Mobilās programmatūras inženieris/-e

Mobile Software Engineer

iOS

iOS

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā Mobilās programmatūras inženieri (iOS).

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Mobile Software Engineer (iOS).

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • sadarbosies ar pieredzējušiem inženieriem, lai izstrādātu un attīstītu jaunas mobilās aplikācijas un/vai moduļus;
 • integrēsi esošo aplikāciju portfeli ar trešo pušu programmatūru;
 • veicināsi savlaicīgu izstrādes uzdevumu izpildi pārmaiņu iniciatīvām un projektiem;
 • sadarbosies ar ražošanas atbalsta un operatīvo darbu komandām, lai novērstu programmatūras problēmas un labotu kļūdas (3. līmeņa atbalsts);
 • uzturēsi visaugstākos koda kvalitātes standartus, ko noteikusi iekšējā programmatūras inženieru komanda.

 • Work with experienced engineers to design and develop new mobile applications and/or modules
 • Integrate with the existing applications portfolio as well as third parties software
 • Contribute towards the timely completion of development tasks for change initiatives and projects
 • Liaise with production support and operations teams for Troubleshooting of production software and bug fixing (level 3 support)
 • Maintain the highest code quality standards defined by internal software engineering team

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • 5+ gadu pieredzi mobilo aplikāciju izstrādē Swift un Swift UI;
 • vēlams maģistra vai bakalaura grāds datorzinātnēs (vai līdzvērtīgs);
 • plaša pieredze ar Kotlin operētājsistēmu Android tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredzi ar CI/CD sistēmām un mobilo aplikāciju publicēšanu/uzturēšanu;
 • pieredzi ar Web aplikāciju tehnoloģijām (SOAP, REST) un mikroservisa arhitektūru;
 • labu izpratni par programmatūras projektēšanas modeļiem, objektorientētiem principiem un mūsdienīgu programmatūras inženierijas praksi;
 • teicamas angļu valodas prasmes, zināšanas vācu valodā būs papildus priekšrocība.

 • 5+ years of mobile application development in Swift and Swift UI
 • Master or Bachelor degree in computer science (or equivalent) is preferred
 • Extensive experience with Kotlin on Android will be considered as a plus
 • Experience with CI/CD systems and mobile app publishing/maintenance
 • Experience with Web technologies (SOAP, REST) and Microservice Architecture
 • Strong understanding of software design patterns, object-oriented principles and modern software engineering practices
 • Fluent in English is a must, German is a plus

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu no EUR 4000 – 6000 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become the part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary from EUR 4000 – 6000 gross, depends of your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support wellbeing of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011