Grāmatvedis/-e – Klientu darījumu kontrolieris/-e

Accountant – Client Ledger Controller

WorkingDay Latvia klients – 3S Money Club (3s.money) sniedz tiešsaistes banku pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Uzņēmums atbalsta klientu starptautiskos un vietējos maksājumus, izmantojot paplašinātu korespondentu tīklu. Uzņēmumam ir klienti vairāk nekā 190 valstīs un uzņēmējdarbības veidi, kuriem uzņēmums palīdz, ir importētāji un eksportētāji, digitālo pakalpojumu sniedzēji, holdinga sabiedrības, finanšu iestādes u.c. Uzņēmumam, kura galvenā mītne atrodas Londonā, ir biroji arī Luksemburgā, Amsterdamā un Dubaijā.

Uzņēmuma bizness strauji paplašinās un komandai Rīgas birojā meklē Grāmatvedis/-e – Klientu darījumu kontrolieris/-e ar ir interesi par maksājumu kontiem, darbu ar cipariem un datiem.

A client of WorkingDay Latvia – 3S Money Club (3s.money) is an online banking service for cross-border businesses. The company support clients international and local payments through extended correspondent network. The company has clients from over 190 countries and the types of businesses that company assist: importers and exporters, digital service providers, holding companies, financial institutions, etc. The company, headquartered in London, also has offices in Luxembourg, Amsterdam and Dubai.

The company’s business is expanding rapidly and for the Riga office is looking for Accountant – Client Ledger Controller who has a vested interest in the account space and working with data day-to-day.

Galvenās atbildības:

Major accountabilities:

 • grāmatvedības pārraudzība un pārvaldība;
 • grāmatojumu slēgšana, maksājumu izpilde;
 • kontu pārvaldība;
 • neskaidru situāciju identificēšana un risināšana.

 • Overseeing and managing of the books
 • Closing the books and clearing the transactions
 • Sweeping accounts
 • Identifying any issues and resolving accordingly

Tiek sagaidīta:

Is expected:

 • vismaz 2-3 gada darba pieredze grāmatvedībā līdzvērtīgos amata pienākumos;
 • zināšanas un izpratne par galvenajiem grāmatvedības uzskaites, klientu virsgrāmatas jēdzieniem;
 • augstākā izglītība grāmatvedībā vai finansēs;
 • ļoti labas angļu valodas prasmes;
 • labas analītiskās spējas;
 • uzticama, atvērti domājoša un uz risinājumu meklējumiem orientēta personība, kurai ļoti patīk strādāt ar cipariem un datiem.

 • At least 2-3 year of work experience in accounting in a similar role
 • Knowledge and understanding of the main concepts of bookkeeping, client ledger
 • Higher education in accounting or finance
 • Very good knowledge of English
 • Good analytical skills
 • Reliable, open minded and solution-oriented personality who enjoys working with numbers and data

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespējas realizēt savu potenciālu un apgūt jaunas zināšanas, ikdienu cieši sadarbojoties ar uzņēmuma finanšu vadītāju (CFO);
 • iespēju kļūt par daļu no starptautiskas vides profesionāļu komandas;
 • iespēju strādāt kā mūsdienīgā birojā Rīgas centrā, tā no mājām, un visu nepieciešamo aprīkojumu efektīvam darbam;
 • darba laiku no 17:00 (jeb no 15:00 pēc Lielbritānijas laika) 6 stundas, ja sanāks ātrāk – lieliski;
 • veselības apdrošināšanu;
 • atalgojumu EUR 1500 – 2000 bruto atkarībā no kvalifikācijas un iepriekšējās pieredzes.

 • Possibilities to realize your potential and to acquire new knowledge by working closely with the CFO on daily basis and getting direct exposure
 • Opportunity to become a member of a multi-cultural team of professionals
 • Opportunity to work in a modern office in the center of Riga, as well as from home, flexible working hours and all the necessary equipment for efficient work
 • Working hours starting 17:00 (3:00 pm UK time) 6 hours. If finish early that’s fantastic
 • Health Insurance
 • Salary EUR 1500 – 2000 gross depending on your qualification and background

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011