Mehānikas inženieris/-e

Mechanical Engineer

WorkingDay Latvia klients – Jets Vacuum ir starptautisks Norvēģijas ražošanas uzņēmums, kas izstrādā, ražo un pārdod vakuuma tualetes, vakuuma sistēmas un attīrīšanas iekārtas. Jets Vacuum ir finansiāli stabils uzņēmums, kura ieņēmumi pārsniedz NOK 700 miljonus, no kuriem 80% veido eksports. Jets Vacuum ir starptautisks un diversificēts piegādātājs daudzos sauszemes un jūras tirgus segmentos.

Organizācijas misija ir pasaules uzlabošana, izmantojot novatorisku tehnoloģiju, kas samazina apdraudējumu planētas trauslākajos resursos. Jets Vacuum nodrošina ekoloģiski efektīvu vakuuma un atkritumu apstrādes tehnoloģiju, lai palīdzētu uzņēmumiem visā pasaulē samazināt to ietekmi uz vidi un palielināt to rentabilitāti.

Uzņēmuma vērtības – Kompetents, Uzņēmīgs un Uzticams pauž to, kāds uzņēmums vēlas būt sadarbībā ar klientiem, apkārtējo vidi un vienam ar otru.

Uzņēmuma izstrādātais Vacuumarator® sūknis ir sistēmas sirds vakuuma tualetēs, iztukšošanas sistēmās un kondensāta noņemšanas sistēmās.

Saistībā ar uzņēmuma attīstību, Jet Vacuum savai starptautiskajai komandai Saldū, aicina pievienoties Mehānikas inženieri. Jūsu galvenie uzdevumi būs saistīti ar produktu projektēšanu, aprēķinu veikšanu sadarbībā ar sistēmu un produktu vadītājiem.

A client of WorkingDay Latvia – Jets Vacuum is a global Norwegian company that develops, manufactures and sells vacuum toilets, vacuum systems and treatment plants. Jets Vacuum AS is financially sound with annual revenue of more than NOK 700 millions, 80% of which are export sales. Growing up in the Norwegian maritime cluster, Jets® is now an international and diverse supplier with many land-based and maritime market segments.

Improving the world through pioneering technology that minimises stress on the planet’s most vulnerable resources. Jets Vacuum provides eco-efficient vacuum and waste treatment technology to help companies worldwide minimise their environmental footprint and increase their profitability.

Company’s values – Competent, Dedicated and Trusted express how the company wishes to relate to it’s customers, our surroundings and each other.

For vacuum toilets, discharge systems and condensate removal systems the companies renowned Vacuumarator® pump is the heart of the system.

Due to company growth, company is looking for a Mechanical Engineer to join their international team in Saldus, Latvia. Your main focus will be designing the products, performing calculations in cooperation with System Managers and Product Owner’s.

Pienākumi un atbildības:

Duties and responsibilities:

 • esošo produktu – Vacuumarator™ sūknu, vakuumiekārtu, tualešu, uzkrājumu tvertņu, kā arī pelēkā un melnā ūdens attīrīšanas iekārtu 3D modelēšana;
 • tērauda pamatu, cauruļvadu un sistēmu integrācija starp augstākminētajiem elementiem;
 • produkcijas, piedāvājumu un sistēmu rasējumi (P&ID), kas veidoti 2D formātā, izmantojot Inventor vai AutoCAD;
 • sadarbība ar komandu, sistēmu un produktu vadītājiem, ražošanas departamentiem.

 • 3D modelling of products within the product range such as Vacuumarator™ pumps, Vacuum Units, toilets, collection tanks as well as Grey and Black water treatment plants
 • Steel foundations, piping and system integration between the above
 • Production drawings, quote drawings and system drawings (P&ID) generated in 2D via Inventor or AutoCAD
 • Collaboration within the team, System and Product Owners, production departments

Prasības:

Requirements:

 • augstākā vai vidējā speciālā izglītība tehniskajās vai inženierzinātnēs, mašīnbūvē;
 • 3+ gadu pieredze izstrādājumu projektēšanā ar jebkuru 3D projektēšanas lietojumprogrammu (Autodesk Inventor / AutoCAD / PLM utt.) un aprēķinu veikšanā;
 • labas latviešu un angļu valodas prasmes mutiski un rakstiski;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes, godīgums, atbildība, strukturēta pieeja darbam, vēlme mācīties un attīstīties;
 • pieredze darbā ar Siements NX, virsmu modelēšanas vai Teamcenter pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

 • Higher education in Engineering or technical college degree
 • 3+ years of experience with product design and calculations preferably in metal/steel/plastic industry or machinery
 • 3+ years of experience with any 3D design application (Autodesk Inventor / AutoCAD / PLM, etc.)
 • Very good communication and collaboration skills
 • High level of written and spoken English and Latvian
 • Personal qualities: integrity, accountability, team player, good learner, structured approach
 • Experience with Siements NX, surface modeling experience or Teamcenter experience would be considered as an advantage

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • pamata algu no EUR 2300 – 2500 bruto, atkarībā no pieredzes un prasmēm;
 • ikgadēju prēmiju sistēmu atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem;
 • veselības apdrošināšanu;
 • pienākumu veikšanai nepieciešamās apmācības un aprīkojumu;
 • pilna laika klātienes vai hibrīda modeļa darbu pēc abpusējas vienošanās;
 • darba vietu: Saldus.

 • Basic salary from EUR 2300 – 2500 gross based on experience and qualifications
 • Annual bonus system based on performance
 • Health insurance
 • Necessary equipment and training to perform the duties
 • Full time or hybrid working upon agreement
 • Workplace: in Saldus

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Podziņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.podzina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Podziņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011