Programmatūras izstrādātājs/-a

Mid/Senior Software Engineer

Mid/Senior līmenis

WorkingDay Latvia klienta – Gravity Team darbības virziens ir izlīdzināt piedāvājumu un pieprasījumu kriptovalūtu tirgū visā pasaulē.

Pievienojieties Gravity Team novatoru, problēmu risinātāju un īpašnieku kopienai, kuri izmanto zinātnisko atklājumu metodes, lai padarītu kriptogrāfijas tirgu par labāku vietu ikvienam.

A client of WorkingDay Latvia – Gravity Team is on a mission to level the supply and demand across crypto markets around the world.

Join Gravity Team’s community of innovators, problem solvers, and owners who apply scientific discovery techniques to make crypto markets a better place for everyone.

Tu esi:

You are:

 • jaunu iespēju un risinājumu meklētājs/-a. Ik dienas nāksies saskarties ar daudz izaicinājumiem un vairākām risinājumu iespējām, kur Tev būs jāspēj veikt labāko izvēli;
 • uz rezultātu orientēta personība. Tieksme paveikt lietas ir tas, kas atšķir panākumus no visa pārējā;
 • komandas spēlētājs/-a. Gravity Team attīstās un aug kopā kā komanda! Tev būs gan jāieklausās, gan arī jāpiedāvā savas idejas vidē, kurā uzvar labākās idejas.

 • A problem solver. Each day presents numerous challenges with sub-optimal choices, and you should excel at selecting the best option given optimization criteria
 • Focusing on results. The drive to get things done distinguishes success from the rest
 • A team player. Gravity Team thrive together as a team! You must listen well and present your ideas in an environment where the best ideas win

Tavi darba uzdevumi:

Your main responsibilities:

 • īstenot treidinga stratēģijas optimizētā un efektīvā veidā;
 • analizēt un labot esošās kļūdas skriptos;
 • veidot un uzlabot monitoringa skriptus, lai uzlabotu visas sistēmas darbaspēju un stabilitāti.

 • Implement trading strategies in a latency-optimized and efficient manner
 • Analise and debug existing scripts
 • Create and improve monitoring scripts to enhance the uptime and stability of the whole system

No Tevis tiek sagaidīta/-as:

What we expect:

 • vismaz 5 gadu pieredze IT projektu izstrādē;
 • programmēšanas valodu un konceptu agnostiskā pieeja – teicamas tehniskās zināšanas par programmēšanas koncepcijām un valodām;
 • izcilas problēmu risināšanas un cēloņsakarību noteikšanas prasmes;
 • spēja uzņemties atbildību par saviem projektiem un veiksmīgi novest lietas līdz mērķim;
 • pieredze ar Rust programmēšanas valodu tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • uzmanība detaļām;
 • pieredze darbā ar riska ieguldījumu fondiem vai līdzīgām finanšu iestādēm tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze blockchain nozarē – kā priekšrocība;
 • pieredze finanšu inženierijā – kā priekšrocība;
 • teicami rezultāti matemātikas, fizikas, informātikas, ķīmijas vai ekonomikas olimpiādēs tiek uzskatīta par priekšrocību.

 • Minimum of 5 years of experience in developing IT projects
 • Language-agnostic programming mindset – solid technical expertise in programming concepts and languages
 • Exceptional problem-solving skills and knowledge of validating cause-and-effect relationships
 • Taking ownership of your projects and the ability to make things happen
 • Attention to detail
 • Experience with the Rust programming language is a plus
 • Experience in working with hedge funds or similar financial institutions is a plus
 • Experience in the blockchain industry is a plus
 • Experience in financial engineering is a plus
 • Results in Math, Physics, Informatics, Chemistry or Economics Olympiads are a plus

Tev tiek apsolīts:

Our promise to you:

Iespēja līdzdarboties vienā no aizraujošākajām un ienesīgākajām nozarēm mūsdienās.

Gravity Team ieguldījums pārveido pašreizējo finanšu industriju un demokratizēsu piekļuvi digitālajajiem pakalpojumiem visā pasaulē.

Gravity Team offers you hands-on insight into one of the most exciting and lucrative industries today.

Gravity Team’s work contributes to transforming the current financial industry and democratizing access to digital goods across the world.

Darba apstākļi:

Conditions:

 • A klases darba vieta Zunda Towers birojā Rīgā;
 • sadarbība ar nelielu, tomēr ļoti talantīgu kolēģu komandu;
 • iespēja piedalīties pasaules kripto pasākumos ar reālu un taustāmu ietekmi uz daudziem kriptovalūtu tirgiem visā pasaulē;
 • izaicinājumiem bagāti un patiesi unikāli biznesa uzdevumi;
 • konkurētspējīgs atalgojums no EUR 5000 – 10000 bruto ar strauju attīstības līkni, peļņas daļas;
 • elastīgs darba laiks, ikdienišķs darba apģērbs, start-up atmosfēra;
 • apmācības un profesionālās attīstības budžets EUR 3000 gadā;
 • priekšrocības, kuras vari kombinēt pats/-i – uzņēmuma segtas ēdināšanas, Bolt taksometra izmaksas, sports, Spa & Wellness u.c.

 • A-class work environment at Zunda Towers offices in Riga
 • Working together with a small but highly talented team
 • Possibility to participate in world crypto events, with a very real and tangible impact on many crypto markets across the world
 • Fast-moving, challenging, and unique business problems
 • Very competitive salary, starting from EUR 5000 – 10000 gross with a steep development curve, profit shares
 • Flexible working hours, casual work attire, and startup atmosphere
 • Learning & Development budget of EUR 3000 a year
 • Benefits that you can combine yourself – free food, Bolt taxi, Sports, Spa & Wellness, etc.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011