Pārdošanas un mārketinga speciālists/-e

Sales and Marketing Specialist

WorkingDay Latvia klients – ifm Baltic ir globāla uzņēmuma ifm meitas uzņēmums. ifm ar vairāk nekā 8100 darbiniekiem 180 valstīs apkalpo 161 000 klientu visā pasaulē. ifm pamatdarbība ir rūpnieciskās automatizācijas un procesu lietojumprogrammu sensoru un vadības ierīču izstrāde un ražošana.

Šobrīd ifm Baltic meklē Pārdošanas un mārketinga speciālistu/-i, kas nodrošinās ifm produktu un pakalpojumu pārdošanu un reklamēšanu noteiktai klientu grupai.

A client of WorkingDay Latvia – ifm Baltic is a subsidiary of a global company ifm. With over 8,100 employees in 180 countries, ifm is serving 161,000 customers worldwide. A core business of ifm is the development and production of sensors and controls for industrial automation and process applications.

Currently, ifm Baltic is looking for a Sales and Marketing Specialist who will ensure sales and advertising of ifm products and services to a selected group of customers.

Tavi ikdienas pienākumi būs:

Your daily tasks:

 • identificēt un noteikt iespējamos klientus (mašīnbūves un ražošanas uzņēmumi) potenciālajai sadarbībai;
 • veidot un attīstīstīt klientu bāzi, sazinoties ar potenciālajiem klientiem pa e-pastu, tālruni vai sociālajiem tīkliem un popularizējot ifm sensorus, vadības ierīces un risinājumus;
 • kopā ar Pārdošanas, Produktu vadības un Mārketinga komandām sagatavot reklāmas materiālus, kas pauž ifm vēstījumu, tā risinājumus un vīziju;
 • būt atbildīgam/-ai par tiešo pastu, reklāmu (publikācijām žurnālos), interneta reklāmu, e-pasta mārketingu, preses relīzēm un jebkādām citām mārketinga aktivitātēm saskaņā ar ifm prasībām;
 • attīstīt padziļinātu izpratni par klientu biznesa modeļiem, vajadzībām, izaicinājumiem un iekārtu/lietojumprogrammu prasībām, lai noteiktu atbilstošāko ifm risinājumiem un kopējo ieguldījumu atdevi;
 • plānot, izstrādāt un īstenot jaunas mārketinga iniciatīvas.

 • Identify and qualify prospect accounts (machine builders and manufacturing plants) for potential opportunities
 • Build up and develop the customer base by contacting prospects via e-mail, phone or social media and by promoting ifm sensors, controls and solutions
 • Prepare, create and promote material together with the Sales, Product Management and Marketing departments that conveys the message of ifm, its solutions and vision
 • Be responsible for direct mail, advertising (display in magazines), web promotion, email marketing, press relations, and any other marketing activities, required by ifm
 • Develop a thorough understanding of customers’ business models, needs, issues and machine/application requirements to determine the best fit for ifm solutions and overall return on investment
 • Plan, develop and implement new initiatives for the marketing

Šis darbs būs Tev piemērots, ja Tev ir:

To be successful in the role you will need to have the following skills and qualifications:

 • iepriekšēja pieredze pārdošanā/mārketingā, vēlams tehniskā jomā;
 • pieredze rūpnieciskās automatizācijas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasmes identificēt, uzrunāt un piesaistīt mērķa klientus;
 • teicamas komunikācijas, prezentācijas un pārdošanas prasmes saziņai ar klientiem digitālajos kanālos (piemēram, e-pastos, WhatsApp, sociālajos tīklos) un klātienē (piemēram, izstādēs);
 • apņēmība gūt panākumus;
 • uz detaļām vērsta uzmanība un spēja veikt vairākus uzdevumus paralēli;
 • labas saskarsmes prasmes, spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
 • ļoti labas datorprasmes un izpratne par dažādām sistēmām;
 • pieredze darbā ar SAP, Salesforce vai citām uzņēmumu uzskaites sistēmām būs Tava priekšrocība;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas.

 • Previous experience in sales/marketing, preferably in the technical field
 • Industrial automation experience will be considered a plus
 • Demonstrated ability to identify, qualify and close prospect accounts
 • Excellent communication, presentation and sales skills by using digital channels (like, emails, WhatsApp, and social media) and non-digital media (for example, exhibitions)
 • Detail-oriented with the ability to handle multiple tasks in a fast-paced environment
 • Good interpersonal skills with the ability to work both independently and within a team
 • Drive and determination to succeed
 • Strong grasp of systems and computer knowledge; experience in SAP, Salesforce, or other enterprise systems will be considered a plus
 • Proficiency in Latvian and English

Uzņēmums nodrošina:

Company provides:

 • padziļinātu apmācību programmu, uzsākot darbu ifm;
 • biroja telpas lielākajā mūsdienu biznesa centrā Latvijā – Jaunā Teika;
 • portatīvo datoru, mobilo tālruni;
 • bruto atalgojumu EUR 1600 – 2000 mēnesī, kas tiks noteikts, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm;
 • gada prēmiju, kas būs atkarīga no uzņēmuma apgrozījuma pieauguma;
 • veselības apdrošināšanu;
 • papildus likumā noteiktajam nedēļu garu apmaksātu papildatvaļinājumu.

 • In-depth training program when you begin working at ifm
 • Office premises in the largest modern business center in Latvia – Jaunā Teika
 • Laptop, mobile phone
 • Salary within a range EUR 1600 – 2000 gross per month which is to be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate
 • Annual bonus depending on the growth of the company’s turnover
 • Health insurance
 • A week of paid leave beyond the statutory limit

Ja vēlaties pārstāvēt lielu, starptautisku uzņēmumu ar vadošu un inovatīvu produktu līniju, aicinām pieteikties, sūtot CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are interested in representing a large international company with a leading and innovative product line, apply by sending CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja vēlaties pārstāvēt lielu, starptautisku uzņēmumu ar vadošu un inovatīvu produktu līniju, aicinām pieteikties, sūtot CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are interested in representing a large international company with a leading and innovative product line, apply by sending CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011