Pārdošanas attīstības vadītājs/-a

Sales Development Manager

ģeneratoru, saules paneļu un uzlādes staciju biznesa līnijas attīstībai

to develop Generator, Solar panel and Charging station business line

WorkingDay Latvia klients – Igaunijas uzņēmums Baltic Industrial ir Cummins un Kubota ģeneratoru un dzinēju ekskluzīvais izplatītājs. Baltic Industrial 30 uzņēmīgu un zinošu profesionāļu komanda Baltijā nodrošina augstas kvalitātes produktu pārdošanu, uzstādīšanu un apkopi industriālajiem uzņēmumiem.

Lai palielinātu Latvijas tirgus daļu, veicinot dīzeļģeneratoru, saules paneļu un invertoru, kā arī elektromobiļu uzlādes staciju tirdzniecību Latvijā, Baltic Industrial meklē pieredzējušu Pārdošanas attīstības vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Baltic Industrial, Estonian based company, is an exclusive official dealer of Cummins and Kubota generators and engines. By committed and well-trained team of 30 professionals, Baltic Industrials provides sales, installation and maintenance of high-quality products for industrial companies in the Baltics.

In order to increase Latvian market share by promoting sales of generators, solar panels with inverters, charging stations for electric vehicles in Latvia, Baltic Industrial is looking for an experienced Sales Development Manager.

Jūsu loma:

The Role:

Kā ekspertam/-ei un pārdošanas speciālistam/-ei Jums būs nozīmīga loma, īstenojot pārdošanas stratēģiju klientiem Latvijā. No Jums sagaidām nozīmīgu ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē, piesaistot jaunus klientus, meklējot jaunas biznesa iespējas un veidojot spēcīgas biznesa attiecības industriālajā, būvniecības, nekustamā īpašuma jomā un valsts sektorā.

You will be an important key expert and sales person in helping to execute company sales strategy to customers in Latvia. We expect your significant contribution to the company growth through attracting new customers, new business opportunities and building strong business relationships within industrial, construction, real estate and public sectors.

Prasības kandidātiem:

You should have:

 • izpratne par komercdarbību un biznesa domāšana;
 • zināšanas par elektroenerģiju un izpratne par uzņēmuma produktiem;
 • vērā ņemama pieredze un profesionāli kontakti B2B segmentā industriālajā vai būvniecības jomā;
 • aktīva rīcība un orientācija uz rezultātu;
 • lieliskas komunikācijas, pārrunu vadības un sadarbības prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski), krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas datorlietotāja prasmes (MS Office);
 • autovadītāja apliecība.

 • Commercial awareness and entrepreneurial spirit
 • Knowledge of electricity and understanding of company products
 • Significant experience and professional contacts of working in B2B sales at industrial or construction field
 • Active and result oriented mindset
 • Excellent communication, negotiation and collaboration skills
 • Fluency in Latvian and English (verbal and written), knowledge of Russian would be considered as an advantage
 • Good computer skills (MS Office)
 • Driver’s licence

Jūsu ieguvumi, pievienojoties Baltic Industrial:

Your benefits of joining Baltic Industrial:

 • profesionāli izaicinājumi, karjeras izaugsme un iespēja kļūt par daļu no uzņēmuma vadības komandas;
 • iespēja nākotnē izveidot un attīstīt savu pārdošanas komandu;
 • mēneša atalgojums no EUR 2000 – 2800 bruto, kas tiks noteikts atbilstoši izvēlētā kandidāta pieredzei un kompetencēm;
 • pievilcīga uz rezultātiem balstīta bonusu sistēma bez ierobežojumiem (peļņas daļa);
 • viss tehniskais nodrošinājums veiksmīgam ikdienas darbam (dators, mobilais tālrunis u.c.);
 • kompensācija par privātā auto izmantošanu darba vajadzībām pārbaudes laikā un uzņēmuma auto pēc pārbaudes laika;
 • biroja telpas Mārupē, Smiltnieku ielā 2.

 • Professional challenges, career growth and opportunity to become a part of the management team
 • Possibility to build your own sales team in the future
 • Monthly salary in the range of EUR 2000 – 2800 gross, which is to be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate
 • Very attractive bonus scheme (profit sharing) without limits
 • All technical devices for successful daily work (laptop, mobile phone)
 • Compensation for personal car use during the probation period and company car afterwards
 • Office premises in Marupe, Smiltnieku 2

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Kristiāna Pole
Tālrunis: +371 29376704
E-pasts: kristiana.pole@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Kristiāna Pole
Phone: +371 29376704
E-mail: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Kristiāna Pole
Tālrunis: +371 29376704
E-pasts: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Kristiāna Pole
Phone: +371 29376704
E-mail: kristiana.pole@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011