Finanšu analītiķis/-e

Financial Analyst

WorkingDay Latvia klients – Kontessa ir vairumtirdzniecības uzņēmums un Kering Eyewear optikas ietvaru un saulesbriļļu ekskluzīvais izplatītājs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Gruzijā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Tadžikistānā, Turkmēnijā, Kazahstānā, Armēnijā, Kirgizstānā. Uzņēmuma galvenais birojs atrodas Rīgā.

Uzņēmums pārstāv ekskluzīvus, pasaulē zināmus optikas zīmolus, kā piemēram, Gucci, Cartier, Saint Laurent, Balenciaga, Maui Jim, Mont Blanc, DUNHILL, Alexander McQueen, Bottega Veneta u.c.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai analītisku un proaktīvu Finanšu analītiķi. Jūsu tiešais vadītājs būs uzņēmuma CFO.

A client of WorkingDay Latvia – Kontessa is a wholesale company and the exclusive distributor of Kering Eyewear optical frames and sunglasses in Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan. The main office of the company is located in Riga, Latvia.

The company represents eyewear from globally well-known exclusive brands such as Gucci, Cartier, Saint Laurent, Balenciaga, Maui Jim, Mont Blanc, DUNHILL, Alexander Mqueen, Bottega Veneta, et al.

To reach company goals, the company is inviting analytical and accountable Financial Analyst to join their team in the Riga office in the Art Noveau district. As a Financial Analyst, you will be reporting to the company CFO.

Jūsu galvenie pienākumi:

Your main responsibilities:

 • atbalstīt CFO, vadot 3 saistīto uzņēmumu finanšu funkcijas, kas ietver finanšu atskaišu veidošanu, budžetēšanu, naudas plūsmas pārvaldību, nodokļu atbilstību utt.;
 • apkopot un analizēt uzņēmumu finanšu datus;
 • sagatavot, prognozēt un kontrolēt budžetu un naudas plūsmu;
 • analizēt un interpretēt uzņēmuma darbības rādītājus, lai atbalstītu biznesa lēmumu pieņemšanu;
 • sniegt ieteikumus efektivitātes uzlabošanas iespējām, pamatojoties uz datu analīzi;
 • sagatavot laikus regulārus ziņojumus un īpašus datu analīzes pētījumus saskaņā ar vadības prasībām;
 • piedalīties stratēģiskajā plānošanā un uzņēmumu biznesa attīstības projektos.

 • Support CFO in leading the financial function of 3 business-related companies, which includes financial reporting, budgeting, cash flow management, tax compliance etc.
 • Collect and analyze companies’ financial data
 • Prepare, forecast, and control the budget and cash flow
 • Analyze and interpret business performance indicators for supporting business decisions
 • Provide suggestions for efficiency improvement opportunities based on the data analysis
 • Prepare timely regular reports and ad hoc data analysis according to management requirements
 • Participate in strategic planning and companies’ business development projects

Prasības:

Requirements:

 • pierādāma pieredze līdzīgā finanšu vadības funkcijā. Pieredze tirdzniecības vai pakalpojumu nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • augstākā izglītība finanšu vadībā, grāmatvedībā vai revīzijā;
 • labas zināšanas vadības grāmatvedībā, pieredze darbā ar vadības atskaitēm, budžetēšanā un naudas plūsmās;
 • lieliskas analītiskās, sadarbības un argumentācijas prasmes;
 • atbildīgums, precizitāte, orientācija uz detaļām un risinājumiem;
 • lieliskas latviešu un angļu valodu prasmes;
 • labas MS Excel un MS PowerPoint pramses. Spēja apgūt jaunus IT rīkus;
 • citu analīzes rīku zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

 • Proven experience in similar finance management-related functions. Experience in the trade or service industry will be considered as an advantage
 • Higher education in Finance management, Accounting or Audit
 • Good knowledge of management accounting principles and experience with management reporting, budgets, and cash flows
 • Great data translation, collaboration, and argumentation skills
 • Accountability, accuracy, orientation to details and solutions
 • Fluency in Latvian and English
 • Advanced MS Excel and MS PowerPoint skills, ability to learn new IT systems fast
 • Knowledge of any other analytics tools will be considered an advantage

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • stabilu un dinamisku amatu starptautiskā, augošā uzņēmumā;
 • profesionālus un draudzīgus kolēģus, atbalstošu vadību;
 • pamata algu EUR 2800 – 3200 bruto mēnesī;
 • gada bonusa sistēmu;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • elastīgu darba laiku;
 • skaistu, mājīgu un labi aprīkotu biroju Rīgas Jūgendstila rajobā, blakus SSE;
 • darbinieku atlaidi uzņēmuma produkcijai.

 • Stable, interesting job in an international, growing company
 • Professional and friendly colleagues, supportive management
 • Competitive salary EUR 2800 – 3200 gross
 • Annual bonus system
 • Health insurance
 • Flexible working mode
 • Nice, cosy, well-equipped office in Riga Art Noveau district
 • Employee discounts on company production

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011