Produkta vadītājs/-a

Product Manager

WorkingDay Latvia klients – Inzpire.me (https://inzpire.me/) ir Skandināvijā dibināts tech nozares start-up uzņēmums ar ambīcijām iekarot visu Eiropu. Uzņēmums sniedz iespēju zīmoliem atrast vietējos sociālo tīklu influencerus ar kuriem sadarboties. Inzpire.me strādā ar tādiem zīmoliem kā Nestlé, Monster Energy, Publicis Groupe un Dentsu Aegis Network u.c.

Šobrīd Inzpire.me ir starptautiska 34 cilvēku komanda, kas strādā no 11 dažādām valstīm, bet uzņēmums turpina strauju izaugsmi un to atbalsta tādi Norvēģijas 3 lielākie tech nozares uzņēmumi kā: Cognite, Oda un Kahoot, kā arī Skandināvijas lielākā mediju grupa – Schibsted.

Inzpire.me mērķis ir izveidot uzņēmumu, kuru virza produkts, līdz ar to tiek meklēts pieredzējis/-usi Produktu vadītājs/-a, kuram/-ai būs izšķiroša loma produkta attīstības procesa veicināšanā un biznesa izaugsmē.

A client of WorkingDay Latvia – Inzpire.me (https://inzpire.me/) is a successful tech startup that was born in the Nordics, with the ambition to conquer Europe and beyond. By connecting brands with influential content creators on social media, they let marketers everywhere work with local influencers. Inzpire.me works with some of the most famous brands and agencies in the world, like Nestlé, Monster Energy, Publicis Groupe and Dentsu Aegis Network.

Currently Inzpire.me is an international team consisting of 34 colleagues from 11 different countries and growing steadily and they are supported by all three Norwegian tech unicorns: Cognite, Oda and Kahoot, as well as backed by the largest media group in the Nordics, Schibsted.

Inzpire.me is set out to build a product driven organization and for that they are looking for top Product Manager who will play a key role in improving product development processes and drive business growth by building the best possible technology for the users.

Tavi galvenie pienākumi būs:

Your main responsibilities will be:

 • izvirzot hipotēzes par pircēju vajadzībām, vēlmēm un problēmām, padziļināti iepazīt Inzpire.me pircēju;
 • vērot, analizēt un izvērtēt tirgus tendences un konkurentu darbības, nodrošinot Inzpire.me produkta pārākumu;
 • nodrošināt skaidru produkta stratēģijas un vīzijas attīstību;
 • definēt produkta attīstības plānu, izpētīt un prioritizēt produkta komponentes, sniegt pārskatu pār neizdarītajām lietām (product backlog) visām ieinteresētajām pusēm;
 • intuitīva, viegli lietojama produkta izveidei, cieši sadarboties ar UX, pārdošanas un DevOps komandām;
 • noteikt rezultātu mērījuma kritērijus un nepārtraukti sekot līdzi rezultātiem;
 • nepārtraukti uzlabot esošos un ieviest jaunus produkta vadības procesus.

Tev ir jābūt ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu un spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu.

 • Gain deep customer insight, forming hypotheses about their needs, desires and pain points
 • Monitor, analyze and evaluate market trends, consumer behavior and competitor activity to ensure superiority of the Inzpire.me product
 • Ensure clear product strategy and vision development
 • Define the product roadmap, research and prioritize features, manage the product backlog and clearly communicate to all stakeholders
 • Work with UX, design, sales and DevOps teams to create intuitive, easy-to-use product
 • Defining and tracking success metrics to relentlessly measure outcomes
 • Constantly keep on improving existing and implement new product management processes

It is very important that you are someone who understands meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Team work.

Nepieciešamās iemaņas:

Required technical skills and qualifications:

 • vismaz 3 gadu pieredze tehnoloģiju produktu vadītāja/-as vai līdzīgā amatā;
 • pieredze Agile metodoloģijas pielietošanā attiecībā uz plānošanu, testēšanu un sadarbību;
 • praktiska pieredze produkta attīstības plāna izstrādē un vadībā;
 • projektu vadības rīku pārzināšana ( Jira, ClikUp u.c.);
 • labas iemaņas darbā ar vienu vai vairākiem analītikas rīkiem (piemēram, GA, Heap, Mixpanel u.c.);
 • izcilas iemaņas noteikt lietu prioritāti un spēja argumentēti pierādīt savu taisnību;
 • izpratne par to, cik lielu lomu produkts spēlē biznesa attīstībā un izaugsmē;
 • spēja pievērst uzmanību detaļām, uzticamība un izteiks radošums/oriģinalitāte;
 • neatlaidība un izcilas komunikācijas iemaņas;
 • degsme augt un attīstīties;
 • labas angļu valodas zināšanas (norvēģu, latviešu vai krievu valodas pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību).

 • 3+ years of experience in technology product management or similar role
 • Experienced in applying agile methods for planning, testing and collaboration
 • Experience leading the execution of the product roadmap (portfolio to demonstrate)
 • Knowledge of one or more project management tools (ex. JIRA, ClickUp etc.)
 • Proficiency using one or more analytics tools (ex. GA, Heap, Mixpanel etc.)
 • Strong prioritization skills and ability to present and argue your case to key stakeholders
 • Strong understanding of business and what role Product plays in driving the business forward
 • Detail oriented, reliable and highly creative personality
 • Persistent and excellent communicator
 • Passion for self-improvement and continual learning
 • Fluency in English (knowledge of Norwegian, Latvian or Russian will be considered a plus)

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer:

 • izaicinošus projektus un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • dinamisku un nemitīgi mainīgu vidi;
 • elastīgu darba laiku un attālināta darba iespējas;
 • ikmēneša bruto algu sākot ar EUR 2000 – 4500, atkarībā no Tavām prasmēm un iemaņām;
 • iniciatīvu – katra ideja un iniciatīva uzņēmumā tiek novērtēta.

Pievienojies Inzpire.me komandai, ja meklē jaunus izaicinājumus, esi ambiciozs un vēlies uzņemties plašākus pienākumus, kas nesīs taustāmus rezultātus uzņēmuma attīstībā.

 • Challenging projects and professional development opportunities in fast growing company
 • Dynamic and fast changing environment
 • Flexible working hours and remote work option
 • Monthly gross salary EUR 2000 – 4500, depending on your experience
 • Initiative – every idea and initiative will be appreciated

You should be in the team, if you are looking for challenges, have ambitions, desire broad responsibilities and are willing to see how your deliveries bring value to growing business.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011