Klientu atbalsta vadītājs/-a

Customer Support Manager

WorkingDay Latvia klients – Groglass ir viens no pasaules vadošajiem stikla un akrila pretatstarojošu un citu augstas veiktspējas pārklājumu izstrādātājiem un ražotājiem izmantošanai dažādās nozarēs: augstākās klases elektroniskie un statiskie displeji, attēlu ierāmēšana, muzeju vitrīnas, arhitektūra un citur, kur „neredzams stikls” palīdz saskatīt svarīgāko.

Pasaulē ir tikai daži uzņēmumi, kas ražo šādu produkciju. Groglass ražotne ir viena no mūsdienīgākajām un automatizētākajām pasaulē, kurā strādā ap 190 darbinieku. Lielākā daļa saražotās produkcijas tiek eksportēta uz vairāk nekā 45 pasaules valstīm – Vāciju, Šveici, Nīderlandi, ASV, Franciju, Norvēģiju, Lielbritāniju u.c.

Groglass ir profesionāļu komanda, kas ir viena no labākajām savā jomā, tomēr vēlas mācīties, ir iniciatīvas pilna un gatava uzņemties atbildību par darbībām. Lai apmierinātu pastāvīgi mainīgo nozaru vajadzības, kuras uzņēmums apkalpo, Groglass nepārtraukti mainās un attīstās. Šobrīd uzņēmums meklē Klientu atbalsta vadītāju darbam jaunizveidotajā Klientu atbalsta nodaļā.

A client of WorkingDay Latvia – Groglass is one of the world’s leading developers and manufacturers of anti-reflective and other high-performance coatings on glass and acrylic for various industries: high-end electronic and static displays, picture framing, museum showcases, architecture and other applications, where “invisible” glass helps to show the valuables.

There are only a few companies in the world that produce such products. The Groglass plant is one of the most modern and automated in the world. Groglass has approximately 190 employees who are proud to see their products used in more than 45 countries – Germany, Switzerland, the Netherlands, the United States, France, Norway, the United Kingdom, etc.

Groglass is a team of professionals that are among the best in their fields, yet eager to learn, full of initiative, and ready to take responsibility for actions. In order to meet the needs of ever-changing industries that Groglass serves, the company is constantly changing and evolving. Currently Groglass is looking for a Customer Support Manager in a newly established Customer Support Department.

Jūsu loma uzņēmumā:

Your role within the company:

 • izstrādāt jaunus un uzlabot esošos biznesa procesus klientu atbalsta jomā, vadoties pēc labākās prakses nozarē;
 • vadīt jaunākos klientu atbalsta speciālistus, uzraugot Klientu atbalsta nodaļas ikdienas darbu;
 • apstrādāt klientu pasūtījumus/pieprasījumus, ieskaitot saziņu ar ārējiem un iekšējiem klientiem;
 • izskatīt klientu sūdzības/uzturēt korektu dokumentu plūsmu.

 • To develop new and improve existing business processes in customer support area in line with industry best practices
 • To lead junior customer support team members, supervising the daily operations of the Customer Support Department
 • To process customer orders/requests, including communication with external and internal customers
 • To deal with customer complaints/maintaining of correct documentation flow

Nepieciešamās prasmes un pieredze:

Required skills and competencies:

 • laba izpratne par biznesa procesiem, izpratne par problēmu risināšanu no biznesa viedokļa;
 • obligāta vismaz 3 gadu pieredze klientu atbalsta jomā, vēlams ražošanas uzņēmumā;
 • praktiska pieredze uzņēmuma iekšējo procesu un sistēmu ieviešanā, pilnveidošanā, procedūru izveidošanā;
 • spēcīgas komunikācijas un analītiskās prasmes, uz detaļām vērsta uzmanība;
 • līdera dotības;
 • teicamas angļu un latviešu valodas prasmes;
 • proaktīva, uz klientu orientēta pieeja.

 • Good understanding of business processes, business acumen to solve problems from business case perspective
 • Previous experience at least 3+ years in customer support is a must, experience in manufacturing company is preferred
 • Experience in implementing and improving tools and processes inside the company, development of procedures
 • Strong communication and analytical skills, high attention to details
 • Leadership skills
 • Excellent English/Latvian language
 • Proactive customer oriented approach

Jūsu ieguvumi, pievienojoties Groglass:

Your benefits of joining Groglass:

 • nozīmīga loma, palīdzot Klientu atbalsta nodaļas vadītājam attīstīt jaunizveidoto Klientu atbalsta nodaļu, izstrādāt jaunus un uzlabot esošos biznesa procesus, kā arī pārņemt komandas vadību;
 • atalgojums EUR 1500 – 2500 bruto mēnesī, iespējams izskatīt lielāku atalgojumu, ņemot vērā izvēlētā kandidāta pieredzi un prasmes;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika;
 • lieliski kolēģi un atbalstoša atmosfēra;
 • mūsdienīgs un ērts birojs.

 • Leading role in assisting to the Head of Customer Support in building a newly established Customer Support Department, developing new and improving existing business processes, and taking over a team leadership
 • Salary EUR 1500 – 2500 month gross, higher salary can be considered based on selected candidate’s experience and skills
 • Health insurance after probation period
 • Great colleagues and supporting atmosphere
 • Modern and comfortable office

Ja meklējat jaunus profesionālos izaicinājumus biznesa procesu ieviešanā, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!

If you are ready for new professional challenges in implementing of business processes, we look forward to receiving your CV in the section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja meklējat jaunus profesionālos izaicinājumus biznesa procesu ieviešanā, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!

If you are ready for new professional challenges in implementing of business processes, we look forward to receiving your CV in the section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011