Datu analītiķis/-e / DWH programmētājs/-a

Data Analyst / DWH Developer

WorkingDay Latvia klients – Longo Group ir vadošais lietoto auto tirgotājs Baltijas valstīs ar birojiem Rīgā, Viļņā un Tallinā.

Uzņēmuma misija ir transformēt lietoto auto tirdzniecības nozari Baltijas valstīs, padarot to pilnībā pārskatāmu un uzticamu, kā arī sniegt augstas klases auto iegādes pieredzi katram klientam gan klātienē, gan tiešsaistē.

A client of WorkingDay Latvia – Longo Group is leading used car retailer in the Baltics with presence in Riga, Vilnius and Tallinn.

Company’s mission is to transform the Baltic used car industry by providing a fully transparent, reliable and world class car purchase experience to customers across both the digital and brick & mortar channel.

Galvenie pienākumi:

Main responsibilities:

 • izstrādāt un ikdienā pārvaldīt Longo Group analītikas un atskaišu rīku;
 • ar Power BI palīdzību izveidot un uzturēt kontrolpaneli;
 • nodrošināt augstas kvalitātes datu analīzi un pārskatus;
 • uzturēt un attīstīt Datu noliktavu;
 • piedalīties dažādos starp-departamentu projektos, ar mērķi analizēt biznesa prasības un rast risinājumus.

 • Develop reporting and analytic tool for Longo Group and manage them on daily basis
 • Build and maintain dashboards using Power BI
 • Ensure high quality reporting and data analysis
 • Maintain and develop Data warehouse
 • Participate in various cross-departments projects with the focus on analyzing business requirements and providing solutions

Nepieciešamās iemaņas:

Required skills:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 2 gadu pieredze datu analītikā un pārskatu sagatavošanā;
 • izcilas zināšanas par Power BI un SQL;
 • ļoti labas MS Excel un MS Access iemaņas;
 • analītiskā domāšana, uz risinājumu vērsta un pielāgoties spējīga personība;
 • iepriekšējā pieredze ar iScala grāmatvedības programmu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas angļu valodas zināšanas.

 • University degree
 • At least 2 years of experience in reporting and data analyst position
 • Strong knowledge of Power BI and SQL
 • Excellent MS Excel and MS Access skills
 • Analytical thinking, solution orientated and flexible personality
 • Experience with iScala accounting program will be taken as an advantage
 • Good knowledge of English language

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • apmācības iespējas un starptautisku pieredzi;
 • bruto mēnešalgu no EUR 2200 līdz 3200, ņemot vērā profesionālo pieredzi un prasmes;
 • veselības apdrošināšanu;
 • apmaksātu autostāvvietu.

 • Professional development possibilities in rapidly developing company
 • Courses, seminars, and an international exposure
 • Gross monthly salary EUR 2200 to 3200, depending on your experience and skills
 • Health insurance
 • Paid parking

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011