PHP programmētājs/-a

PHP Developer

WorkingDay Latvia klients ir informācijas tehnoloģiju kompānija, kura sniedz 3 pamatdarbības virzienos: tūrisms, izklaide un finanses. Cilvēki ir uzņēmuma virzības spēks, kuru talanti un centība ļauj kompānijai būt soli priekšā.

Šobrīd uzņēmums meklē PHP programmētāju tādiem projektiem kā allcasting.com un kidscasting.com – Amerikas šovbiznesa industrijā. Uzņēmums palīdz savest kopā jaunos aktierus, modeļus un izpildītājus ar atlases režisoriem, kuri meklē talantus filmām, seriāliem, reklāmām un daudz kam citam.

Šī ir lieliska iespēja PHP programmētajam/-ai piedalīties Latvijas tirgum unikālos projektos.

A client of WorkingDay Latvia is information technology company providing services in three key areas: travel, entertainment and finance. People are companies core strength, and their talent and dedication allow company to be step ahead of competition.

Due to growth company is looking for PHP Developer to join such projects as allcasting.com & kidscasting.com for American show business industry, where company helps to connect actors, models, and performers with casting directors seeking talent for their movies, TV series, commercials and more.

This is an excellent opportunity for PHP Developer to take part in projects unique to Latvian market.

Nepieciešamās prasmes:

Required technical skills and qualification:

 • PHP 7+ zināšanas;
 • pieredze darbā ar MySQL datubāzēm;
 • izpratne par OOP;
 • izpratne un praktiskā pieredze darbā ar Symfony komponentēm;
 • pieredze darbā ar HTTP REST;
 • zināšanas un pieredze darbā ar GitLab, CI /CD, Docker;
 • pieredze koda pārskatīšanā un labošanā;
 • pieredze ar keša un notikumu / izsaukumu operācijām;
 • izpratne par Message Queue darbības principiem;
 • pieredze darbā ar Agile metodoloģijām;
 • lieliskas komunikācijas prasmes angļu valodā.

 • PHP 7.0+
 • Experience with MS SQL databases
 • Understanding of OOP
 • Previous experience and understanding about Symfony Components
 • Knowledge of HTTP REST principles
 • Experience with GitLAB, CI/CD, Docker
 • Code review experience
 • Knowledge of caching and event operations
 • Understanding of Message Queue concepts
 • Experience working with Agile methodologies
 • Good technical English language skills

Novērtēsim, ja Tev ir pieredze vai interese par:

Great if you have experience with or interest in:

 • HTML, JavaScript un CSS;
 • pieredze strādājot ar mikroservisa arhitektūru un tādiem mākoņrisinājumiem kā AWS, Google Cloud utt.

 • HTML, JavaScript and CSS
 • Experience working with microservices architecture and cloud-based solutions (AWS, Google cloud)

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • lielisku uzņēmuma kultūru, motivētus kolēģus;
 • reālas izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros;
 • jautrus ik mēneša pasākumus;
 • mācīšanās kultūru: lekcijas, semināri, iespēja apmeklēt starptautiskas konferences;
 • veselības apdrošināšanu;
 • elastīgu darba laiku;
 • ikmēneša bruto atalgojumu no EUR 2000 līdz 3152 atkarība no pieredzes un prasmēm;
 • biroju Rīgas centrā.

 • Great company culture with motivated colleagues
 • Real growth opportunities within the company
 • Fun monthly office events
 • Learning culture: lectures, workshops, possibility to attend international conferences
 • Health Insurance
 • Flexible working hours
 • Salary monthly EUR 2000 till 3152 Gross
 • Office in Riga Center

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt uz e-pastu anna.mazarova@workingday.lv

To apply, please send your CV to e-mail anna.mazarova@workingday.lv

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Mažarova
Tālrunis: +371 28723242
E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt uz e-pastu anna.mazarova@workingday.lv

To apply, please send your CV to e-mail anna.mazarova@workingday.lv

Papildu informāciju var sniegt Anna Mažarova
Tālrunis: +371 28723242
E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011