Pārdošanas speciālists/-e

Sales Representative

WorkingDay Latvia klients Guard Systems Latvia, SIA (onegsgroup.com), kas ir daļa no GSGroup, ir vadošais flotes pārvaldības, aktīvu izsekošanas un telemātikas risinājumu piegādātājs Eiropā. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Norvēģijā, un tas aktīvi darbojas savā jomā jau vairāk nekā 25 gadus. GSGroup ir meitasuzņēmumi vairāk nekā 10 valstīs, un Latvijas tirgū tas darbojas kopš 2006. gada.

Šī ir lieliska iespēja pārdošanas speciālistam pievienoties vadošajam tirgus uzņēmumam, kas piedāvā attīstību un izaugsmi gan personīgi, gan uzņēmuma ietvaros.

A client of WorkingDay Latvia – Guard Systems Latvia, SIA (onegsgroup.com), part of GSGroup, is a leading European provider in fleet management and asset tracking and recovery telematics solutions. With its HQ in Norway, company is operating over 25 years, has subsidiaries in more than 10 countries, and has been present in Latvian market since 2006.

This is an outstanding opportunity for an ambitious, intelligent, and proactive Sales Representative to join a market leading company that offers development both – personally and within the company.

Darba pienākumi:

You will have chance to:

 • prezentēt un nodrošināt uzņēmuma klientiem produktus un pakalpojumus;
 • izzināt klientu vajadzības un piedāvāt piemērotākos risinājumus;
 • piesaistīt jaunus darījumu partnerus, veidojot produktīvu ilgtermiņa sadarbību;
 • piesaistīt jaunus klientus, kā arī piedāvāt jaunus pakalpojumus esošajiem klientiem;
 • piedalīties lielo klientu vadības stratēģijas un pārdošanas plānu izstrādē;
 • vadīt piedāvāto produktu/pakalpojumu piegādi un nodrošināšanu klientam;
 • izglītot klientus par produktu/pakalpojumu jauninājumiem;
 • nodrošināt izcilu pēcpārdošanas apkalpošanu.

 • Create, plan, and deliver product and service presentations to company’s clients
 • Acquire a thorough understanding of key client needs and requirements & offer most suitable solutions
 • Play an integral part in generating new sales that will turn into long-lasting relationships
 • Increase client portfolio by identifying new opportunities for growth within new and existing customers
 • Participate in developing and executing a key account management strategy and sales plan to maximize revenue
 • Upgrade and maintain complete organization and product/service familiarity
 • Educate clients about product/service innovations
 • Deliver and ensure outstanding after-sales service

Nepieciešamās iemaņas:

This opportunity is for you, if you have:

 • vismaz 2 gadu pieredze B2B tirdzniecībā;
 • pieredze pārdošanas rezultātu veicināšanā, piesaistot jaunus klientus;
 • spēja izstrādāt pielāgotus risinājumus, balsoties uz klientu vajadzībām;
 • padziļināta interese par tehnoloģiju nozari un lietisko internetu jeb IoT;
 • neatlaidība, mērķtiecība, spēja pārvārēt šķēršļus;
 • spēja darboties komandā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā;
 • teicamas komunikācijas prasmes, spēja pārdot gudri un iegūt klientu uzticību;
 • labas angļu valodas mutvārdu prasmes, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

 • At least 2 years of B2B account management experience
 • Ability to develop custom service solutions based on customer needs
 • Genuine interest in technology sector & IoT
 • Strong sales spirit, result driven with ability to overcome barriers
 • Team player with capability to perform in cross-national teams
 • Excellent interpersonal skills, ability to sell with intelligence and gain trust
 • Good spoken English, knowledge of Russian language will be considered an advantage

Uzņēmums tev piedāvās:

Company will offer you:

 • personīgas un profesionālas attīstības iespējas augošā uzņēmumā;
 • uz augstajām tehnoloģijām un inovācijām orientētu vidi;
 • iespēju veidot starptautisku karjeru;
 • profesionālās apmācības;
 • iespēju sadarboties ar kolēģiem un klientiem no visas pasaules;
 • mēneša bruto algu, sākot no EUR 1400 līdz 2000, atbilstoši Jūsu prasmēm un pieredzei, kā arī uz darba rezultātiem balstītu piemaksu sistēmu.

 • Personal and professional development opportunities in a growing company
 • High tech and innovations driven environment
 • International exposure in a cross-cultural community
 • Possibility to develop an international career
 • Professional training
 • Monthly gross salary starting with EUR 1400 up to 2000, depending on skills and experience, plus performance-based bonuses.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011