Tirdzniecības mārketinga projektu vadītājs/-a

Trade Marketing Project Manager

WorkingDay Latvia klients – Kontessa ir vairumtirdzniecības uzņēmums un Kering Evewear optikas ietvaru un saulesbriļļu ekskluzīvais izplatītājs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Tadžikistānā, Turkmēnijā, Kazahstānā, Armēnijā, Kirgizstānā. Uzņēmuma galvenais birojs atrodas Rīgā.

Uzņēmums pārstāv ekskluzīvus, pasaulē zināmus optikas zīmolus, kā piemēram, Gucci, Cartier, Saint Laurent, Balenciaga, Maui Jim, Mont Blanc, DUNHILL, Alexander McQueen, Bottega Veneta u.c.

Lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, uzņēmums aicina savai komandai pievienoties proaktīvu Tirdzniecības mārketinga projektu vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Kontessa is a wholesale company and the exclusive distributor of Kering Eyewear optical frames and sunglasses in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan. The main office of the company is located in Riga, Latvia.

The company represents eyewear from globally well-known exclusive brands such as Gucci, Cartier, Saint Laurent, Balenciaga, Maui Jim, Mont Blanc, DUNHILL, Alexander Mqueen, Bottega Veneta, et al.

To reach company goals, the company is inviting a proactive and energetic Trade Marketing Project Manager to join their team in the Riga office in the Art Noveau district.

Tavi galvenie pienākumi:

Your main areas of responsibility will be:

 • sadarbībā ar pārdošanas komandu, koordinēt mārketinga un merčendaizinga aktivitātes, ieskaitot akcijas un apmācību pasākumus, optimizējot Kering zīmola identitātes mārketinga materiālus;
 • veidot pārdošanas akcijas sadarbībā ar pārdošanas komandu un, izmantojot Kering zīmola identitātes, modes šovu un kolekciju materiālus, plānot apmācības;
 • sadarboties ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm: akcionāriem, Kering mārketinga un pārdošanas komandām, aģentūrām, optikas veikaliem un ķēdēm Baltijas un NVS valstīs, lai īstenotu mārketinga aktivitātes un projektus atbilstoši Kering vadlīnijām;
 • veikt proaktīvus pasākumus, sadarbojoties ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm un uzņemties atbildību par visu mārketinga aktivitāšu izpildi;
 • pārraudzīt gada mārketinga budžetu, nodrošinot tā rūpīgu pārvaldību un saskaņošanu ar grāmatvedības nodaļu, lai mazinātu jebkādu ietekmi uz naudas plūsmu.

 • In collaboration with the sales team, coordinate marketing and merchandising activities, including promotions and training events, while optimizing Kering’s materials on brand identity, fashion shows, collections, and more
 • To collaboratively establish promotions with the sales team and streamline training by optimizing Kering’s educational materials on brand identity, fashion shows, and collections
 • To collaborate with internal and external stakeholders including the shareholders, Kering marketing and sales teams, agencies, optical shops and chains in Baltics and CIS countries to implement marketing activities and projects according to the guidelines of Kering
 • To take proactive steps in engaging with internal and external stakeholders and assume responsibility for the execution of all marketing activities
 • To oversee the annual marketing budget, ensuring its careful management and coordination with the accounting department to mitigate any impact on cash flow

Prasības:

Requirements:

 • 3+ gadu pieredze mārketinga projektu vadībā vai mārketingā tirdzniecības nozarē;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas rakstveidos un mutiski;
 • izcilas projektu vadības, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • analītiskās spējas;
 • izteikta gaume un interese modes nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datorprasmes;
 • gatavība doties komandējumos dažas reizes gadā;
 • portfolio.

 • 3+ years of experience in marketing project management or trade marketing
 • Good level of Latvian and English in written and oral
 • Great project management, communication and collaboration skills
 • Analytical ability
 • Great taste and interest in the fashion industry will be considered as an advantage
 • Good computer literacy
 • Openness to business travels a few times a year
 • Portfolio

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

It will be considered as an advantage:

 • pieredze, modes, parfimērijas, kosmētikas nozarēs vai aģentūrā;
 • augstāka izglītība mārketingā, komunikācijās vai saistītajās nozarēs;
 • interese par modes industriju.

 • Experience in the fashion industry or marketing agency
 • Higher education in marketing, communication science or any related field
 • High interest in the fashion industry

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • stabilu un dinamisku amatu starptautiskā, augošā uzņēmumā;
 • profesionālus un draudzīgus kolēģus, atbalstošu vadību;
 • pamata algu EUR 2800 – 3200 bruto mēnesī;
 • gada bonusa sistēmu;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • elastīgu darba laiku;
 • skaistu, mājīgu un labi aprīkotu biroju Rīgas Jūgendstila rajonā blakus SSE. Birojā pieejamas uzkodas, kafija, tēja;
 • darbinieku atlaidi uzņēmuma produkcijai.

 • Stable, interesting job in an international, growing company
 • Professional and friendly colleagues, supportive management
 • Competitive salary EUR 2800 – 3200 gross
 • Annual bonus system
 • Health insurance
 • Flexible working mode
 • Nice office in cosy Riga Art Noveau district next to SSE with coffee, tea, cheese and snacks
 • Discounts on company production

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011