Digitālā mārketinga projektu vadītājs/-a

Digital Marketing Project Manager

WorkingDay Latvia klients – LG Electronics Inc. ir globāls tehnoloģiju un ražošanas uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs, nodarbinot vairāk nekā 70 000 cilvēku visā pasaulē. LG veido produktus un pakalpojumus, kas padara dzīvi labāku, vieglāku un laimīgāku, pateicoties paaugstinātai produktu funkcionalitātei un priekam, ko tie sagādā. Vienkāršāk sakot, LG piedāvā jaunākās inovācijas, lai radītu “Life’s Good” – no sadzīves tehnikas un elektronikas līdz biznesa inovācijām profesionālo displeju, gaisa kondicionēšanas, enerģijas risinājumu un transportlīdzekļu vadības paneļu jomās.

LG nodrošina tādu biznesa vidi, kas ļauj darbiniekiem realizēt savas iespējas, koncentrēties uz savu darbu un radīt vērtību dinamiskā un ļoti efektīvā organizācijā.

LG Electronics Latvia aicina pievienoties komandai Digitālā mārketinga projektu vadītāju darbam Baltijas līmenī.

A client of WorkingDay Latvia – LG Electronics Inc. is a global innovator in technology and manufacturing with operations in more than 100 locations and a workforce of over 70,000 people around the world. At LG we make products and services that make lives better, easier and happier through increased functionality and fun. Put simply, we offer the latest innovations to make “Life’s Good” – from consumer electronics to business innovations in digital signage, air conditioning, energy solutions and vehicle components.

LG offers a business environment that enables our colleagues to demonstrate their capabilities, focus on their work and create value in a dynamic and highly efficient organization. Join the team of industry professionals!

LG Electronics Latvia is currently seeking a high-energy Digital Marketing Project Manager to work on projects across the Baltic.

Galvenā atbildība:

Main responsibilities:

Efektīvs/-a un spēcīgs/-a komandas spēlētājs/-a, digitālā mārketinga projektu vadītājs/-a sadarbojas ar citām komandām, tostarp pārdošanas un produktu vadības, lai nodrošinātu veiksmīgas kampaņas un izstrādātu digitālo saturu par visu LG produktu klāstu.

 • īstenot efektīvas tiešsaistes kampaņas digitālajās platformās, lai sniegtu atbalstu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā;
 • uzraudzīt un analizēt digitālo procesu efektivitāti;
 • analizēt kampaņu datus un sagatavot savlaicīgus un precīzus pārskatus, ieteikumus rezultātu uzlabošanai;
 • pārvaldīt un optimizēt korporatīvo mājas lapu darbību (Latvija, Lietuva, Igaunija);
 • nodrošināt precīzu satura atjaunināšanu saskaņā ar vietējām un globālajām vadlīnijām;
 • nodrošināt digitālās komunikācijas atbilstību juridiskajām un datu privātuma prasībām;
 • aktīvi sadarboties ar sociālo mediju, radošajām un digitālajām aģentūrām.

An effective and strong team player, the Digital Marketing Projects Specialist works with other teams including sales and product management to launch successful campaigns and develop digital content about the entire range of LG products.

 • Launch effective online campaigns across digital platforms to support the company in achieving its business goals
 • Monitor and analyze the effectiveness of all digital touchpoints
 • Analyze campaign metrics and provide fast and accurate reports and recommendations to improve performance
 • Manage and optimize performance of the corporate websites (Latvia, Lithuania, Estonia)
 • Perform accurate content update in line with local and HQ guidelines
 • Ensure compliance with legal and data privacy requirements for all digital communication
 • Build strong relationships with social media, creative and digital agencies

Prasības:

Requirements:

 • pieredze digitālā mārketinga jomā;
 • augstākā izglītība, vēlams ar specializāciju mārketingā;
 • teicamas projektu vadības, sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • pārliecība, uz faktiem balstīta un cieņpilna attieksme;
 • zināšanas par digitālā mārketinga taktiku un rīkiem, tostarp Google Analytics, SEO;
 • iepriekšēja pieredze e-komercijā būs priekšrocība;
 • spēja ievērot uzņēmuma procesu vadlīnijas, sekmīgi pārraudzīt iepriekš veiktās darbības;
 • gatavība strādāt komandā ar pozitīvu attieksmi un augstu atbildības izjūtu;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.

 • Experience in digital marketing
 • University degree, preferably with a concentration in marketing
 • Excellent project management, cooperation, and communication skills
 • Confidence, fact-based and respectful approach
 • Knowledge of digital marketing tactics and tools, incl. Google Analytics, SEO
 • Prior experience with e-commerce will be an advantage
 • Ability to follow corporate guidelines and keep transparent records of performed activities
 • Strong team player with a positive attitude and strong sense of accountability
 • Fluent in Latvian and English

Uzņēmums piedāvā:

The company will offer

 • darbu vienā no pasaules vadošajiem uzņēmumiem nozares profesionāļu komandā;
 • dinamisku, draudzīgu multikulturālu vidi;
 • mūsdienīgu biroju Jaunajā Teikā;
 • mēneša bruto alga, pamatojoties uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju no EUR 1900 – 2200;
 • veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika) un sociālās garantijas;
 • hibrīda darbs, elastīgs darba laiks.

 • Work in one of the world’s top companies with the team of industry professionals
 • Dynamic, friendly intercultural environment
 • Excellent working environment with office in vibrant Jaunā Teika
 • Monthly gross salary based on qualifications from EUR 1900 – 2200
 • Health insurance (after probation period) and social guarantees
 • Hybrid work, flexible working time

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011