Finanšu kontrolieris/-e

WorkingDay Latvia klients – akciju sabiedrība RĪGAS SILTUMS ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs.

Uzņēmums, ko par savu darba devēju sauc ap 700 darbinieku, veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizāciju, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī siltumtīklu un siltumsistēmu apkalpošanu.

AS RĪGAS SILTUMS, kas veic ne vien nepārtrauktu iekārtu modernizāciju, bet ievieš arvien jaunas, inovatīvas tehnoloģijas arī citās uzņēmuma darbības sfērās un ir pozitīvu pārmaiņu procesā, aicina darbā zinošu un jaunām iespējām atvērtu Finanšu kontrolieri.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt regulāru un ad-hoc finanšu un biznesa datu ievākšanu, apkopošanu un aprēķinus;
 • analizēt un interpretēt iegūtos datus, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus;
 • atbalstīt vadību uz finanšu datiem balstītu lēmumu pieņemšanas procesos;
 • piedalīties budžeta sagatavošanā, izpildes kontrolē un prognožu izstrādē;
 • pilnveidot, attīstīt un ieviest jaunus finanšu plānošanas, kontroles un analīzes rīkus un metodes;
 • identificēt un ieviest (vai atbalstīt) procesu optimizācijas.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs;
 • vismaz 2 gadu pieredze finanšu analīzē/kontrolē, vēlams starptautiskā uzņēmumā;
 • teicamas MS Excel zināšanas; SQL un Macros zināšanas uzskatīsim par priekšrocību;
 • prasme strādāt ar lielu datu apjomu, apkopošanu, strukturēšanu un analīzi;
 • pieredze darbā ar Power BI vai citām datu apstrādes programmām;
 • izpratne par uzņēmuma grāmatvedības pamatprocesiem un grāmatvedības principiem.

Strādājot šajā amatā, Jums būs nepieciešams:

 • attīstītas analītiskās prasmes, precizitāte, spēja interpretēt informāciju;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt komandā un individuāli;
 • prasme racionāli plānot un organizēt savu darbu.

Jūs iegūsiet:

 • iespēju pievienoties nozarē vadošam uzņēmumam, kas attīsta ilgtspējīgus projektus un ir pozitīvu pārmaiņu procesā;
 • mūsdienīgu, atbalstošu vadības komandu, kas augsti novērtēs uz procesu, vides, biznesa un kultūras uzlabošanu vērstas iniciatīvas;
 • nozīmīgu lomu RĪGAS SILTUMS tālākā attīstībā, sniedzot vadībai datos balstītus ieteikumus;
 • konkurētspējīgu atalgojumu EUR 2000 – 2700 bruto, ņemot vērā Jūsu līdzšinējo pieredzi;
 • daudzveidīgus uzņēmuma atbalsta pasākumus darbiniekiem, t.sk. veselības apdrošināšanu, dažādus pabalstus, papildus atvaļinājuma dienas u.c.;
 • iespēju strādāt gan attālināti, gan birojā Rīgā, Cēsu ielā 3a;
 • bezmaksas autostāvvietu pie biroja.

Ja redzat šo kā lielisku iespēju efektīvi izmantot savas zināšanas un uzkrāto pieredzi, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Rūta Borisova
Tālrunis: +371 26370215
E-pasts: ruta.borisova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Rūta Borisova
Phone: +371 26370215
E-mail: ruta.borisova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja redzat šo kā lielisku iespēju efektīvi izmantot savas zināšanas un uzkrāto pieredzi, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Rūta Borisova
Tālrunis: +371 26370215
E-pasts: ruta.borisova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Rūta Borisova
Phone: +371 26370215
E-mail: ruta.borisova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011