IT sistēmu auditors/-e

WorkingDay Latvia klients – INDUSTRA ir banka, kas saprot uzņēmumus, jo to ir veidojuši vietējie uzņēmēji, kuriem pašiem ir pieredze biznesa vērtības radīšanā un vairošanā. Tā ir banka biznesa praktiķiem – ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, jaunu ideju attīstītājiem gan maziem, gan vidējiem.

INDUSTRA finansē biznesa attīstības projektus dažādās industrijās, ciena patiesas partnerattiecības, sniedz profesionālu un pieredzē balstītu viedokli un piedāvā skaidrus noteikumus sadarbībai.

INDUSTRA – moderna banka, kas visu dara praktiski – vienkārši, ātri, mūsdienīgi un atklāti, un ir apņēmības pilna kļūt par top-5 spēlētāju Latvijā, savā nākamajā izaugsmes posmā aicina darbā IT sistēmu auditoru/-i.

Mēs sagaidām, ka Tev ir:

 • augstākā izglītība informācijas sistēmās, biznesa vadības tehnoloģijā, datortehnikā, finanšu vai ekonomikas jomā;
 • pieredze iekšējā vai ārējā IT audita veikšanā IT riska un atbilstības, biznesa procesa vai atbilstības novērtējuma audita veikšanā;
 • labas zināšanas vai izpratne par audita veikšanas principiem;
 • analītiskās spējas, prasme pievērst uzmanību detaļām un ievērot termiņus, strādājot dinamiskā un izaicinājumiem bagātā vidē;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja argumentēti paust savu viedokli, strādāt gan individuāli, gan komandā;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;
 • kvalifikāciju apstiprinoši sertifikāti (CISA, CISM, ITIL vai līdzvērtīgs sertifikāts) tiks uzskatīti par priekšrocību.

Tava darba ikdiena būs izvērtēt:

 • IT jomu reglamentējošos iekšējos normatīvos dokumentus, procesu efektivitāti un resursu pietiekamību;
 • IT sistēmu uzbūves un darbības atbilstību bankas funkcijām un mērķiem, kā arī atsevišķu struktūrvienību uzdevumiem;
 • iekšējās kontroles efektivitāti, t.sk. risku, darbības atbilstības kontroles funkcijas, NILLTPF un sankciju riska pārvaldības IT sistēmu darbības atbilstību un efektivitāti;
 • datu precizitāti, pilnīgumu, integritāti informācijas sistēmās un saistītajā dokumentācijā.

Tavi uzdevumi būs:

 • saskaņā ar apstiprināto auditu plānu, pastāvīgi un savlaicīgi organizēt IT sistēmu auditus, tostarp izvērtējot piekļuvi programmām un datiem, programmu izmaiņu pārvaldību, programmu izstrādi un datoru darbību;
 • sagatavot objektīvus, konstruktīvus audita ziņojumus un ieteikumus bankas iekšējo kontroles sistēmu uzlabošanai;
 • kontrolēt ieteikumu ieviešanas izpildi un termiņus;
 • nodrošināt efektīvu struktūrvienību komunikāciju ar iekšējiem klientiem un ārējiem pārbaudītājiem.

INDUSTRA piedāvā:

 • iespēju gūt daudzpusīgu un vērtīgu darba pieredzi ambiciozā, strauji augošā bankā ar dinamisku lēmumu pieņemšanas procesu;
 • mūsdienīgu vadības komandu, kas novērtē iniciatīvas un veiksmīgas idejas;
 • atbalstu Tavai izaugsmei un profesionālai attīstībai;
 • papildus apmaksātas brīvdienas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • atbalstu un pabalstu svarīgos dzīves gadījumos;
 • atalgojumu EUR 2400 – 2700 pirms nodokļu nomaksas, novērtējot Tavu līdzšinējo pieredzi;
 • darba vietu Rīgas centrā, Muitas ielā 1;
 • daļēji attālināta darba iespējas (pēc pārbaudes laika).

Mēs esam gatavi sarunai. Tagad - Tava kārta pastāstīt par sevi, sūtot CV sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Mēs esam gatavi sarunai. Tagad - Tava kārta pastāstīt par sevi, sūtot CV sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011