Piekļūstamības projektu vadītājs/-a

Eiropas Savienībā 2025. gada jūnijā spēkā stāsies jaunās Piekļūstamības direktīvas prasības, kas sekmēs preču un pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem, tostarp ar redzes, dzirdes, kustību vai garīgā rakstura traucējumiem.

WorkingDay Latvia klients – LMT, kā inovāciju līderis tirgū, jau šobrīd klientiem piedāvā pilna spektra augstas kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumus – balss sakarus, ātrgaitas mobilo internetu bez apjoma ierobežojumiem, LMT Viedtelevīziju un viedo tehnoloģiju risinājumus biznesa produktivitātei. Un tās ir tikai dažas no LMT ieviestajām inovācijām klientu ērtībai, neierobežotai saziņai un efektīvam darbam, ko atbilstoši direktīvas prasībām uzņēmums veidos vēl ērtākus.

Lai īstenotu plānotās izmaiņas savai komandai aicinām pievienoties Piekļūstamības projektu vadītāju.

Tava ikdiena būs:

 • izstrādāt piekļūstamības vadlīnijas (politiku) un īstenot to stratēģisko mērķu sasniegšanu LMT grupas ietvaros;
 • analizēt piekļūstamības mērķauditorijas vajadzības un iespējas, saskaņā ar piekļūstamības regulas noteiktajām prasībām;
 • analizēt un izvērtēt iespējamos tehniskos risinājumus piekļūstamības risinājumu ieviešanā;
 • organizēt piekļūstamības projekta darba grupu darbu;
 • nodrošināt un kontrolēt piekļūstamības projekta plāna izpildi un tā kvalitātes atbilstību;
 • sadarbībā ar citām struktūrvienībām plānot un organizēt piekļūstamības īstenošanu veicinošu komunikāciju;
 • balstoties uz klientu vajadzībām un tehnoloģiskām iespējām, izstrādāt priekšlikumus piekļūstamības uzlabojumiem;
 • nodrošināt piekļūstamības rezultātu uzraudzību un nepieciešamo ziņojumu sagatavošanu;
 • sadarboties ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmuma ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī valodas speciālistiem un stilistiem, apkopojot labāko praksi piekļūstamības un iekļaujoša dizaina jomā.

Kādu mēs Tevi redzam:

 • augstākā izglītība (vēlams vadības, komunikāciju, IT vai citā saistošā jomā);
 • pieredze piekļūstamības un/vai ilgtspējas pārvaldības jomā;
 • zināšanas un izpratne par piekļūstamības un/vai ilgstspējas īstenošanas procesiem, to organizēšanu;
 • vēlamas zināšanas par piekļūstamības standartu (piemēram, WCAG 2);
 • spēja proaktīvi vadīt un īstenot projektus, realizēt pārmaiņas sadarbībā ar iesaistītajām struktūrvienībām;
 • vēlama pieredze IT vai digitālo risinājumu projektu īstenošanā;
 • analītiskā un stratēģiskā domāšana;
 • problēmu risināšanas un pārmaiņu vadības prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • pieredze darbā ar datiem, secinājumiem un veicamo uzdevumu plānošanu;
 • labas angļu valodas zināšanas.

Tavi ieguvumi:

 • atalgojums EUR 2200 – 2775 bruto, saskaņā ar kvalifikāciju un pieredzi;
 • izaicinošs, interesants darbs – iespēja profesionāli augt un apliecināt sevi;
 • prēmijas par darba rezultātiem, privātās pensijas iemaksas, darba viedtālrunis, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana un citas uzņēmuma prēmijas;
 • dzimšanas dienas brīvdiena, papildu brīvdienas Ziemassvētkos, īsās piektdienas;
 • iedvesmojoši semināri un noderīgas apmācības profesionālajai un personīgajai izaugsmei;
 • atbildīgs un dinamisks darbs pieredzējušu profesionāļu komandā;
 • hibrīda darbs – attālināti un klātienē.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011