Mazumtirdzniecības tīkla operacionālais/-ā vadītājs/-a

Retail Operation Manager

WorkingDay Latvia klients – FASHION INVESTMENT GROUP ir oficiālais PANDORA juvelierizstrādājumu izplatītājs Baltijas valstīs.

Mazumtirdzniecības tīkla operacionālais/-ā vadītājs/-a uzraudzīs veikalu tīkla darbību, kuri atrodas Rīgā, piecos dažādos iepirkšanās centros, radot sinerģiju starp uzņēmuma iekšējām nodaļām un veikalu pārdošanas komandu. Cieša sadarbība ar komercdirektoru ir būtiska, lai operatīvi integrētu un atbalstītu pārdošanas stratēģijas mazumtirdzniecības līmenī.

A client of WorkingDay Latvia – FASHION INVESTMENT GROUP is the official distributor of PANDORA jewellery in the Baltic States.

Retail Operations Manager will oversee the retail operations of the store network in Riga, 5 locations in various shopping centres, creating synergy between departments and the sales team. Close collaboration with the Commercial Director is essential to integrate and support sales strategies operationally at a store level.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • kontrolēt pārdošanas budžetu un izdevumus reģionā;
 • analizēt inventāra līmeni un rūpēties par plānoto tā rotāciju;
 • vadīt dažādu projektu īstenošanu veikalos;
 • veikt vadītāju līmeņa amatu personāla atlasi;
 • motivēt un apmācīt veikalu vadītājus un darbiniekus;
 • veikt regulārus vizītes tīkla veikalos un nodrošināt veikalu nepārtrauktu un iekšējām prasībām atbilstošu darbību, savas atbildības ietvaros;
 • pārraudzīt Pandora zīmola standartu ievērošanu;
 • ja nepieciešams, vadīt jaunu pārdošanas punktu atvēršanu.

 • Control of sales budgets and costs in the region
 • Analysis of the level of inventories and taking care of its planned rotation
 • Managing projects implemented in stores
 • Recruiting for managerial positions
 • Motivating and training store managers and employees
 • Visiting stores regularly and completing checklists
 • Control of standards of the Pandora brand
 • Opening new points of sales if needed

Prasības:

You have:

 • pieredze mazumtirdzniecības procesu vadībā, vēlams darbā ar starptautisku zīmolu vairākiem veikaliem Latvijas tirdzniecības centros;
 • padziļināta izpratne par mazumtirdzniecības jomu, tajā skaitā inventāra vadība, teicama pārdošanas prakse un klientu apkalpošanas standarti;
 • spēja analizēt pārdošanas datus, apmeklētāju plūsmu un citus saistītos rādītājus, lai optimizētu veikalu veiktspēju;
 • pieredze efektīvā komandas vadībā, nodrošinot veiksmīgu veikalu darbību vairākās lokācijās;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes ir obligātas; citas valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • spēcīgas komunikācijas prasmes, sadarbojoties ar veikalu personālu, uzņēmuma vadību un citām iesaistītajam pusēm;
 • prasme plānot uzdevumus, deleģēt atbildību un efektīvi pārvaldīt laiku;
 • elastība pielāgoties mainīgajām tirgus tendencēm, zīmolu stratēģijām un operatīvajām prasībām.

 • Experience in retail management, preferably in a multi-store environment in shopping centres with international brands
 • Deep understanding of retail operations, including inventory management, sales techniques, and customer service standards
 • Capability to analyze sales data, foot traffic, and other relevant metrics to optimize store performance
 • Ability to lead and manage a team effectively, ensuring smooth operations across multiple locations
 • Fluent Latvian and English language skills are a must; other languages are an advantage
 • Strong communication skills to liaise with store staff, upper management, and external stakeholders
 • Ability to prioritize tasks, delegate responsibilities, and manage time effectively
 • Flexibility to adapt to changing market trends, brand strategies, and operational requirements

Uzņēmums Tev piedāvās:

What’s in it for you?

 • profesionālu darba vidi dinamiskā organizācijā;
 • kvalitatīvas apmācības un mentorēšanu;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2200 līdz 2350 bruto + ikmēneša bonusus;
 • ievērojamu darbinieku atlaidi visiem Pandora produktiem;
 • draudzīgu un atbalstošu darba vidi.

 • Professional work environment in a dynamic organization
 • Quality training and mentoring
 • Competitive salary from EUR 2200 to 2350 gross + monthly bonuses
 • Generous staff discount on all Pandora products
 • Friendly and supportive work environment

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Guna Saliete
Tālrunis: +371 28617076
E-pasts: guna.saliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Guna Saliete
Tālrunis: +371 28617076
E-pasts: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011