Tirdzniecības finanšu analītiķis/-e

Commercial Finance Analyst

WorkingDay Latvia klients – Amber Beverage Group ir strauji augošs globāls alkoholisko dzērienu uzņēmums, kura produkti ir atrodami miljoniem mājsaimniecību visā pasaulē.

Uzņēmums no sākotnējā ražošanas pamatdarbības Baltijas reģionā, kas dibināts 1900. gadā, ir izaudzis par globālu stipro alkoholisko dzērienu nozares dalībnieku, kas apvieno aptuveni 2000 darbiniekus vairāk nekā 20 uzņēmumos Baltijas valstīs, Austrijā, Vācijā, Austrālijā, Meksikā un citās valstīs.

Amber Beverage Group aicina pievienoties savai Apvienotās Karalistes finanšu komandai proaktīvu Tirdzniecības finanšu analītiķi darbam Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia – Amber Beverage Group is a rapidly growing global spirits company, whose products are found in millions of households and venues across the globe.

The company has grown from its original core production business established in 1900 in the Baltic, to a global spirits industry player that unites around 2,000 employees in almost 20 companies in the Baltic States, Austria, Australia, Germany, Ireland, and Mexico, and the United Kingdom.

Amber Beverage Group invites you to join its UK finance team – a proactive Commercial Finance Analyst for work in Riga.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • noteikt un uzturēt finanšu analīzes procesus piegādātāju atlaižu identificēšanai, aprēķināšanai un uzskaitei;
 • pārraudzīt un analizēt klientu atlaides;
 • pārraudzīt mārketinga izmaksu aktivitāšu finansiālo pusi;
 • dažādu atskaišu sagatavošana pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma;
 • piedalīšanās budžeta plānošanas procesā un budžeta pārskatīšanas aktivitātēs gada laikā.

 • Establish and maintain processes for identification, calculation, and accounting of supplier price support and discounts
 • Monitor and analyse customer discounts
 • Oversee the finance side of marketing spend activities
 • Preparation of reports, analysis as requested by the management team
 • Take part in the budget planning process and subsequent budget revision activities throughout the year

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 2 gadu pieredze finanšu analīzē un uzņēmējdarbības procesu izpētē;
 • analītisks prāts un laba izpratne par finanšu grāmatvedības pamatprincipiem (debeti, kredīti, uzkrājumi, uzkrājumu atcelšana);
 • pieredze liela apjoma datu izprašanā un analizēšanā;
 • teicamas datorprasmes – Excel, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ar QlikSense un MS Dynamics Axapta;
 • spēja pielāgoties dinamiskai biznesa videi un vēlme nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas;
 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas;
 • augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

 • At least 2 years of experience in financial analysis and business process research
 • Analytical mindset, a good understanding of financial accounting principles (debits, credits, accruals, reversals of accruals)
 • Experience in analyzing and interpretation of large volume data sets
 • Excellent computer skills – Excel, experience with QlikSense and MS Dynamics Axapta will be considered an advantage
 • The ability to adapt to a dynamic business environment and the desire to continuously improve
 • Excellent knowledge of English and Latvian
 • Higher education in economics or finance
 • Good collaboration and communication skills

Piedāvājums:

Offer:

 • starptautiska, aizraujoša un dinamiska darba vide vienā no pasaules vadošajiem alkoholisko dzērienu uzņēmumiem;
 • profesionāla un mērķtiecīga komanda;
 • izaugsmes iespējas līdz ar uzņēmuma attīstību;
 • atalgojums no EUR 2000 – 2400 bruto, atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei;
 • veselības apdrošināšanas polise, citi labumi;
 • strādāt jaunā, mūsdienīgā birojā Zunda-Towers un daļēji attālināti.

 • An international, exciting, and dynamic environment in one of the world’s leading global spirits companies
 • Professional and focused team
 • Opportunities for growth along with the development of the company
 • Salary from EUR 2000 – 2400 gross, depending on qualifications and background
 • Health insurance policy and other benefits
 • Work in a new, modern office in Zunda-Towers or semi-remotely

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011