Galvenais/-ā jurists/-e

Chief Legal Officer

WorkingDay Latvia klienta – Gravity Team darbības virziens ir izlīdzināt piedāvājumu un pieprasījumu kriptovalūtu tirgū visā pasaulē.

Uzņēmums rada pilnīgi autonomus treidinga algoritmus, kas nodrošina likviditāti blockchain telpā. Kopā ar partneriem uzņēmums palīdz atvieglot piekļuvi digitālajiem aktīviem visā pasaulē.

Galvenā/-ās jurista/-es uzdevums būs orientēties strauji mainīgajā blockchain regulējumā un, uzņēmuma darbībai paplašinoties globāli, nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību starptautiski.

A client of WorkingDay Latvia – Gravity Team are on the mission to level the supply and demand across crypto markets around the world.

They build fully autonomous trading algorithms that provide liquidity in the blockchain space. Together with their partners, they help enabling easier access to digital assets across the world.

As a Chief Legal Officer your job would be to navigate the quickly evolving blockchain regulatory space and ensure global compliance for global expansion.

Tu esi:

You are:

 • jaunu iespēju un risinājumu meklētājs/-a. Ikdienā Tu saskarsies ar dažādiem izaicinājumiem un vairākām risinājumu iespējām, kur Tev būs jāspēj veikt labāko izvēli;
 • uz rezultātu orientēta personība. Prasme spēt paveikt lietas ir tas, kas atšķir panākumus no visa pārējā;
 • komandas spēlētājs/-a. Mēs attīstāmies un augam kopā kā komanda! Tev būs gan jāieklausās, gan arī jāpiedāvā savas idejas vidē, kurā uzvar labākās idejas.

 • A problem solver. There will be many challenges every day with sub-optimal choices. You should be able to choose the best choice given the optimization criteria
 • Focusing on results. Urge to getting things done is what differentiates between success and the rest
 • A team player. We thrive together as a team! You will have to listen well and present your ideas in an environment where the best ideas win

Tavi darba uzdevumi:

Your main responsibilities:

 • sniegt atbalstu un konsultēt uzņēmuma līdzdibinātājus juridiskos jautājumos, veikt līgumu pārskatīšanu;
 • konsultēt un vadīt juridisko procesus attiecībā uz M&A un kopuzņēmumu darījumiem, kā arī darbinieku akciju opcijām;
 • proaktīvi identificēt juridiskas problēmas, meklēt un rast risinājumus, iespējamo atbalstu, kas nepieciešams, lai sniegtu uzņēmumam stratēģisko atbalstu;
 • pilnveidot zināšanas par spēkā esošajiem likumiem un sekot līdzi izmaiņām likumdošanā.

 • Support co-founders on legal matters including general advice, contract review, assistance
 • Advise and drive the legal process for M&A and joint venture deals, employee stock options
 • Proactively identify legal problems, solutions, and potential support needed to provide more strategic support
 • Anticipate and maintain up-to-date knowledge of current laws relevant to your own substantive area to provide strategic advice and foster compliance

No Tevis sagaidām:

What we expect:

 • vismaz 5 gadu pieredze starptautiskā juridiskajā birojā ar specializāciju komerctiesību un fintech vai finanšu industrijā;
 • teicamas zināšanas par Latvijas, ES un pasaules finanšu tirgu regulējumu;
 • pārliecinošu juridisko tehnisko pieredzi, izpratni par uzņēmējdarbības principiem;
 • spēju uzņemties atbildību par saviem projektiem un veiksmīgi novest lietas līdz mērķim;
 • uzmanību detaļām;
 • pieredzi starptautiskā strukturēšanā;
 • prasmes atbilstības lietotnēs un programmās;
 • pieredzi darbā ar riska ieguldījumu fondiem vai līdzīgām finanšu iestādēm tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze blockchain nozarē – kā priekšrocība.

 • Minimum 5 years of commercial legal experience in a global law firm, preferably in technology, fintech, or financial industry
 • Strong knowledge of LV, EU and global financial markets regulation
 • Possesses solid legal technical expertise as well as sound business understanding
 • Taking ownership of your projects and the ability to make things happen
 • Attention to detail
 • Experience in international structuring
 • Proficiency in compliance applications and programs
 • Experience in working with hedge funds or similar financial institutions is a plus
 • Experience in blockchain industry is a plus

Tev tiek apsolīts:

Our promise to you:

“Iespēja līdzdarboties vienā no aizraujošākajām un ienesīgākajām nozarēm mūsdienās. Mūsu darbs palīdz pārveidot pašreizējo finanšu industriju un demokratizēt piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem visā pasaulē.”

“We offer you hands-on insight into one of the most exciting and lucrative industries today. Our work contributes to transforming the current financial industry and democratizing access to digital goods across the world.”

Darba apstākļi:

Conditions:

 • premium klases darba vide Z-Towers birojā Rīgā;
 • sadarbība ar kolēģiem – atsaucīgu un atbalstošu ekspertu komandu ar globālu ietekmi uz finanšu tirgiem;
 • izaicinājumiem bagāti un patiesi unikāli biznesa uzdevumi;
 • konkurētspējīgs atalgojums ar strauju attīstības līkni (EUR 3000 – 5000 bruto), akciju opcijas;
 • elastīgs darba laiks un neformāls ģērbšanās stils;
 • uzņēmuma apmaksātas pusdienas un autostāvvieta, viss nepieciešamais darba izpildei, kā arī dalība uzņēmuma pasākumos.

 • A-class work environment at Z-Towers offices in Riga
 • Working within a welcoming and supportive team of experts that have a real global impact on financial markets
 • Fast-moving, challenging and unique business problems
 • Very competitive salary with steep development curve (EUR 3000 – 5000 gross), stock options
 • Flexible working hours and casual work attire
 • Paid company lunch, free parking, all necessary working tools, company events

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Kristiāna Pole
Tālrunis: +371 29376704
E-pasts: kristiana.pole@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Kristiāna Pole
Phone: +371 29376704
E-mail: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Kristiāna Pole
Tālrunis: +371 29376704
E-pasts: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Kristiāna Pole
Phone: +371 29376704
E-mail: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011