Finanšu kontrolieris/-e

Finance Controller

WorkingDay Latvia klients – Longo Group ir lielākais un visstraujāk augošais lietoto automašīnu tirgotājs Baltijas valstīs. Tas transformē tirgu, nodrošinot augstākos klientu apkalpošanas standartus. Uzņēmuma grupu veido 7 uzņēmumi 6 valstīs – Baltijas valstīs, Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā, Grupas centrālais birojs ir Rīgā, Latvijā. Grupa tika izveidota 2018. gadā. Strauji attīstoties, 2021. gadā tā sasniedza 30 miljonu eiro apgrozījumu un tās tuvākās nākotnes ambīcijas ir sasniegt 100 miljonu eiro apgrozījumu.

Longo Group ir “cartech” uzņēmums – lielākā daļa uzņēmējdarbības aspektu ir digitalizēti – no cenu noteikšanas, automašīnu iegādes, tiešsaistes auto rezervācijas un pārdošanas līdz lēmumu pieņemšanai, pamatojoties uz aktuālajiem datiem.

Uzņēmums meklē ambiciozu un motivētu Finanšu kontrolieri, kurš/-a sniegtu savu ieguldījumu šajā uzņēmuma izaugsmes ceļā.

A client of WorkingDay Latvia – Longo Group is the largest and fastest growing used car retailer in Baltic States. It is transforming the market and delivering the highest standards of customer service. Group consists of 7 entities across 6 countries – the Baltics, the Netherlands, Belgium and Germany with headquarters in Riga, Latvia. The Group was established in 2018 and has grown rapidly since – it reached EUR 30M turnover in 2021 and its ambition is to reach EUR 100M turnover in foreseeable future.

Longo Group is a “cartech” company – it has digital first approach in all aspects of business – from pricing and sourcing of cars, online reservations and sales to decision making based on real time data.

Company is looking for an ambitious and motivated Finance Controller to support company in this growth journey.

Galvenie pienākumi:

Key responsibilities:

 • attīstīt padziļinātas biznesa zināšanas un kļūt par uzticamu Grupas vadības padomdevēju;
 • kontrolēt un savlaicīgi gatavot Grupas konsolidētās vadības atskaites, nodrošinot augstu datu precizitātes kvalitāti un iekļaujoties termiņos;
 • kontrolēt/pārskatīt/veikt auditu Grupas uzņēmumu grāmatvedības datiem;
 • attīstīt budžeta veidošanas un prognozēšanas procesus;
 • veikt izmaksu un bruto peļņas kontroli, kā arī citu galveno KPI analīzi;
 • izvērtēt iekšējos procesus, lai nodrošinātu uzlabojumus un efektivitātes pieaugumu;
 • sniegt atbalstu vadībai ar ad hoc pieprasījumiem.

 • Develop an in-depth business knowledge and become a trusted advisor to management of the Group
 • Control and preparation of consolidated management report of the Group in a timely manner, ensuring high quality of data accuracy
 • Control/review/audit of accounting data of Group companies
 • Develop budgeting and forecasting process
 • Perform cost control and gross profit, as well as other main KPI analysis
 • Evaluate internal processes to provide improvements and efficiency gains
 • Assist management with ad hoc requests

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 3 gadu pieredze veicot līdzīgus pienākumus starptautiskā uzņēmumu grupā vai līdzvērtīga pieredze “Big 4”;
 • zināšanas par IFRS;
 • teicamas prioritāšu noteikšanas prasmes, pašmotivācija, spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • precizitāte un lieliskas analītiskās prasmes;
 • augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;
 • ļoti labas Excel zināšanas;
 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas.

 • At least 3 years of experience at similar responsibilities within international group of companies or equivalent experience in “Big 4”
 • Knowledge of IFRS
 • Excellent prioritization skills, self-driven approach to work
 • Accuracy, high attention to detail and analytic skills
 • Higher education in economics or finance
 • Excellent competency with Excel
 • Fluent English and Latvian language skills

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • darbu dinamiskā, starptautiskā uzņēmuma vidē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • atalgojumu EUR 2000 – 2700 bruto, ņemot vērā pieredzi un kvalifikāciju;
 • ikgadējo prēmiju, ņemot vērā uzņēmuma un darbinieka darba snieguma;
 • draudzīgus nosacījumus auto iegādei.

 • Work in dynamic international environment
 • Professional growth opportunities
 • Health insurance
 • Gross salary in range of EUR 2000 – 2700 per month depending on qualification of candidate
 • Yearly bonus depending on company and employee performance
 • Discount for buying a car

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011