Algu / pamatlīdzekļu grāmatvedis/-e

Payroll / Fixed Asset Accountant

WorkingDay Latvia klients – ir viens no vadošajiem FinTech uzņēmumiem, kura galvenais birojs atrodas Rīgā.
Uzņēmumam ir 1000 darbinieku globāli un tas turpina strauji attīstīties.

Uzņēmuma augot, tas aicina pievienoties Rīgas komandai Algu / pamatlīdzekļu grāmatvedi.

A client of Workingday Latvia – is a leading FinTech company with its HQ in Latvia, Riga.
It has 1000 employees globally an continues steady growth.

Due to expansion, company is looking for Payroll / Fixed Asset Accountant.

Galvenie pienākumi:

Main duties:

 • apstrādāt grāmatvedības dokumentus un datus;
 • nodrošināt darbinieku algu aprēķinus (t.sk. par summēto darba laiku) un ar tām saistītos nodokļu maksājumus;
 • konsultēt darbiniekus un struktūrvienību vadītājus visos ar algām saistītajos jautājumos;
 • pamatlīdzekļu uzskaite un kontrole atbilstoši grāmatvedības standartiem un LR likumdošanas;
 • sagatavot un savlaicīgi iesniegt ikmēneša nodokļu pārskatus, kā arī statistikas pārskatus atbilstošām valsts institūcijām;
 • sniegt atbalstu grāmatvedības uzskaites sistēmas izmantošanā;
 • nodrošināt uzņēmuma transporta ceļazīmju uzskaites procesu, kontroli;
 • nodrošināt visu grāmatvedības un uzņēmējdarbības darījumu atspoguļošanu, atbilstoši vietējiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

 • Process accounting documents and data
 • Provide calculation of employees’ salaries and related tax payments
 • Advise employees and managers on all issues related to salaries
 • Accounting and control of fixed assets in accordance with accounting standards and legislation of the Republic of Latvia
 • Prepare and submit monthly tax and statistical reports to relevant state institutions in a timely manner
 • Provide support in the use of the accounting system
 • Administration of company transport
 • Ensure compliance of all accounting transactions and activities of the business in accordance with appropriate local and international regulations and standards

Nepieciešamās iemaņas:

Requirements:

 • 3+ gadu pieredze līdzīgā amatā uzņēmumā ar vismaz 80 darbiniekiem;
 • augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
 • profesionalitāte un padziļinātas zināšanas algu un pamatlīdzekļu grāmatvedībā;
 • zināšanas par starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
 • orientācija uz klientu, organizētība un pašdisciplīna;
 • atsaucība, pozitīvisms, augsts enerģijas līmenis darbam dinamiskā vidē;
 • labas angļu valodas zināšanas.

 • 3+ years’ experience in similar position in company with 80+ employees
 • University degree in accounting, economics, or finance
 • Professionalism and in-depth knowledge in payroll and fixed asset accounting
 • Knowledge of international accounting practices and principles
 • High sense of responsibility, ability to work both independently and in a team
 • Customer oriented personality, high self-discipline and organization
 • Open and positive personality with high energy level for work in a dynamic environment
 • Good knowledge in English

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • profesionāli radošu un atvērtu darba vidi, atbalstošus kolēģus;
 • starptautisku pieredzi;
 • profesionālas izaugsmes un attīstības iespējas;
 • iespēju piedalīties uzņēmuma attīstībā;
 • apmācības iespējas;
 • mēnešalgu EUR 1800 – 2200 bruto, atkarībā no Tavām prasmēm un pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • mājīgu biroju ar kafiju, tēju, uzkodām;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • privāto trenažieru zāli.

 • Professionally creative and open environment, supportive colleagues
 • International experience
 • Career development opportunities
 • Opportunity to take part in company growth
 • Training and development opportunities
 • Monthly gross salary EUR 1800 – 2200, depending on your skills and experience
 • Health insurance after probation period
 • Cozy office with coffee, tea, snacks and much more
 • Free parking
 • Private gym

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011