Servisa vadītājs/-a

Service Manager

WorkingDay Latvia klients – Atlas Copco ir viens no pasaulē vadošajiem rūpniecisko risinājumu piegādātājiem. Atlas Copco Group uzņēmumos visā pasaulē strādā gandrīz 40 000 darbinieku. Uzņēmumu grupas galvenais panākumu faktors ir inovācijas.

Mēs dzīvojam un elpojam ar uz klientu vērstu jauktu dažādu iespēju kultūru, kurā ikviens darbinieks spēlē būtisku lomu uzņēmuma panākumu veidošanā. Mums ir iesaistošs kopā strādāšanas gars, un izaicinājumus vienmēr uztveram pozitīvi. Mūsu vērtību centrā ir kopīga atbildība, rūpes un panākumi.

Vairāk nekā 14 gadus Atlas Copco piedāvā interesantu darbu, iespējas un karjeru Latvijā. Uzņēmuma darbiniekiem ir arī dažādas iespējas Atlas Copco Group veidot starptautisku karjeru. Šobrīd uzņēmums meklē Servisa vadītāju darbam Atlas Copco Baltijas komandā.

A client of WorkingDay Latvia – Atlas Copco is one of the world’s leading suppliers of industrial solutions. Atlas Copco Group employs nearly 40,000 people worldwide. Innovation is a key success factor of the Group.

We live and breathe a customer-centric culture of diverse opportunities collaboration, in which every employee plays an important role in the success of the company. We have an encouraging spirit of working together, where challenges are always taken in a positive way. The heart of our values is responsibility, caring and succeeding together.

For more than 14 years, Atlas Copco have been offering interesting jobs, opportunities and careers in Latvia. Employees of the company also have diverse opportunities for international careers within Atlas Copco Group. Currently, the company is looking for a Service Manager to join Atlas Copco Baltic team.

Amata loma:

The Role:

Šajā amatā Jums būs nozīmīga loma, veicinot Atlas Copco servisa pakalpojumu biznesa stratēģiskā virziena īstenošanu Latvijā. Kā Servisa vadītājs/-a Jūs būsiet atbildīgs/-a par servisa produktu tiešo pārdošanu, vietējās pakalpojumu organizācijas produktivitātes un efektivitātes veicināšanu.

This position will play a key role in enabling the execution of the strategic direction of the Atlas Copco service business in Latvia. As Service Manager, you will be responsible for direct selling of Service Products, driving the efficiency and effectiveness of the local service organization, as well as keeping up and improving customer satisfaction.

Galvenie pienākumi:

Main responsibilities:

 • attīstīt servisa pakalpojumu biznesu, tostarp noteikt mērķus ar pakalpojumiem saistītiem produktiem un pārdošanai. Sasniegt vai pārsniegt noteiktos biznesa mērķus un nodrošināt CTS vietējos rezultātus. Paaugstināt darba efektivitāti;
 • stiprināt klientu attiecības, veicinot klientu apmeklējumus un pakalpojumu produktu pārdošanu. Sasniegt vai pārsniegt noteiktos biznesa mērķus, pārdošanas un darbības mērķus;
 • uzraudzīt pieredzējušu servisa tehniķu komandas ikdienas darbu, nodrošinot vadību, attīstību, atbalstu un komandas motivāciju. Kopā ar servisa plānotāju saplānot un kontrolēt servisa tehniķu ikdienas darba slodzi;
 • uzturēt drošu darba vidi, vienlaikus īstenojot drošības procedūras un atbilstību tiesību un normatīvajiem aktiem.

 • Develop the service business including establishing goals for service-related products and sales. Meet or exceed established business goals and ensure CTS local results. Increase operational efficiency.
 • Strengthen customer relations by making customer visits and sell service products. Meet or exceed established business goals, Sales and Operational targets.
 • Oversee the daily operations of a team of experienced Service Technicians, providing leadership, development, support, and motivation for the team. Plan and control the daily workload of the Service Technicians together with the Service Planner.
 • Maintain a safe working environment while enforcing safety procedures and compliance to laws and regulations.

Ko mēs no Jums sagaidām?

What do we expect from you?

 • augstāko izglītību tehniskajā/uzņēmējdarbības vadībā vai līdzīgā jomā;
 • pieredzi proaktīvā pārdošanā un ļoti labas zināšanas tehniskā jomā;
 • teicamas komunikācijas un organizatoriskās prasmes, izpratni par cilvēkresursu vadības principiem;
 • pieredzi ar klientu apkalpošanu saistītā darbā, spējas profesionāli un atbilstoši Grupas standartiem atrisināt ar klientiem saistītas sarežģītas situācijas;
 • spēju elastīgi pārvaldīt vairākas prioritātes un ciešu apņemšanos strādāt klientu apkalpošanā;
 • komandas spēlētāju ar spēju efektīvi sadarboties ar citām nodaļām un veikt dažādas funkcijas;
 • izteikti pozitīvu pieeju, apgūstot jaunus procesus, sistēmas un pielietojuma veidus;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valoda sarunvalodas līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecību;
 • sadarbspējīgu Covid sertifikātu.

 • Bachelor’s degree in technical/business administration or similar
 • Sales (proactive) experience and strong technical background
 • Excellent communication and organizational skills, understanding of people management principles
 • Experience in a customer service-related role, ability to handle difficult customer situations in professional way according to Group standards
 • Ability to manage multiple priorities with flexibility and have a strong commitment to customer service
 • A team player with ability to effectively collaborate across departments and different functions
 • Strong positive attitude for learning new processes, systems and applications
 • Fluent Latvian, proficiency in English, speak & understand Russian
 • Having a valid driver’s license, Category B
 • Having an interoperable Covid certificate

Uzņēmums piedāvā:

The company offers:

 • darbu vadošā rūpniecisko risinājumu uzņēmumu grupā;
 • nozīmīgu lomu, veicinot Atlas Copco pakalpojumu biznesa stratēģiskā virziena īstenošanu Latvijā;
 • konkurētspējīgu mēneša bruto atalgojumu EUR 2000 – 2500, ņemot vērā izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetences līmeni; mēneša pārdošanas bonusus un gada prēmijas;
 • darba automašīnu;
 • biroju Mārupē.

 • Work for a Group that is one of the world’s leading suppliers of industrial solutions
 • A key role in enabling the execution of the strategic direction of the Atlas Copco service business in Latvia
 • Competitive monthly salary EUR 2000 – 2500 gross, depending on the level of experience and competencies of the selected candidate; monthly sales bonuses and yearly variable compensation
 • Company car
 • Office in Marupe district, Latvia

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt motivācijas vēstuli un CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your motivation letter and CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt motivācijas vēstuli un CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your motivation letter and CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011