IT projektu vadītājs/-a

WorkingDay Latvia klients – LMT ir pieslēgumu skaita, apgrozījuma un tīkla pārklājuma ziņā lielākais mobilo sakaru operators Latvijā ar plašāko klientu apkalpošanas tīklu. Kā inovāciju līderis tirgū, LMT jau šobrīd klientiem piedāvā pilna spektra augstas kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumus – balss sakarus, ātrgaitas mobilo internetu bez apjoma ierobežojumiem, mobilo televīziju LMT Straume un LMT viedtelevīziju.

LMT gadu no gada tiek atzīts par vienu no iecienītākajiem darba devējiem Latvijā. Mūsu virzītājspēks ir attīstība, bet panākumu atslēga – profesionāli un motivēti darbinieki. LMT komanda aizrautīgi strādā, lai veidotu Latviju par viedu valsti un lai ar tehnoloģiju palīdzību padarītu cilvēku dzīvi labāku.

LMT, lai nodrošinātu tālāku attīstību jaunos projektos, aicina savai komandai pievienoties IT projektu vadītāju.

Uzņēmums meklē stratēģiski domājošu kolēģi ar pieredzi apjomīgu IT projektu vadībā un prasmi strukturēt liela apjoma biznesa prasības, ņemot vērā dažādus riskus un savstarpējās sakarības.

Kāda būs Tava ikdiena:

 • vadīt biznesa procesu un IT sistēmu ieviešanas un attīstības projektus, kas vērsti uz LMT klientu apkalpošanas un pārdošanas ekosistēmas attīstību;
 • definēt projektu apjomus, mērķus un nepieciešamos resursus to realizācijai;
 • vadīt projektu komandas un/vai projektu grupas, kuru dalībnieki pārstāv dažādas struktūrvienības, nodrošinot projektu izpildi atbilstoši uzstādītajiem mērķiem;
 • identificēt un paredzēt riskus, veikt to analīzi un pielāgot darba procesus, lai mazinātu risku ietekmi un izmaiņas projektu gaitā;
 • nodrošināt augsta līmeņa un arī detalizēto biznesa prasību ievākšanu no biznesa puses un apkopošanu atbilstoši projekta termiņiem un kvalitātes prasībām un nodošanu IT pārstāvjiem;
 • nodrošināt ar projektu vadību saistīto dokumentāciju un informācijas apriti ar galvenajām iesaistītajām pusēm.

Ko sagaidām:

 • augstāko izglītību ekonomikā, biznesa vadībā vai IT jomā;
 • 5+ gadu pieredzi lielo biznesa projektu vadībā vai IT sistēmu ieviešanā (pieredze CRM sistēmas ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • izpratni par IT sistēmu, telekomunikāciju produktu uzbūvi un dzīves ciklu;
 • labu klientu apkalpošanas un pārdošanas biznesa procesu izpratni un pieredzi biznesa prasību ievākšanā, strukturēšanā un dokumentēšanā;
 • labi attīstītu tehnisko un analītisko domāšanu – prasmi atlasīt, analizēt un apkopot informāciju un biznesa vajadzības;
 • spēju vadīt vairākus projektus vienlaikus, noteikt uzdevumu prioritātes un pieņemt lēmumus.
 • prasmes izmantot projektu vadības un izstrādes rīkus – Confluence, Jira;
 • ļoti labas angļu valodas prasmes (gan rakstiski, gan mutvārdos);
 • komunikācijas un laika plānošanas prasmes;
 • orientāciju uz rezultātu un mērķa sasniegšanu.

Tavi ieguvumi:

 • atalgojums EUR 3300 – 4000 bruto;
 • prēmijas par labiem darba rezultātiem, iemaksas privātajā pensiju fondā, viedtālrunis, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana un citi uzņēmuma bonusi;
 • dzimšanas dienas brīvdiena, papildu brīvdienas Ziemassvētkos;
 • izaicinošs, interesants darbs – iespēja profesionāli augt un apliecināt sevi;
 • iedvesmojoši semināri un noderīgas apmācības profesionālai izaugsmei un personības  pilnveidošanai;
 • darbs hibrīdrežīmā – attālināti un klātienē.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011