Galvenais/-ā uzraudzības eksperts/-e

Finanšu inovāciju departamentā

WorkingDay Latvia klients – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas veicina FinTech draudzīgas vides attīstību Latvijā, atbalsta inovatīvu finanšu pakalpojumu attīstību, piesaistot jaunus uzņēmumus šo pakalpojumu sniegšanai, ir atvērti jaunām idejām un vērsti uz maksājumu pakalpojumu jomas attīstību, meklē Galveno uzraudzības ekspertu/-i darbam Finanšu inovāciju departamentā.

Jūsu pienākumi būs:

 • veicināt maksājumu iestāžu (MI) un elektroniskās naudas iestāžu (ENI) sistēmu tirgus attīstību, pārraudzīt tendences un ar tām saistītos riskus;
 • pilnveidot MI/ENI iekšējos uzraudzības procesus, automatizāciju un attīstīt risku identificēšanas un pārvaldības rīkus;
 • plānot, organizēt un kontrolēt uzraudzības pasākumus, veikt pārbaudes saskaņā ar Komisijas iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • pārstāvēt Komisijas viedokli un piedalīties MI/ENI regulējuma izstrādē;
 • konsultēt tirgus dalībniekus, un proaktīvi veidot dialogu ar maksājumu pakalpojumu nozares pārstāvjiem, profesionālajām organizācijām, kā arī organizēt un veidot sadarbības tīklu (publiskās diskusijas, konsultācijas, vebināri un tml.).

Prasības kandidātiem:

 • zināšanas un izpratne par maksājumu pakalpojumu jomu un tās regulējumu Latvijā un ES;
 • pieredze finanšu analīzē un zināšanas riska vadības jautājumos;
 • vēlama profesionālās darbības pieredze finanšu auditā vai finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku auditā;
 • teicamas latviešu, labas angļu, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • izcilas komunikācijas – argumentēšanas, sava viedokļa paušanas un prezentēšanas prasmes, iemaņas projektu vadībā un prasme vadīt grupas;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office un datiem, BO/BI pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.

Jūs iegūsiet:

 • profesionālo pieredzi darbā ar FinTech uzņēmumiem un iespēju attīstīt MI un ENI sektoru;
 • iespēju būt vienam/-ai no ES darba grupas līderiem, kas veic maksājumu pakalpojumu jomas regulējuma izstrādi;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu kopā ar nozares ekspertiem, veicinot finanšu nozares attīstību;
 • pieredzes apmaiņu ar starptautiskajiem sadarbības partneriem;
 • iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes;
 • ikmēneša bruto atalgojumu EUR 2800 – 3100;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • labus darba apstākļus, t.sk. attālinātā darba iespējas.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011