Digitālā mārketinga speciālists/-e

Digital Merchandiser

Vai Tevi aizrauj digitālā joma, piemīt izteikta orientācija uz rezultātu, strukturēta domāšana un vēlme attīstīt prasmes e-komercijā un digitālajā komunikācijā? Pievienojies LEGO ģimenei un kļūsti par daļu no Polijas, Ukrainas un Baltijas B2B e-komercijas komandas, kas ir atbildīga par tirdzniecības veicināšanu digitālajos kanālos.

Are you passionate about digital, and willing to develop skills in e-commerce and digital communication with strong result-orientation and structured thinking? Join the LEGO family and become a part of the B2B e-commerce team of Poland, Ukraine and the Baltics, responsible for driving commercial results at online channels.

Tava loma:

Your role:

Kā Digitālā mārketinga speciālists/-e Tu veicināsi īstermiņa un ilgtermiņa izaugsmi e-komercijas kanālos. Tev būs jādarbojas gan taktiskā, gan operatīvā līmenī.

Mēs sagaidām, ka Tev ir praktiskas zināšanas digitālajā jomā, teicamas sadarbības prasmes un profesionālās vērtības, piemēram, orientācija uz rezultātu, atbildība un uzticamība.

As a Digital Merchandiser, you will support short-term and long-term growth within the e-commerce channel. You will be requested to operate on a tactical and operational level.

We expect you to have some practical digital knowledge and highly developed collaboration skills and professional values such as result orientation, accountability and reliability.

Galvenie pienākumi:

Key responsibilities:

 • veicināt LEGO e-komercija un tās kvalitāti Pure Players, Marketplaces un Omnichannel klientiem; sekot līdzi izpildījumam un ieteikt uzlabojumus;
 • mērīt un vērtēt e-komercijas B2B kanāla rezultātus, efektivitāti un gatavot atskaites;
 • pamatojoties uz pieejamajiem datiem, gatavot ieskatus un noteikt kritērijus e-komercijas kanālam;
 • izprast un veikt secinājumus, pamatojoties uz konkrētām LEGO ikmēneša kampaņām e-komercijas kanālam;
 • plānot un īstenot tiešsaistes kampaņas sadarbībā ar mazumtirdzniecības mārketingu un lielajiem klientiem;
 • izstrādāt un ieviest vislabāko saturu (produktu lapām, Brand Zone, kampaņām) sadarbībā ar lielo klientu vadītājiem, klientiem un satura aģentūru;
 • izstrādāt un pielāgot klientiem digitālos līdzekļus un virzīt to apstiprināšanu.

 • Influencing quality of LEGO e-commerce presence at Pure players, Marketplaces and Omnichannel customers; track execution and push for improvements
 • Analysing and reporting the performance of the e-commerce B2B channel
 • Developing insights based on available data and creating benchmarks for e-commerce channel
 • Understanding and providing conclusions based on specific LEGO campaigns on a monthly basis for the e-commerce channel
 • Co-planning and implementation of online campaigns in cooperation with the Retail Marketing and Key Accounts
 • Implementing and maintaining the best-in-class content (product pages, brand zones, campaigns) through collaboration with Key Account Managers, customers and content agency
 • Developing digital assets for customers, driving the process of asset adaption and approval

Galvenās prasības:

Key requirements:

 • digitālās kompetences saziņai ar klientu mājaslapu izstrādātājiem;
 • pamatzināšanas par e-komerciju, tostarp izpratne par mazumtirdzniecības vidi, e-komercijas kanāla dinamiku, mazumtirgotāju vajadzībām, kā arī pircēju un patērētāju atšķirībām un vajadzībām;
 • analītiskās prasmes un spēja vienkopus apkopot datus no dažādiem avotiem;
 • pieredze ar digitālajiem un analītiskiem rīkiem (piem., Google Analytics, Allegro Ads, eStore, Similar Web)
 • strukturēta domāšana un ļoti labas organizatoriskās prasmes;
 • ļoti labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes;
 • teicamas angļu valodas prasmes (mutiski un rakstiski);
 • ļoti labas Excel un PowerPoint prasmes.

 • Strong digital competencies to communicate with customer web specialists
 • Basic knowledge of e-commerce including an understanding of the retail landscape, the dynamics of the e-commerce channel, retailer needs and the differences and needs of both – shoppers and consumers
 • Analytical skills and ability to aggregate data from different sources into one comprehensive picture
 • Experienced with digital and analytical tools (e.g. Google Analytics, Allegro Ads, eStore, Similar Web)
 • Structured thinking and very good organizational skills
 • Strong communication and presenting skills
 • Advanced level of verbal and written English
 • Very good Excel & PowerPoint skills

Tu iegūsi:

The company offers:

 • dinamisku darbu uzņēmumā, kas pārstāv vienu no pasaulē atzītākajiem un mīlētākajiem zīmoliem LEGO;
 • lielisku vidi Tavai profesionālajai un personiskajai izaugsmei;
 • profesionālus kolēģus, kas Tev sniegs visu nepieciešamo atbalstu kopīgo mērķu sasniegšanai;
 • stabilu atalgojumu EUR 2000 – 2500 bruto, izvērtējot Tavu līdzšinējo pieredzi un kompetences;
 • veselības apdrošināšanu;
 • mājīgu biroju Pārdaugavā;
 • iespēju daļēji strādāt attālināti.

 • Dynamic work by representing LEGO – one of the world’s most recognized and loved brands
 • Excellent environment for your professional and personal growth
 • A team of professionals who will provide you with all the necessary support to achieve common goals
 • A salary of EUR 2000 – 2500 gross, considering your experience and competencies
 • Health insurance
 • Cozy office in Riga, Pārdaugava
 • Hybrid work model

Ja Tev ir viss, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus šajā amatā, sūti CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are confident, you have what it takes to succeed in this role, please take action and apply now by sending CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja Tev ir viss, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus šajā amatā, sūti CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are confident, you have what it takes to succeed in this role, please take action and apply now by sending CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011