Make-up konsultants/-e zīmolam Anastasia Beverly Hills

Make-up Artist / Beauty Advisor for Anastasia Beverly Hills

nepilna laika darbs (8 stundas nedēļā)

part time position (8 hours per week)

Ja esi meistars/-e Make-up jomā un Tu atzinīgi vērtē Anastasia Beverly Hills zīmola produkciju, mēs meklējam Tevi!

WorkingDay Latvia klients – Finest Cosmetics AB (www.finestcosmetics.se) ir viena no pasaules ekskluzīvākā un krāšņākā uzacu un profesionālās kosmētikas zīmola Anastasia Beverly Hills produkcijas izplatītājs Ziemeļvalstīs.

Finest Cosmetics Nordic AB ir nozīmīgs sadarbības partneris gan piegādātājiem, gan biznesa partneriem. Uzņēmuma darbībā īpaša uzmanība tiek pievērsta apkārtējai videi, ilgtspējībai un cilvēkiem. Kopš uzņēmuma dibināšanas 2012. gada sākumā, gūstot ievērojamu pieredzi nozarē, uzņēmums ir paplašinājies un attīstījis savu biznesu, kļūstot par veiksmīgu distributoru un mūsdienīgu darba devēju.

Lai stiprinātu uzņēmuma pozīcijas Baltijā, Finest Cosmetics AB meklē Make-up konsultantu/-i Latvijā. Šī ir lieliska iespēja kļūt par pirmo Anastasia Beverly Hills zīmola vēstnesi Latvijā un attīstīt zīmolu no paša sākuma.

Are you a trained Make-up artist and passionate about Anastasia Beverly Hills? We are looking for you!

A client of WorkingDay Latvia – Finest Cosmetics AB (www.finestcosmetics.se) is the Nordic distributor for one of the world’s most exclusive, glamorous and complete brow and pro make-up brands – Anastasia Beverly Hills.

Finest Cosmetics Nordic AB is a valuable and appreciated partner for all their suppliers and business partners. The company has a big heart for everyone around them where the environment, sustainability and people are in focus. With solid experience in the industry, since the start in 2012, the company expanded and developed their business into a modern and driven distributor and employer.

In order to strengthen company position in the Baltics, Finest Cosmetics AB is looking for a Make-up Artist / Beauty Advisor in Latvia. It is your opportunity to become the first Anastasia Beverly Hills brand ambassador in Latvia and to build up the brand from the very beginning.

Meklējam Tevi, ja:

We are looking for you if:

 • Tevi aizrauj skaistumkopšana, rūpes par klientu un interesē pārdošana;
 • Tev ir vairāku gadu pieredze nozarē un līdzīgā amatā;
 • kā talantīgam pārdevējam Tev ir pārliecība, ka pārdod kvalitatīvus produktus, galveno uzmanību pievēršot uzacīm;
 • spēj piesaistīt klientus un vēlies turpināt attīstīt savas pārdošanas prasmes;
 • ar Tevi ir viegli sarunāties, izveidot sadarbību, un Tevi bieži raksturo kā apņēmīgu un mērķtiecīgu komandas spēlētāju.

 • You have a great passion about beauty, customer care and sales
 • You have worked for a couple of years in the industry and in a similar position
 • As a talented salesperson, you have a feeling for selling advanced products with a main focus on eyebrows
 • You have an interest in your personal sales development and a good ability to attract customers
 • As a person, you are easy to communicate, create and maintain relationships and are often described as a committed and goal-oriented team player

Izvēloties jaunu darbinieku, īpašu uzmanību pievēršam:

In recruitment, we place great emphasis:

 • personiskajām īpašībām;
 • vizāžista izglītībai;
 • 1 – 3 gadu pieredzei apmācību veikšanā;
 • izglītībai un / vai iepriekšējai darba pieredzei ādas kopšanā, ko uzskatām par priekšrocību;
 • svarīgas ir arī ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas.

 • On personal qualities
 • Make-up artist education
 • 1 – 3 years experience in educating
 • Education and / or previous work experience with skin care is considered as advantage
 • It is also important to have very good knowledge of the Latvian language, English and Russian

Tava loma:

About your role:

 • Tu uzņemsies atbildību par Anastasia Beverly Hills zīmolu Latvijā, regulāri apmeklējot veikalus Rīgā;
 • ciešā sadarbībā ar veikalu vadītājiem nodrošināsi apmācības darbiniekiem par Anastasia produktiem;
 • piesaistīsi pircējus, nodrošinot augsta līmeņa apkalpošanu, pielietojot savas zināšanas un profesionālu pieeju;
 • veiksi dekoratīvās kosmētikas paraugdemonstrējumus un sniegsi padomus klientiem, organizēsi pasākumus un veidosi klientu pieredzi.

 • You will take overall responsibility for the Anastasia Beverly Hills brand in Latvia by visiting stores in Riga
 • You will be in close communication with Store Managers and train store staff in Anastasia products
 • You will create customer relationships through a high level of service, solid knowledge and a professional way of working
 • You will perform make-up demonstrations and give advice to customers, organize events and various customer experiences in stores

Šī ir Tava iespēja:

It is your opportunity:

 • būt daļai no augoša uzņēmuma un tā pārdošanas komandas;
 • būt svarīgam darbiniekam uzņēmuma turpmākajā izaugsmē;
 • strādāt nepilna laika darbu, to veiksmīgi apvienojot ar citām Tavām aktivitātēm.

 • To be part of a growing company and its sales team
 • To play an important role in the company’s continued growth journey
 • To have a part time employment which can be managed with other your life activities

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • nepilna laika darbu: 8 stundas nedēļā ar iespēju nākamgad slodzi palielināt;
 • darba uzsākšanu: novembra vidū, pirms tam nodrošinot apmācības par uzņēmumu un produktu.

Atalgojums tiks noteikta atkarībā no izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm, kā arī darba pienākumiem veltītā laika. Tas būs robežās no EUR 5 – 10 stundā (bruto). Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

Ja uzskati, ka ir lieliski strādāt dinamiskā komandā ar īsiem lēmumu pieņemšanas ceļiem, ātru tempu un pastāvīgu attīstību, tad Tev būs gandarījums strādāt kopā ar Finest Cosmetics Nordic AB.

 • Part time position: 8 hours per week with a possibility to increase next year
 • Employment start date: middle of November, company and product training shall be provided beforehand

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, and time spent on working duties. It will be in the range of EUR 5 – 10 per hour (gross). Other benefits are negotiable.

If you think it’s fun to work in a dynamic team with a high pace, short decision paths and constant development, then you will definitely enjoy yourself with Finest Cosmetics Nordic AB.

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

We are looking forward to receiving your application (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

We are looking forward to receiving your application (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011