E-komercijas projektu vadītājs/-a

E-Commerce Project Manager

WorkingDay Latvia klients – Amber Beverage Group ir strauji augošs, globāls alkoholisko dzērienu uzņēmums, kura produkti ir atrodami miljoniem mājsaimniecību visā pasaulē.

Uzņēmums no sākotnējā ražošanas pamatdarbības Baltijas reģionā, kas dibināts 1900. gadā, ir izaudzis par globālu stipro alkoholisko dzērienu nozares dalībnieku, kas apvieno aptuveni 2000 darbiniekus vairāk nekā 20 uzņēmumos Baltijas valstīs, Austrijā, Vācijā, Austrālijā, Krievijā, Meksikā un Apvienotajā Karalistē.

Amber Beverage Group aicina pievienoties savai komandai pieredzējušu E-komercijas projektu vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Amber Beverage Group is a rapidly growing global spirits company, whose products are found in millions of households across the globe.

The company has grown from its original core production business in the pan-Baltic region established in 1900, to a global spirits industry player that unites around 2,000 employees in more than 20 companies in the Baltic States, Austria, Germany, Australia, Russia, Mexico, and the United Kingdom.

Amber Beverage Group invites experienced E-Commerce Project Manager to join their team.

Ja Tev ir:

If you have:

 • veiksmīga pieredze ar e-komercijas platformām un tiešsaistes tirdzniecību;
 • augstākā izglītība mārketingā, IT vai līdzīgā jomā;
 • padziļinātas zināšanas par SEO un analītikas risinājumiem (piemēram, Google Analytics);
 • teicamas analītiskās un prezentēšanas prasmes;
 • teicamas angļu, latviešu un, vēlams, labas krievu valodas zināšanas;
 • MS Excel prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un lieliskas komunikācijas prasmes.

 • Proven experience with e-commerce platforms and online merchandising
 • Higher education in marketing, IT or other related field
 • Advanced knowledge of SEO and analytics solutions (such as Google Analytics)
 • Excellent analytical skills and advanced presentation skills
 • Fluent English, Latvian and preferably good Russian
 • MS Excel skill at the advanced user level
 • Accuracy, high sense of responsibility and excellent communication skills

Tad mums ir lielisks darbs Tev:

Then we have the perfect job for you:

 • attīstīt Amber Beverage Group e-komercijas kanālus pasaules mērogā;
 • palielināt Grupas zīmolu atpazīstamību, izmantojot dažādas e-komercijas platformas;
 • attīstīt e-komercijas sistēmu Magento uz nākamo līmeni;
 • izveidot lojalitātes programmu, lai palielinātu patērētāju iesaisti;
 • izstrādāt pārdošanas piedāvājumus, nodrošināt produktu akcijas un kampaņas;
 • uzlabot produktu/ABG e-komercijas platformas saredzamību meklētājprogrammās;
 • analizēt pārdošanas rādītājus un tirgus datus, izmantojot dažādus digitālos rīkus.

 • Develop Amber Beverage Group e-commerce channels worldwide
 • Increase Group’s brands recognition through different e-commerce platforms
 • Develop e-commerce system Magento to next level
 • Create loyalty program to increase engagement with consumers
 • Develop sales offers, provide product promotions and campaigns
 • Improve products’ / ABG e-commerce platform visibility on search engines
 • Analyze sales figures and market data through different digital tools

Mēs piedāvājam:

We offer:

 • starptautisku, aizraujošu un dinamisku darba vidi vienā no pasaules vadošajiem alkoholisko dzērienu uzņēmumiem;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 3000 – 3600 bruto, atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei, veselības apdrošināšanas polisi un citus labumus.

 • An international, fun and dynamic working environment in one of the world’s leading alcoholic beverages companies
 • Opportunities to grow in the company
 • Competitive salary from EUR 3000 – 3600 gross, depending on your qualification and background health insurance and other benefits

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011