Rasētājs/-a/konstruktors/-e

Drafting Technician

darbam vietējos un starptautiskos projektos

to work with local and international projects

WorkingDay Latvia klients – Nīderlandes uzņēmums HoSt, kas ir viens no vadošajiem Eiropas bioenerģijas sistēmu ražotājiem un piegādātājiem ar vairāk nekā 27 gadu ilgu pieredzi. Uzņēmumam ir attīstīta servisa komanda, kas darbojas visā Eiropā un vairāk nekā 120 inženieru kolektīvs, kuri veic uzņēmuma progresīvo bioenerģijas sistēmu projektēšanu, ražošanu un uzstādīšanu.

Ja esat precīzs/-a un orientēts/-a uz detaļām un Jūs saista inženierija, ja vēlaties dot savu ieguldījumu atjaunojamās enerģijas attīstībā, projektējot un rasējot inovatīvas bioenerģijas iekārtas? HoSt nekavējoties meklē Rasētāju/konstruktoru darbam vietējos un starptautiskos projektos, kurš/-a vēlas izmantot savas tehniskās zināšanas un pieredzi, lai atbalstītu HoSt tehnisko nodaļu!

A client of WorkingDay Latvia – Netherlands company HoSt, who is one of the world market leaders in bioenergy systems and technologies for converting organic residual flows into sustainable energy and raw materials. HoSt stands for working together on high-quality use of residual flows and a zero-waste society in which waste does not exist but is instead used as a reusable raw material. With over 240 employees spread over seven countries, HoSt develops, designs, manufactures, and maintains more than 300 innovative and proven systems since 1991.

Are you accurate, do you have an eye for detail and is your passion engineering? Do you want to contribute to a future with renewable energy by designing and drawing innovative bioenergy installations? HoSt is immediately looking for a Drafting Technician to work with local and international projects who is willing to use its technical knowledge and experience to support the technical drawing department of HoSt!

Kā HoSt rasētājs/-a/konstruktors/-e Jūs:

As Drafting Technician at HoSt you will:

darbosieties gan individuāli, gan projektu komandās pie dažādiem inženiertehniskajiem projektiem. Jūsu darbam būs nozīmīgs ieguldījums, izstrādājot un radot tehniskos risinājumus. Jūsu darbība ietvers konstruktīvu plāna izveidi, detalizētu un kopējo rasējumu sagatavošana, jāveic P&ID un rasējumu labojumi.

work both individually as in project teams on a wide range of engineering projects. You will make an important contribution by designing and creating technical solutions. Your activities will include producing constructive plan-, detail- and overview drawings, P&ID’s and processing corrections on drawings.

Amatam nepieciešamās prasmes un pieredze:

Skills and experiences needed for the job:

 • pabeigta vai nepabeigta augstākā izglītība mehānikas inženierijas jomā vai līdzīgā jomā;
 • praktiska un tehniska pieredze iekārtu, inženiertehnisko tīklu u.c. projektēšanā vai citā saistošā jomā;
 • pieredze darbā ar SolidWorks;
 • plašas zināšanas par AutoCAD;
 • spēja strādāt patstāvīgi, gan komandā;
 • labas angļu un latviešu valodas zināšanas.
 • labas komunikācijas prasmes un elastīga pieeja darbam.

 • A completed or ongoing education in the field of Mechanical Engineering or a comparable study
 • Practical and technical insight
 • Experience with SolidWorks
 • Extensive knowledge of AutoCAD
 • The ability to work independently as well as in a team
 • Good fluency in English and Latvian
 • Good communication skills and a flexible attitude

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • izaicinošu un daudzveidīgu darbu inovatīvos tehniskajos projektos;
 • strādāt komandā ar mērķtiecīgiem un profesionāliem kolēģiem;
 • starptautisku, uz izaugsmi un attīstību orientētu darba vidi;
 • neatkarību un augstu atbildību;
 • atalgojumu, kas būs balstīts uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju no EUR 2200 – 2500 bruto un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • citus darbam nepieciešamos līdzekļus.

 • A challenging and varied job in innovative technical projects
 • Working within a team with driven starting and experienced professionals
 • Informal, but professional and international setting
 • High degree of independence and responsibility
 • Remuneration based on your experience and performance from EUR 2200 – 2500 gross, plus bonuses
 • Health and life insurance
 • Other required work resources

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011