Mid/Senior JavaScript izstrādātājs/-a

Mid/Senior JavaScript Developer

WorkingDay Latvia klients – 28Stone ir globāls, pilna servisa konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā individuāli pielāgotus biznesa risinājumus klientiem visā pasaulē.
Lai palīdzētu klientiem uzlabot uzņēmējdarbības rādītājus, vienlaikus samazinot riskus, izmaksas un laiku, uzņēmums izmanto gadu gaitā uzkrātās zināšanas par uzņēmējdarbību un jaunākajām tehnoloģijām, kā arī pārbaudītu projektu vadības un izmaiņu ieviešanas metodiku.

Uzņēmumam strauji augot, 28Stone Latvijas komandai aicina pievienoties vidējā/vecākā līmeņa speciālistus/-es.

A client of WorkingDay Latvia – 28Stone is a global, full-service consulting company that offers individually tailored business solutions to its clients around the world.
Company leverages their deep capital markets business knowledge, unique technology expertise and proven delivery methodology to help clients improve their business performance while reducing risks, cost and time to market.

Due to constant development, 28Stone is searching for middle/senior level specialists to join Latvian team.

Kāpēc 28Stone?

Why 28Stone?

 • starptautiski projekti investīciju banku un kapitāla tirgus jomā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • draudzīgi un pieredzējuši kolēģi;
 • ikmēneša bruto atalgojums no EUR 3000 – 5000, atbilstoši prasmēm un pieredzei;
 • elastīgs darba laiks un attālināta darba iespējas;
 • apmaksātas angļu valodas nodarbības;
 • moderns birojs Jaunajā Teikā ar atpūtas zonu, kas iekļauj galda futbolu, novusa galdu un bibliotēku;
 • komandas saliedēšanās pasākumi, apmaksātas sporta aktivitātes;
 • stabilitāte un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšana (+ sports/zobārstniecība/vakcinācija);
 • lielisks piedāvājums Squad Hour sporta kluba abonementam;
 • apmaksāta autostāvvieta.

 • International projects in investment banking and capital markets area
 • Flexible working hours and remote work possibilities
 • Modern office in Jaunā Teika with a chill zone that includes foosball and novus tables, in-house library
 • Friendly and experienced team members
 • Professional growth
 • Monthly gross salary range from EUR 3000 – 5000, depending on skills and experience
 • Team building events, covered sports activities
 • Stability and social security
 • Health insurance (+sport/dentist/vaccination)
 • Squad Hour Gym membership
 • English classes
 • Paid car parking

Tavi pienākumi:

Your impact zone:

 • izstrādāt un rakstīt tīru un testējamu kodu;
 • produktīvi sadarboties ar projekta komandu;
 • saglabāt savu produktivitāti saskaņā ar projekta mērķiem;
 • aktīvi ņemt dalību tehnisko risinājumu definēšanā;
 • veikt ikdienā saziņu ar klientu.

 • Designing and writing clean and testable code
 • Effectively collaborating with the project team
 • Maintaining own productivity and aligning to project goals
 • Actively contributing to technical solution definition
 • Communicating with the client daily

Tavas zināšanas:

Your expertise:

 • vismaz 2 gadu pieredze ar JavaScript;
 • vispārēja izpratne par populārākajiem dizaina šabloniem, GoF dizaina šabloniem;
 • zināšanas par HTML5, CSS3 (SASS, LESS, etc.);
 • pieredze ar Angular Native vai React ietvaru;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • spēja strādāt komandā un patstāvīgi.

 • At least 2 years of experience with JavaScript
 • General understanding of common design patterns, GoF design patterns
 • Good command of HTML5, CSS3 (SASS, LESS, etc.)
 • Experience with Angular Native or React framework
 • Good written and spoken English communication skills
 • Ability to work in a team and independently

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

Considered as an advantage:

 • praktiska pieredze ar JavaScript UI ietvariem;
 • pieredze ar NodeJS;
 • pieredze JavaScript koda optimizācijā;
 • zināšanas par UX pamatprincipiem;
 • zināšanas par finanšu pakalpojumiem (īpaši – kapitāla tirgi un vērtspapīru tirdzniecība).

 • Hands-on experience with other JavaScript UI frameworks
 • Experience with NodeJS
 • Experience optimizing JavaScript code
 • UX basic principle knowledge
 • Financial Services knowledge (specifically Capital Markets and Securities Trading)

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jūlija Zaharova
Tālrunis: +371 26628054
E-pasts: julija.zaharova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jūlija Zaharova
Phone: +371 26628054
E-mail: julija.zaharova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Jūlija Zaharova
Tālrunis: +371 26628054
E-pasts: julija.zaharova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jūlija Zaharova
Phone: +371 26628054
E-mail: julija.zaharova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011