Biznesa procesu analītiķis/-e

Business Process Analyst

WorkingDay Latvia klients – Loylogic ir pasaules vadošais uzņēmums lojalitātes punktu programmu attīstībā. Izzinot klientu tagadnes un nākotnes vajadzības, uzņēmums piedāvā risinājumus klientu iesaistes un lojalitātes veicināšanai.

Loylogic dibināts 2005.gadā un tā galvenais birojs atrodas Cīrihē, Šveicē. Uzņēmums sadarbojas ar vairāk nekā 500 pakalpojumu sniedzējiem, tirgotājiem un apkalpo vairāk nekā 2000 interneta veikalus.

A client of WorkingDay Latvia – Loylogic is the world’s leading creator of points loyalty programs. By anticipating both present and future needs – company delivers powerful solutions that amplify engagement and build loyalty.

Loylogic was founded in 2005 and it’s HQ is located in Zurich, Switzerland. Company has offices around the world and cooperates with more than 500 merchants and 2,000 online stores.

Tavi uzdevumi būs:

What you will do:

Lai nodrošinātu katra procesa efektivitāti un precīzumu, Tu kā biznesa procesu analītiķis/-e būsi atbildīgs/-a par dažādu procesu kartēšanu, analizēšanu un iegrāmatošanu.

 • noteikt problēmas, pārzīmēt un dokumentēt dažādus ar klientu apkalpošanu saistītus procesus un darbības;
 • apkopot, definēt un strukturēt dažādas prasības un informēt par to IT nodaļu un uzņēmuma vadību;
 • izstrādāt un ieviest kontroles/uzraudzības soļus, lai nodrošinātu, ka procesi tiek ievēroti un izmaiņas – atzīmētas un ieviestas;
 • proaktīvi noteikt nepilnības procesos, atzīmējot problēmas, kas samazina efektivitāti vai rada procesu traucējumus;
 • sniegt atgriezenisko saiti un ieteikumus procesu īpašniekiem attiecībā uz nepieciešamajām izmaiņām un veicamajiem uzlabojumiem;
 • vadīt automatizācijas ieviešanu, lai izskaustu nevajadzīgus procesus, paātrinātu esošos procesus un veicinātu efektivitāti.

As a Business Process Analyst you will be accountable for mapping, analyzing, and documenting various customer processes to ensure each process completeness and efficiency.

 • Identify issues, re-design/map and document various customer related processes and workflows
 • Collect, define and structure various requirements and communicating them between IT and business
 • Design and implement control/monitoring steps to ensure that processes are followed, and changes noted and implemented
 • Proactively identify gaps in the processes and flag off issues which might result in inefficiencies or process disruptions
 • Provide feedback and suggestions to process owners about necessary changes and improvements
 • Lead automation initiatives to eliminate waste and increase speed and efficiency

Nepieciešamās iemaņas:

What you will need:

 • vismaz 2 gadu pieredze kā biznesa procesu analītiķim/-ei (vai līdzīgā amatā);
 • iemaņas darbā ar Jira un dažādiem procesu kartēšanas (process mapping) rīkiem;
 • komandas spēlētājs, kam patīk strādāt dinamiskā, multikulturālā vidē;
 • spējā noteikt iztrūkstošos procesus un saskatīt kopbildi;
 • uz procesiem orientēta domāšana;
 • lieliskas saskarsmes un komunikācijas iemaņas;
 • iniciatīva, radošums un atbildība;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas.

 • 2+ years of experience as business process analyst (or similar role)
 • Knowledge of tools like Jira and various process mapping tools
 • Mindset of team player who enjoys working in a dynamic environment with multi-cultural atmosphere
 • Ability to identify missing “pieces in the puzzle” and see details within big picture
 • Process thinking and risk awareness
 • Great interpersonal and communication skills
 • Initiative, creativity, and willingness to take ownership of your performance
 • Very good knowledge of English language

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • starptautiskus klientus un kolēģus;
 • interesentus un izaicinošus projektus;
 • attālinātu darbu globālā komandā;
 • ikmēneša bruto algu no EUR 2000 līdz 2500, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, uz uzņēmuma un individuālajiem rezultātiem balstītas piemaksas;
 • brīvdienu Tavā dzimšanas dienā;
 • veselības apdrošināšanu;
 • iekšējo motivācijas sistēmu CHOICE.

 • International clients and colleagues
 • Interesting and challenging projects
 • Remote work in international team
 • Monthly gross salary form EUR 2000 to 2500, based on previous experience, as well as company and individual performance-based bonuses
 • Day off on your birthday
 • Medical insurance
 • Internal incentive program CHOICE

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011