PHP programmētājs/-a

PHP Developer

WorkingDay Latvia klients – BTCBIT.NET nodrošina uzticamu, drošu un pilnībā regulētu kriptovalūtas apmaiņu. Uzņēmums bāzēts Polijā, ar operacionālajiem birojiem Latvijā un Igaunijā. Uzņēmums nodrošina drošu platformu dažādu kriptovalūtu pirkšanai un pārdošanai, tostarp Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Dash, Zcash un Ethereum Classic.

Uzņēmums aicina PHP programmētāju (Middle-Senior līmenī) pievienoties savai komandai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia – BTCBIT.NET is a secure, reliable and fully regulated cryptocurrency exchange located in Poland, with operational offices in Latvia and Estonia. The company provides a secure platform to buy and sell a variety of cryptocurrencies, including Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Dash, Zcash and Ethereum Classic.

The company invites you to join their team in the Latvian office as PHP Developer (Middle-Senior level).

Pienākumi:

Duties:

 • legacy koda (CodeIgniter 3) pārveidošana mikroservisu arhitektūrā;
 • jaunu pakalpojumu attīstīšana;
 • sadarbība ar komandas biedriem, dizaineriem, izstrādātājiem, projektu vadītājiem, utt.;
 • problēmu risināšana un novēršana.

 • Transforming legacy code (CodeIgniter 3) to micro-service architecture
 • Developing new services
 • Cooperation with team members, designers, developers, project managers etc.
 • Problem-solving and troubleshooting

Prasības:

Requirements:

 • PHP 7;
 • Laravel (vai pieredze ar jebkuru citu PHP ietvaru);
 • MySQL;
 • Git;
 • Docker;
 • izpratne par CI/CD and API principiem;
 • izpratne par HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript (nav obligāti);
 • spēja strādāt ar ārējiem izstrādātājiem un patstāvīgi;
 • labas krievu valodas zināšanas (vismaz mutvārdos) un spēja komunicēt ikdienā;
 • pieredze darbā ar AWS, Kubernetes, Jenkins un Selenium tiks uzskatīta par priekšrocību.

 • PHP 7
 • Laravel (or any other PHP framework)
 • MySQL
 • Git
 • Docker
 • Understanding of CI/CD pipelines and API principles
 • Understanding of HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript (not mandatory)
 • Ability to work with external developers and independently
 • Good Russian language (at least spoken) and ability to communicate on a daily basis
 • Experience with AWS, Kubernetes, Jenkins and Selenium will be considered as advantage

Uzņēmums piedāvā:

We offer:

 • darbu modernā, uz izaugsmi vērstā uzņēmumā;
 • profesionālus kolēģus un draudzīgu darba vidi;
 • bezmaksas autostāvvietu blakus birojam;
 • konkurētspējīgu atalgojumu (EUR 2000 – 5000 bruto).

Biroja atrašanās vieta – Panorama Plaza (netālu no T/C “Spice”)

 • Work in a modern, growth-oriented company
 • Professional colleagues and a friendly work environment
 • Free parking next to the office
 • Competitive salary (EUR 2000-5000 gross)

Office location – Panorama Plaza (“Spice” district).

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Mažarova
Tālrunis: +371 28723242
E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Mažarova
Tālrunis: +371 28723242
E-pasts: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Mažarova
Phone: +371 28723242
E-mail: anna.mazarova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011