Programmatūras izstrādes vadītājs/-a

Software Development Team Lead

WorkingDay Latvia klients – 3S Money (3s.money) sniedz tiešsaistes banku pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem un ir viens no Apvienotās Karalistes visstraujāk augošajiem Fintech uzņēmumiem. 2018. gadā dibinātā uzņēmuma misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu – veikt maksājumus vairāk nekā 190 valstīs. Ar birojiem 7 valstīs (Londona, Rīga, Dubaija, Luksemburga, Amsterdama, Singapūra un Hongkonga) un vairāk nekā 150 darbiniekiem jūs pievienosities enerģiskai un ietekmēt spējīgai komandai, kas ir sasniegusi uzņēmuma rentabilitāti un priekšā ir daudz iespēju.

3S Money ir strauji augoša talantīgu un ambiciozu cilvēku komanda, kas atrodas vairāku pasaules lielāko inovāciju un industriju centros. Uzņēmumā 3S Money tic, ka jārūpējas personīgi, jāpaliek zinātkāriem un ietekme jāveido caur sadarbību, nevis konkurenci. Uzņēmuma kultūra ir patiesi caurspīdīga ar minimālu hierarhiju un apņemšanos nodrošināt katra darbinieka profesionālo izaugsmi.

Biznesam paplašinoties, uzņēmums meklē pieredzējušu Programmatūras izstrādes vadītāju savai arvien augošajai, augsti kvalificētajai 3S Money komandai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia – 3S Money (3s.money) is an online banking service for cross-border businesses and is one of the UK’s fastest-growing Fintech companies. Founded in 2018, the company’s mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in 7 countries (London, Riga, Dubai, Luxemburg, Amsterdam, Singapore, Hong Kong) and over 150 employees, you’ll be joining a high-energy, high-impact team that’s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead.

3S Money is a rapidly expanding team of talented, ambitious individuals based in the heart of several of the world’s biggest centres of innovation and industry. At 3S Money, they believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration, not competition. Company culture is transparent, with minimal hierarchy and a commitment to each employee’s professional growth.

As the business expands, the company is looking for an experienced Software Development Team Lead to join their ever-growing, highly skilled 3S Money team in Riga.

Galvenie darba pienākumi:

Key responsibilities:

 • organizēt un pārvaldīt programmatūras izstrādes procesu, lai tas atbilstu arhitektūras un produktu biznesa mērķiem;
 • pārvaldīt izstrādes procesa plānu un termiņus, nodrošināt prioritāšu noteikšanu;
 • sekot līdzi un novērst iespējamās problēmsituācijas, meklēt tām atbilstošākos risinājumus;
 • saglabāt esošo programmatūras kodu bāzi un strādāt pie tā pilnveidošanas;
 • nodrošināt koda ilgtespēju – lai tas būtu atkārtoti lietojams, veicināt vispārējo koda integritāti;
 • nodrošināt ātru projektu izpildi.

 • Organise development process to match architectural and product business targets
 • Manage development pipeline, and ensure prioritization. Spot, escalate and resolve blockers of any kind
 • Maintain existing codebase portfolio and work on simplifying it
 • Ensure that every new code developed is reusable and contributes to overall code integrity
 • Ensure fast project turnaround, avoid limbo states

Prasības:

Requirements:

 • bakalaura vai maģistra grāds datorzinātnēs, inženierzinātnēs vai saistītā jomā;
 • 3+ gadu pieredze programmatūras izstrādē;
  CTO vietnieka/aizvietošanas loma tiks uzskatīta kā priekšrocība.
 • vairāku programmēšanas valodu un tehnoloģiju zināšanas – React.JS/TypeScript/Node.JS;
 • spēcīga programmatūras izstrādes metodoloģiju un dzīves cikla izpratne;
 • teicamas problēmu risināšanas, organizatoriskās un analītiskās prasmes;
 • lieliskas komunikācijas prasmes;
 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas (sarunvalodas un rakstības).

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Engineering, or related field
 • Minimum of 3 years of experience in software development.
  The Deputy Head role will be an advantage
 • Proficiency in multiple programming languages and technologies relevant to the company’s projects – React.JS/TypeScript/Node.JS
 • Strong understanding of software development methodologies and lifecycle
 • Excellent problem-solving, organizational, and analytical skills
 • Strong communication and interpersonal abilities
 • Fluent in English and Latvian

Apmaiņā pret Tavu ieguldīto darbu uzņēmums piedāvā:

In return for your hard work company offers:

 • algu atkarībā no kvalifikācijas un pieredzes EUR 5000 – 7000 bruto, papildus – akciju opcijas (pēc 12 mēnešiem) u.c. labumus;
 • veselības apdrošināšanu;
 • darbu hibrīdmodelī brīnišķīgā Vecrīgas birojā;
 • kļūt par daļu no multikulturālas, talantīgas un ambiciozas profesionāļu komandas;
 • iespēju profesionāli attīstīties un ietekmēt procesus strauji augošā uzņēmumā;
 • iespēju ātri redzēt sava darba rezultātus dzīvē.

 • Salary depending on qualifications and background EUR 5000 – 7000 gross, additional – stock options (after 12 months) & benefits
 • A solid health insurance
 • Hybrid working setup in wonderful Old-Riga office
 • Become a member of a multi-cultural team of talented and ambitious professionals
 • Opportunities to develop professionally and influence processes in a fast-growing company
 • Opportunity to quickly see the results of your work in real life

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011