Tīklošanas prasmes personāla vadībā.

Viena no nozīmīgākajām prasmēm, kas personāla vadītājiem un speciālistiem nepieciešama efektīvam darba procesam, ir tīklošanās prasme. Kas ir tīklošana? Kā šīs prasmes izmantot reālajā darba vidē? Padomos dalās Inga Daliba.

Personāla vadītājam un speciālistam savā darbā jānodrošina daudz un dažādas funkcijas, kas ietver arī personāla atlasi, ievadīšanu darbā, attīstību, atbilstošas kultūras veidošanu un uzturēšanu u.tml. Tas viss paredz tādas kvalitātes kā spēju veidot un uzturēt kontaktu, sniegt atbalstu, prasmi uzklausīt, radīt drošības sajūtu. Vēl viena nozīmīga prasme, kas zināmā mērā ietver arī iepriekš minētās kvalitātes, ir tīklošanas prasme.

Šī prasme nav radusies mūsdienās, bet ir ļoti aktualizējusies, un droši var apgalvota, ka tā ir noderīga jebkuram mūsdienu profesionālim. Turklāt tā aptver ne tikai reālo vidi, bet arī digitālo.
Kas ir tīklošana?

Lai vienā teikumā definētu, kas ir tīklošana, izmantošu pasaules lielākās tīklošanas organizācijas Business Network Internatonal Aivana Maisnera (Ivan Misner) definīciju: “Tīklošana ir kontaktus un attiecību izveides process, lai attīstītu uzņēmējdarbību, uzlabot zināšanas un prasmes, paplašinātu ietekmes jomu vai kalpotu sabiedrībai.”

Kvalitatīva tīklošana nav viena vakara vai rīta darbība, kurai vienreiz sagatavojies, uzstājies publiski un aizmirsti. Tas ir noteikts dzīvesveids, kam jāpakārto gandrīz viss – saziņas kultūra, profesionālās vērtības, dienas režīms (darba laiks), darba intensitāte, kontaktu (privāto un profesionālo) loks, hobiji un arī ģimene. Tas ir nopietns darbs pie personīgā zīmola – informācija, kas ar Jūsu vārdu, uzvārdu un fotogrāfiju ir saistīta plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos un interneta meklētājprogrammā Google.

Divas īpašības, kurām ir izšķiroša nozīme tīklošanā, ir pozitīvisms un atvērtība. Nevaram mainīt temperamentu vai personības tipu no intravertā uz ekstraverto, taču noteikti varam būt gatavi pilnveidoties, mācīties un būt atvērti jaunai informācijai, idejām, cilvēkiem un dažādiem pasaules redzējumiem.

Labā ziņa ir tā, ka cilvēkresursu profesionāļi – uzņēmēji, vadītāji, personāla speciālisti, rekrutieri – ir cilvēki ar augstu emocionālās inteliģences līmeni, respektīvi, spējīgi analizēt un apzināties sevi un izprast citus cilvēkus. Tīklošana ir veids, kā šīs īpašības izmantot un sasniegt labus rezultātus profesionālajā darbībā.

Tīklošana reālajā vidē

Tīklošana reālajā vidē visbiežāk paredz tikšanās ar iepriekš mazpazīstamiem vai nepazīstamiem cilvēkiem, dažādu pasākumu apmeklējumus un to organizēšanu, publisko uzstāšanos un tai sekojošu atgriezenisko saiti, pašprezentāciju un saviesīgas sarunas. Personāla vadītāji un speciālisti ir tie cilvēki, kuri ikdienā mijiedarbojas attiecībās “cilvēks-cilvēks”. Jaunu noderīgu profesionālo kontaktu veidošana ir neatņemam ikdienas sastāvdaļa. Jo vairāk kvalitatīvu pazīšanos un attiecību tiek uzbūvēts, jo veiksmīgāk var paveikt arī savus darba uzdevumus.

Pēc būtības arī kandidāta sagaidīšana uz darba interviju, raporta nodibināšana, kas ietver elementārus jautājumus, piemēram, “Kā Jūs atbraucāt? Vai izdevās atrast ērtu auto novietošanas vietu?” “Kāds šodien garastāvoklis, kā jūtaties?” “Vai jau esat kādreiz bijis šajā biroju ēkā?” “Es labprāt Jums piedāvātu kādu dzeramo. Esat tējas vai kafijas dzērējs?”, ir tīklošanas sastāvdaļa. Kā jau nopratāt, tad labs tīklotājs ir prasmīgs jautājumu uzdevējs un uzmanīgs klausītājs.

Šādi dežūrjautājumi vai dežūrfrāzes lieliski palīdz uzsākt sarunu vai iepazīties arī kādā pasākumā. Piemēram, “Kā Jums patika iepriekšējā runātāja vēstījums?” “Vai esat šeit pirmo reizi?” “Kur es varu iegūt informāciju par pasākuma turpmāko norisi?” “Kā Jūs šovakar šeit jūtaties?” “Pastāstiet, lūdzu, vairāk par sevi, savu nodarbošanos!”

Ja mēs vēlamies mērķtiecīgi tīklot reālajā vidē, tad šim procesam būtu arī jāsagatavojas. Pirmām kārtām svarīgi izvirzīt tīklošanas mērķi. Tas var būt, piemēram, uzlabot sava pārstāvētā uzņēmuma vai sava personīgā zīmola (sevis kā profesionāļa) atpazīstamību; satikt konkrētus nozares profesionāļus; vingrināties tīklošanas un publiskās runas prasmēs; kā arī rekrutēšanas mērķis – piemēram, sastapt jauniešus, kuri interesējas par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un kuriem ir nepieciešamas prakses vai pirmās darba vietas iespējas. Nereti pati esmu izmantojusi tīklošanas pasākumus, lai tajos identificētu labus, prasmīgus pārdevējus vai klientu konsultantus un piedāvātu tiem karjeras iespējas kādā no savu klientu uzņēmumiem.
Padomi sekmīgai tīklošanai reālajā vidē

1. Ierodieties laicīgi

Uz tīklošanas pasākumu labāk ierasties nedaudz agrāk nekā nokavēt. Ja būsiet pēdējais, visi jau būs atraduši sarunbiedrus un būs grūti iespraukties pa vidu. Laicīga ierašanās ļauj labāk iejusties vidē un aptvert “spēles laukumu” un noteikumus.

2. Nebaidieties sākt sarunu pirmais

Sāciet kaut vai ar piezīmi par laiku vai tīklošanas norises vietu, ar jautājumu, vai sarunbiedrs te ir pirmo reizi un ko sagaida no pasākuma, ar rosinājumu iepazīties vai lūgumu palīdzēt iepazīstināt ar kādu no klātesošajiem. Atcerieties, ka šādos pasākumos lielākā daļa cilvēku nepazīst cits citu un būs priecīgi, ja kāds spers pirmo soli un uzsāks sarunu.

3. Lūdziet palīdzību

Lūdziet arī sīkumus, kaut vai aizdot pildspalvu, lai pierakstītu kādu informāciju, vai pieliet pienu kafijai. Protams, to visu varat izdarīt vai atrisināt patstāvīgi, taču uztveriet šo darbību kā iespēju sākt sarunu.

4. Palīdziet un piedāvājiet palīdzību

Visvienkāršākais veids, kā tīklošanas pasākumā kļūt par “savējo”, ir piedāvāt organizatoriem palīdzību viesu sagaidīšanā un iepazīstināšanā ar pasākuma darba kārtību. Ar laiku, kad vairs nebūsiet jaunienācējs, bet gan regulārs pasākuma apmeklētājs un tīklošanas piekritējs, varat kļūt par aktīvu viesu aicinātāju.

Galvenais, nebaidieties būt atvērts un dalīties ar informāciju. Dalieties ar kontaktiem, interesantiem rakstiem, grāmatām vai atziņām, ko esat dzirdējis kādā citā seminārā vai pasākumā. Cilvēkiem ļoti patīk tādi cilvēki, kuri pazīst un var ar tiem iepazīstināt. Izmantojiet to savā labā un citi jūs augstu vērtēs pat pēc viena tīklošanas pasākuma.

5. Sarunas laikā koncentrējieties uz otru cilvēku

Uzziniet, kas ir viņa virzītājspēks dzīvē un darbā. Jautājiet, klausieties, vērojiet, meklējiet saskares punktus. Necentieties jau no paša sākuma visu izstāstīt par sevi un izmantot “visu ētera laiku” tikai sev. Drīzāk ļaujiet, lai sarunbiedrs prezentētu sevi, uzdodiet viņam papildu jautājumus.

Tādējādi gūsiet vairākas priekšrocības:

1) iepazīsies šo cilvēku, novērtēsiet viņa spējas un noteiksiet personības tipu;

2) spēsiet pielāgot savu stāstījumu viņa vajadzībām;

3) ja vairāk klausīsieties, nevis runāsiet, otram šķitīsiet daudz interesantāks sarunbiedrs (tāda nu ir mūsu daba);

4) tas, kurš runā pēdējais, kontrolē sarunu un var noteikt, kad tā beigsies;

5) vislabāk atmiņā paliek pēdējais teikums vai apspriestais temats.

6. Nosauciet savu vārdu un atcerieties sarunbiedra vārdu

Pirmo reizi kādu satiekot, sarunas laikā vairākas reizes lietojiet viņa vārdu, šādi “ierakstot” viņu savā atmiņā un vienlaikus veidojot atbrīvotāku gaisotni. Vingriniet atmiņu, jo aktīvam tīklotājam ir īsts izaicinājums atcerēties un izmantot daudz interesantu faktu.

Esmu pamanījusi, ka latvieši diemžēl mēdz kautrēties, publiski iepazīstinot ar sevi, kā arī skaidri un nesteidzīgi nosaucot savu vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu un darbības jomu. Daudzi aprobežojas tikai ar vārda nosaukšanu vai ātri un diezgan nesaklausāmi nomurmina uzņēmuma nosaukumu. Atcerieties, tās ir jūsu 30 sekundes, viena minūte vai stunda, tas ir jūsu laiks, kas pieder tikai jums. Visu acis un ausis ir vaļā, lai uztvertu to, ko teiksiet. Izmantojiet un izbaudiet šo mirkli pilnībā! Labāku mirkli pašprezentācijai un personīgā zīmola izveidei nevar iedomāties.

7. Uzdodiet atvērtus un interesantus jautājumus

Tīklošanas laikā ierastā jautājuma “Kur jūs strādājat?” vietā mēģiniet uzzināt par sarunbiedra interesēm, pārliecību, aizraušanos, hobijiem, pajautājot “Kas ir jūsu profesionālā aizraušanās, ar ko nodarbojaties? Kāda ir jūsu uzņēmuma aktualitāte? Kādus kontaktus šodien meklējat, varbūt varu palīdzēt?”.

Izvairieties no jautājumiem, kas sākas ar “vai” un uz kuriem var atbildēt ar īsu “jā” vai “nē”. Labāk sāciet ar “izstāstiet man, lūdzu”, “pastāstiet man par savu uzņēmumu” vai “kā patika šā semināra temats”.

8. Esiet ieinteresēts klausītājs un aizrautīgs stāstītājs

Uzturiet acu kontaktu, mājiet ar galvu. Savukārt, ja stāstāt, aizrautīgi dalieties ar savu ideju un viedokli. “Degošas acis” stāstītājam rada daudz lielāku harizmu un paliek atmiņā, pat vairāk nekā saturs. Skaidri formulējiet, ko vēlaties pavēstīt sarunbiedram. Ievērojiet komunikācijas likumu – piekrītiet sirsnīgi, nepiekrītiet saudzīgi! Iecietību un diplomātiskumu tīklošanā ļoti novērtē.

9. Kontrolējiet savu ķermeņa valodu un vērojiet sarunbiedra neverbālās izpausmes

Smaidiet, atcerieties par “atvērtu” stāju, proti, nesakrustojiet rokas vai kājas, neradiet “barjeras”. Ieejiet telpā pārliecinoši, sasveicinieties ar klātesošajiem vai sagaidītājiem.

10. Esiet korekts

Nemēģiniet izmisīgi iekļauties pasākuma līderu pulkā, labāk atrodiet dažus kopā sastājušos cilvēkus un kļūstiet par sarunas līderi šajā grupā, pulcinot ap sevi klausītājus. “Nemonopolizējiet” kādu vienu sarunbiedru. Iepazīstieties, izveidojiet kontaktu, apmainieties ar vizītkartēm un dodieties tālāk, uzrunājiet citu dalībnieku.

11. Sarunā atbildiet uz jautājumu “Kā varu būt noderīgs?”

Nenāciet uz tīklošanas pasākumu tikai ar domām par to, ko varētu gūt, bet gan ko varat dot.

12. Formulējiet nākamo soli

Kad kontakts sarunas laikā ir nodibināts, apjautājieties sarunbiedram, kurš no turpmākās saziņas veidiem viņam būtu vispieņemamākais – telefoniski, e-pastā, LinkedIn tīklā vai tiekoties klātienē.

13. Veidojiet uzticēšanās pilnas attiecības pakāpeniski

Nesasteidziet attiecību veidošanu, jo uzticēšanās prasa laiku. Neesiet pārāk uzstājīgs, jo dažus cilvēkus, jo īpaši mūsu platuma grādos, tas atgrūž. Kvalitatīva tīklošana nav viena vakara pasākums, bet gan dzīvesveids. Iespējams, līdz nonāksiet kāda konkrēta jums svarīga cilvēka uzticības lokā, paies zināms laiks– mēnesis, pusgads, gads.

Mēs visi esam dažādi, katram no mums ir sava pieredze. Citam ir augstāks, savukārt citam zemāks “uzticības slieksnis”, taču visiem tāds ir. Lai to pārkāptu, jāstrādā. Tīklojot atcerieties klasisko mārketinga formulu: redzamība + uzticamība = peļņa (Visibility + Credibility = Profitability).

14. Piesakieties par runātāju

Ja jūs aicina par runātāju, vienmēr izmantojiet šo iespēju neatkarīgi no tā, vai tas ir apmaksāts vai bezmaksas pienākums. Ja ir iespēja pieteikties, piesakieties, jo šādi jūs uzlabojat redzamību, popularizējat savu personīgo zīmolu neatkarīgi no tā, kurā uzņēmumā pašreiz strādājat.

Tikai atcerieties, ka tā nedrīkst būt uzņēmuma produktu vai pakalpojumu pārdošanas prezentācija, kas visticamāk garlaikos klausītājus. Runai jāietver vērtīgi padomi, sekmīgas pieredzes stāsti, dzīvesveida kredo, noderīga informācija. Stāstiet no devēja, nevis ņēmēja pozīcijas.

Pēc šādas uzstāšanās būs daudz vieglāk tīklot, jo visi jau zinās jūsu vārdu, amatu un uzņēmuma nosaukumu. Esiet gatavi atbildēt uz jautājumiem un argumentēt. Klausītāju neinteresē jūsu iekšējā pašsajūta, piemēram, nervozitāte vai bailes no kritikas. Nesautraucieties, auditorijai rūp tikai tā pati un tās ieguvums.
Tīklošana digitālajā vidē

Ja sākotnēji var šķist, ka tīklošana reālajā un digitālajā vidē ir atšķirīga, tad īstenībā tas nemaz tā nav. Būtiski ievērot praktiski visus iepriekš minētos ieteikumus. Protams enerģijas apmaiņa un pilnīgas informācijas (te es domāju tieši ķermeņa valodu) ieguve Zoom, MSTeams vai cita tiešsaistes rīka nodrošinātajā pasākumā var nebūt tik intensīva.

Tīklot personāla speciālisti var un ir ieteicams arī izmantjot sociālajos tīklus un to čata rīkus. Tas ir lielisks veids kā iegūt savā kontaktu lokā potenciālos darbiniekus uzņēmumam, sadarbības parterus vai apmācību veicējus.

Padomi sekmīgai tīklošanai digitālajā vidē:

Parūpējieties par atbilstošu fonu tiešsaistes sarunās

Var piemeklēt un izmantot arī lieliskus virtuālos fonus, kurus var papildināt ar kompānijas logotipu vai labi salasāmu nelielu aprakstu. Intervējot kandidātu, veiksmīgi piemeklēts virtuālais fons var dot ieskatu, pastāstīt par uzņēmumu un tā kultūru – cik tā ir ieturēta vai neformāla.

Norādiet, kā Jūs sauc un kādu uzņēmumu pārstāvat

Līdzīgi kā tas ir klātienes tīklošanas pasākumā ar vārda kartēm, tā arī tiešsaistē parūpējieties, lai Jūsu tiešssaistes logā parādās paraksts ar Jūsu vārdu, uzvārdu un organizācijas nosaukumu. Tāpat aiciniet sarunas biedru norādīt informāciju par sevi. Tas noteikti atvieglos komunikāciju gan interviju laikā, gan iepazīstoties ar janiem kolēģiem, gan sadarbības partneriem.

Izmantojiet čata rīkus

Tīklošana var notikt arī sarakstoties jeb čatojot, kad abi sarunas biedri ir tiešsaistē, bet nav iespējas saslēgties video zvanā. Šobrīd ir pieņemami izmantot profesionālajā komunikācijā gan WhatsApp, gan Messenger, gan Telegram u.d.c. Tikai jāatceras, ka arī šajās sarakstēs ir jāievēro gramatikas likumi, lai parādītu cieņpilnu attieksmi pret komunikācijas partneri un arī mazinātu pārpratumus. Lietojam emocijzīmes, bet pārliecināmies, ka otra puse tās saprot un uztver pareizi.

Sūtiet ielūgumus un veidojiet plašu kontaktu loku

Te noteikti kā ļoti noderīgu profesionālo kontaktu veidošanas platformu ir jāmin LinkedIn. Te var iepazīties, nodibināt sākotnējo kontaktu, uzturēt attiecības attālināti. LinkedIn ir ērts un noderīgs rīks personāla rekrutēšanai – kandidātu uzrunāšanai, sarakstei ar potenciālo darbinieku, ievadīšanai darbā vai pat apmācībā (LinkedIn Learning sadaļa).

Dalieties ar noderīgu saturu

Tāpat kā klātienes tīklošanā arī tiešsaistes vidē ieņemiet devēja nevis ņēmēja pozīciju. Tas ļaus palielināt Jūsu interesentu un sekotāju kontaktu loku. Līdz ar to ļaus gan personīgo, gan popualrizēt darba devēja zīmolu, kā arī apliecināt sevi kā nozares profesionāli.

Tīklošanas prasme ir trenējama un attīstāma, kā arī īpaši nozīmīga tieši cilvēkresursu cilvēkiem. Izmantojiet dzīves piespēlētās iespējas un digitālos rīkus, lai pavērtu plašāku skatījumu uz pasauli un pulcinātu ar sevi noderīgos profesionālos kontaktus.

 

https://www.visma.lv/blogs/wp-content/uploads/sites/39/2021/07/Inga-Daliba-foto-Copy-323x425.jpg
Autors: Inga Daliba

Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma “DarbaGuru” radītāja un vadītāja.