Biznesa attīstības projektu vadītājs/-a

Business Development Project Manager

darbam vietējos un Baltijas projektos

to work with local and Baltics projects

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums HoSt ir viens no pasaules tirgus līderiem bioenerģijas sistēmās un tehnoloģijās, pārvēršot organisko atkitumu plūsmu ilgtspējīgā enerģijā un izejvielās. HoSt iestājas par kopīgu darbu pie kvalitatīvas atlikušo plūsmu izmantošanas un bezatkritumu sabiedrības, kurā atkritumi nepastāv, bet tiek izmantoti atkārtoti un ir lietojams izejmateriāls. Ar vairāk nekā 240 darbiniekiem septiņās valstīs HoSt kopš 1991. gada izstrādā, projektē, ražo un uztur vairāk nekā 300 novatorisku un pārbaudītu sistēmu.

Host uzņēmums Latvijā aicina pievienoties savai komandai Biznesa attīstības projektu vadītāju darbam vietējos un Baltijas projektos.

Jūs būsiet ciešā sadarbībā ar citiem projektu izstrādātājiem, pārdevējiem un inženieriem, lai attīstītu jaunus siltuma, elektroenerģijas, zaļās gāzes un bio-LNG projektus, kas rodas no organisko atkritumu plūsmām. Jūsu atbildība ietvers visu jauno bioenerģijas iekārtu attīstību, tajā skaitā biznesa plānu izstrādi un optimizāciju, atļauju un finansēšanas aspektus, un aprēķinus un projektu valdību. Šajā amatā jums būs galvenā loma pārejā uz ilgtspējīgu enerģiju.

A client of WorkingDay Latvia – company HoSt is one of the world market leaders in bioenergy systems and technologies for converting organic residual flows into sustainable energy and raw materials. HoSt stands for working together on high-quality use of residual flows and a zero-waste society in which waste does not exist but is instead used as a reusable raw material. With over 240 employees spread over seven countries, HoSt develops, designs, manufactures, and maintains more than 300 innovative and proven systems since 1991.

Company is looking for Business Development Project Manager to work with local and Baltics projects.

You will work closely with fellow project developers, salespeople and engineers with the target to develop new projects in the field of sustainable heat, electricity, green gas and bio-LNG generated from organic waste streams. The scope of responsibilities will enroll entire development of new bioenergy installations, including drafting and optimizing business plans, permit and financing aspects and account and project management. With this position you will play a key role in the transition to sustainable energy.

Galvenie atbildība:

Main responsibilities:

 • attīstīt jaunus bioenerģijas projektus Baltijā;
 • klientu vadība jaunu projektu attīstībā;
 • izprast jaunajos projektos pielietojamos tehniskos risinājumus;
 • sastādīt biznesa plānu un ieņēmumu modeļus jaunajiem projektiem;
 • sniegt atbalstu atļauju un finansējuma pieteikumos jaunu projektu izstrādē.

 • Project development of new bioenergy units in the Baltic region;
 • Account management in new project development
 • Understanding of technical solutions applicable in new developments
 • Drawing up and devising business plans and revenue models for new projects
 • Support in permit and financing applications for new project developments

Amatam nepieciešamās prasmes un pieredze:

Skills and experiences needed for the job:

 • iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā, zināšanas vai padziļināta interese par atjaunojamās enerģijas risinājumiem;
 • vēlama pabeigta augstākā izglītība tehniskajās un/vai biznesa studijās;
 • vēlama pieredze vai interese par lauksaimniecības un/vai enerģētikas jomu;
 • izpratne par biznesa un ieņēmumu modeļiem;
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt proaktīvi un patstāvīgi;
 • labas angļu un latviešu valodas zināšanas;
 • vēlme un iespēja veikt darījumus starptautiski.

 • Previous work experience, knowledge or profound interest in renewable energy solutions
 • Preferably, completed degree in technical and/or business studies
 • Understanding of business and revenue models
 • Excellent communication skills
 • Ability to work proactively and independently
 • Good command of the English and Latvian languages
 • Willingness and opportunity to business travel internationally

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • izaicinošu un daudzveidīgu darbu inovatīvos tehniskajos projektos;
 • strādāt komandā ar mērķtiecīgiem un profesionāliem kolēģiem;
 • starptautisku, uz izaugsmi un attīstību orientētu darba vidi;
 • neatkarību un augstu atbildību;
 • atalgojumu, kas būs balstīts uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju no EUR 2800 – 3500 bruto un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • citus darbam nepieciešamos līdzekļus.

 • A challenging and varied job in innovative technical projects
 • Working within a team with driven starting and experienced professionals
 • Informal, but professional and international setting
 • High degree of independence and responsibility
 • Remuneration based on your experience and performance from EUR 2800 – 3500 gross, plus bonuses
 • Health and life insurance
 • Other required work resources

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Podziņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.podzina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Podziņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011