Mehāniķu departamenta vadītājs/-a

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Kronospan ir pasaulē vadošais kokskaidu plātņu un atvasināto produktu ražotājs. Kompānijas sastāvā darbojas vairāk nekā 40 uzņēmumi pasaulē. Uzņēmums pastāvīgi investē ražošanas modernizēšanai un uzņēmuma attīstībai, tā nodrošinot produkcijas ražošanu visaugstākajā kvalitātē. Uzņēmums Latvijā nodarbina vairāk nekā 200 darbiniekus.

Turpinot attīstīties, uzņēmums vēlas stiprināt savas pozīcijas tirgū un aicina savai komandai pievienoties pieredzējušu Mehāniķu departamenta vadītāju.

Jūsu uzdevumos ietilps:

 • organizēt un vadīt mehāniķu nodaļas darbu un nodrošināt ražošanas iekārtu un mehānisko sistēmu apkalpošanu un remontu atbilstoši prasībām;
 • nodrošināt ražošanas iekārtu un mehānisko sistēmu nepārtrauktu darbību, nodrošinot to uzturēšanu un remontdarbus;
 • analizēt uzņēmuma iekārtu darbības rezultātus, sniegt inovatīvus risinājumus un priekšlikumus, lai pilnvērtīgi izmantotu ražošanas iekārtu jaudas;
 • nodrošināt nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, plānošanu un uzskaiti;
 • pārraudzīt un vadīt pakļautībā esošā personāla darbu un materiālu un rezerves daļu apjoma izlietojuma atbilstību;
 • nodrošināt LR un ES noteikto likumdošanas prasību ievērošanu uzņēmumā iekārtu ekspluatācijas, remonta un citas darbības jomā.

Jums nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • iepriekšēja pieredze darbā ar ražošanas iekārtām un tehnoloģiskajiem procesiem;
 • pieredze vadošajā/projektu/tehniskā vadītāja amatā;
 • augstākā tehniskā izglītība;
 • vēlama darba pieredze ražošanas uzņēmumā ar modernām ražošanas iekārtām, vēlams saistītā ar kokapstrādi, metālapstrādi vai līdzīgu jomu;
 • darbu reglamentējošās likumdošanas un normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme plānot un organizēt komandas darbu, kontrolēt darba izpildes termiņus un kvalitāti;
 • labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • patīk strādāt komandā un dalīties ar savām zināšanām;
 • labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

Jūsu ieguvumi:

 • jauni profesionāli izaicinājumi, darbavieta lielā, stabilā uzņēmumā;
 • interesants un atbildīgs darbs vadošā uzņēmumā savā nozarē;
 • amata līmenim un Jūsu kvalifikācijai atbilstošs atalgojums no EUR 3000 – 4000 bruto un sociālās garantijas;
 • starptautiska un dinamiska darba vide;
 • profesionālas izaugsmes iespējas un mācības kvalifikācijas paaugstināšanai;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes perioda;
 • darba vieta Rīgā, Bolderājā.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011