Tāmētājs/-a būvniecībā

WorkingDay Latvia klients ir viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem (ģenerāluzņēmējs) ar ievērojamu pieredzi un godalgotiem projektiem. Uzņemoties jaunu, sabiedrībai nozīmīgu projektu būvniecību, uzņēmuma komandai aicinām pievienoties vispārceltniecisko darbu tāmētāju.

No Tevis sagaidām:

 • vēlmi strādāt un mācīties;
 • analītisko un eksakto domāšanu;
 • prasmi lasīt būvprojektus un aprēķināt materiālu un darbu apjomus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Excel, MS Project, AutoCAD;
 • zināšanas par būvniecības materiālu, iekārtu un darbu izcenojumiem;
 • labas latviešu valodas zināšanas.

Tavi pienākumi būs:

 • izstrādāt būvizmaksu aprēķinus un tāmes, noformēt tās saskaņā ar konkursu dokumentos norādītajām prasībām;
 • pārbaudīt tāmju dokumentācijas pareizību;
 • nepieciešamības gadījumā veikt objektu vizuālo apsekošanu pirms tāmju sagatavošanas;
 • veikt apakšuzņēmēju cenu aptaujas, apkopot apakšuzņēmēju darbu izcenojumus.

Mēs Tev piedāvāsim:

 • atalgojumu no EUR 1100 – 2250 bruto, ņemot vērā kvalifikāciju;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • iespēju mācīties un pilnveidoties profesionāli;
 • sakārtotu darba vidi Rīgas birojā un elastīgu darba laiku;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011