Zīmola vadītājs/-a

Brand Manager

darbam ar projektiem Baltijā

to work on projects in Baltics region

WorkingDay Latvia klients – LG Electronics Inc. ir globāls tehnoloģiju un ražošanas uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs, nodarbinot vairāk nekā 70 000 cilvēku visā pasaulē. LG veido produktus un pakalpojumus, kas padara dzīvi labāku, vieglāku un laimīgāku, pateicoties paaugstinātai produktu funkcionalitātei un priekam, ko tie sagādā. Vienkāršāk sakot, LG piedāvā jaunākās inovācijas, lai radītu “Life’s Good” – no sadzīves tehnikas un elektronikas līdz biznesa inovācijām profesionālo displeju, gaisa kondicionēšanas, enerģijas risinājumu un transportlīdzekļu vadības paneļu jomās.

LG nodrošina tādu biznesa vidi, kas ļauj darbiniekiem realizēt savas iespējas, koncentrēties uz savu darbu un radīt vērtību dinamiskā un ļoti efektīvā organizācijā.

LG Electronics Latvia aicina pievienoties profesionālu un entuziasma pilnu Zīmola vadītāju darbam ar projektiem Baltijā.

A client of WorkingDay Latvia – LG Electronics Inc. is a global innovator in technology and manufacturing with operations in more than 100 locations and a workforce of over 70 000 people around the world. At LG they make products and services that make lives better, easier and happier through increased functionality and fun. Put simply, they offer the latest innovations to make “Life’s Good” – from consumer electronics to business innovations in digital signage, air conditioning, energy solutions and vehicle components.

LG offers business environment that enables their colleagues to demonstrate their capabilities, focus on their work and create value in dynamic and highly efficient organization. Join the team of industry professionals!

LG Electronics Latvia is currently seeking a professional and enthusiastic Brand Manager to work on projects in Baltics region.

Galvenā atbildība:

Main responsibilities:

Kā Zīmola vadītājs/-a Jūs būsiet atbildīgs/-a par uzņēmuma vīzijas un misijas veidošanu un virzīšanu patērētājiem Baltijas valstīs. Jūs vadīsiet un īstenosiet dažādus projektus sadarbībā ar iekšējiem un ārējiem partneriem.

 • definēt, izstrādāt un īstenot zīmola stratēģiju, pamatojoties uz globālām vadlīnijām;
 • pārzināt produktu unikālos pārdošanas argumentus un nodrošināt to izmantošanu 360 grādu mārketingā;
 • sadarboties ar profesionālo displeju pārdošanas komandu, lai sekmīgi ieviestu tirgū jaunus produktus;
 • izstrādāt efektīvu akciju kalendāru ar lielākajiem sadzīves elektronikas mazumtirdzniecības kanāliem Baltijas valstīs;
 • uzraudzīt merčandaizeru komandas darbu un zīmola pozicionēšanu lielākajos mazumtirdzniecības veikalos;
 • pārraudzīt PR aktivitātes. Attīstīt un īstenot efektīvu darba devēja tēla veidošanas stratēģiju;
 • veikt tirgus izpēti un konkurences analīzi;
 • iniciēt un virzīt korporatīvās sociālās atbildības (CSR) pasākumus.

As a Brand Manager, you will be responsible for shaping and communicating our vision and mission to consumers in the Baltic States. You will lead the smooth execution of various projects that involve a broad range of internal and external stakeholders.

 • Define, own, and execute a brand strategy based on global guidelines
 • Know and leverage unique products’ selling propositions and ensure they are utilized across 360 marketing
 • Work closely with the Business Solutions team for a successful new product introduction to the market
 • Develop an effective promotions calendar with the major consumer electronics retail channels in the Baltic States
 • Supervise field team operations and brand positioning in major retail channels (in-store)
 • Oversee PR activities. Develop and execute an effective employer branding strategy
 • Conduct market research and competitive analysis
 • Initiate and manage CSR activities

Prasības:

Requirements:

 • 3+ gadu pieredze līdzīgā amatā;
 • augstākā izglītība ar specializāciju mārketingā vai biznesa vadībā;
 • gatavība izgudrot jauno un mācīties: Jūs nebaidaties īstenot idejas, novērtēt to panākumus un izmantot iegūtās zināšanas turpmākajos lēmumos;
 • teicamas projektu vadības un komunikācijas prasmes – pārliecība un balstīšanās uz faktiem;
 • proaktīva, organizēta, efektīva personība, kas orientēta uz detaļām, spējīga ievērot termiņus;
 • praktiska, „es varu” pieeja darbam;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.

 • 3+ years of experience in a similar position
 • University degree with a concentration in Marketing or Business Administration
 • A willingness to invent and learn: you are not afraid to put an idea into action, measure its success, and apply learning to future decisions
 • Excellent project management and communication skills – confident and fact-based
 • Proactive, organized, efficient, detail-oriented, and able to respect deadlines
 • Hands-on way of doing things and a “can-do” attitude
 • Fluent in Latvian and English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju strādāt vienā no pasaules vadošajiem uzņēmumiem kopā ar nozares profesionāļu komandu;
 • dinamisku multikultūrālu vidi un atbalstošus kolēģus;
 • lieliskas biroja telpas dzīvīgajā Jaunās Teikas rajonā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un bonusus:

– mēneša bruto alga, pamatojoties uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju EUR 2200 – 2700;
– darba automašīnu;
– veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika) un sociālās garantijas;
– elastīgu darba laiku.

 • Work in one of the world’s top companies with a team of industry professionals
 • Dynamic intercultural environment and supportive colleagues
 • Excellent office premises in the vibrant Jaunā Teika area
 • Competitive remuneration and benefits package:

– Monthly gross salary based on qualifications EUR 2200 – 2700
– Company car
– Social guarantees and health insurance
– Flexible working time

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011