Informācijas sistēmu daļas vadītājs/-a

WorkingDay Latvia klients ir valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC). LVRTC ir valsts stratēģiskās telekomunikāciju infrastruktūras uzņēmums, kas nodrošina ne tikai TV un radio apraidi, bet arī vietējo un starptautisko datu pārraidi, datu centru un mākoņdatošanas pakalpojumus, kiberdrošības risinājumus, kā arī nodrošina e-Identitātes un e-Paraksta pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem.

LVRTC ir mūsdienīgs uzņēmums ar ambicioziem attīstības projektiem, kad veicina valsts pārvaldes IKT efektivitāti un realizē valstiskas nozīmes drošības projektus. LVRTC ir īstā vieta Tev, ja Tev ir svarīgi gan profesionāli pilnveidoties izaicinošos un inovatīvos projektos, gan just gandarījumu par paveikto Latvijas attīstībai.

Šobrīd LVRTC aicina darbā zinošu un jauniem izaicinājumiem atvērtu Informācijas sistēmu daļas vadītāju.

Svarīgākie uzdevumi:

 • nodrošināt valstiski nozīmīgu informācijas sistēmu attīstību un darbību (piemēram, www.eparaksts.lv);
 • nodrošināt uzņēmuma iekšējo informācijas sistēmu attīstību un darbību (piemēram, JIRA, Horizon, u.c.);
 • piedalīties uzņēmuma attīstības stratēģijas definēšanā un mērķu sasniegšanā;
 • vadīt un attīstīt komandu.

Šis darbs būs Tev piemērots, ja:

 • Tevi interesē inovācijas un jaunāko tehnoloģiju ieviešana/izmantošana;
 • esi vadošs darbinieks IT komandā, kas nodrošina mūsdienīgas informācijas sistēmas/aplikācijas izstrādi un/vai darbību;
 • Tev ir vadoša loma tehnisko lēmumu pieņemšanā;
 • Tev ir izpratne par mikroservisu arhitektūru, OSI modeli, DevOps principiem, automatizāciju;
 • esi radis/-usi strādāt uz attīstību vērstā biznesa vidē.

No Tevis sagaidām:

 • redzējumu un līderību jaunu sistēmu izveidē, uzlabošanā, optimizēšanā;
 • izpratni par uzņēmuma biznesa procesiem un stratēģisku domāšanu;
 • prasmi pamatot savu viedokli un mērķtiecību, degsmi veiksmīgāko ideju realizēšanā;
 • spēju strukturēti organizēt darbu, nosakot prioritātes un nepieciešamos resursus;
 • līdera dotības, spēju motivēt komandu un radīt skaidru izpratni par sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem;
 • prasmi nodrošināt kvalitatīvu komunikāciju ar uzņēmuma vadību, darbiniekiem un citām uzdevumu izpildē iesaistītajām pusēm.

Tavi ieguvumi:

 • iespēja realizēt valstiski nozīmīgus, inovatīvus projektus;
 • uz biznesu orientēta, profesionāla darba vide, kur Tev būs iespēja efektīvi izmantot savas zināšanas;
 • atalgojums EUR 3500 – 4500 pirms nodoļu nomaksas, novērtējot Tavu līdzšinējo pieredzi, iespējamo ieguldījumu uzņēmuma informācijas sistēmu attīstībā un komandas vadībā;
 • saliedētas komandas atbalsts un uzņēmuma vadība, kas atzinīgi novērtēs katru Tavu iniciatīvu;
 • birojs Rīgā, Ierēdņu ielā 3 un nodrošināta auto stāvvieta;
 • veselības apdrošināšana un papildu labumi.

Ja esi vadītājs/-a, kuru mēs meklējam, gaidīsim Tavu CV sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esi vadītājs/-a, kuru mēs meklējam, gaidīsim Tavu CV sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011