“Sieviešu” un “vīriešu” profesijas?

Strādājot personāla atlasē man ikdienā nākas saskarties ar apstākli, kad darba devējs pieprasa lai kandidāti uz kādu konkrētu vakanci būtu vīrieši vai sievietes. Tajā pašā laikā, norādīt darba sludinājumā kādu konkrētu dzimumu skaitās pretējā dzimuma diskriminācija…

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā pastāv iedalījums sieviešu un vīriešu profesijās un maz ticams, ka šāds iedalījums jebkad izzudīs, secināts pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma veiktajā pētījumā par iedzīvotāju izpratni un attieksmi par dzimumu līdztiesības jautājumiem.

Pētījuma dati liecina, ka apgalvojumam par profesiju iedalījumu pēc dzimuma un to, ka šāds iedalījums, visticamāk, nekad neizzudīs, piekrīt 64,5% sieviešu un 59,8% vīriešu. 24% vīriešu un sieviešu uzskata, ka šāds iedalījums pastāv, tomēr nākotnē tas varētu izzust. Tikai 8% vīriešu un 5% sieviešu savukārt pauduši, ka vispār nepastāv iedalījums sieviešu un vīriešu profesijās. Aptaujā par pašu piemērotāko profesiju sievietēm tika atzīta bērnudārza audzinātājas profesija, kā arī mājsaimnieces, sekretāres amats un medmāsas un sanitāra profesijas.

Savukārt par piemērotākajām profesijām vīriešiem Latvijas iedzīvotāji atzinuši autobusa šofera un militārpersona profesiju. 80% respondentu atzīmējuši, ka vīriešiem piemērotākā ir celtnieka un policista profesija, bet vairāk nekā puse respondentu pauduši, ka vīriešiem piemērotākā ir liela uzņēmuma vadītāja, baņķiera, politiķa profesija, kā arī ministra amats.

Pētījumā secināts, ka arī ģimenē bieži vien pastāv dalījums starp vīriešu un sieviešu pienākumiem. Attiecīgi 80% un 78% aptaujāto atzinuši, ka sievietes parasti veic mājas uzkopšanu un ēdiena gatavošanu. Arī bērna audzināšanu biežāk, proti, 49,5%, veic sievietes. Pie darbiem, kas galvenokārt attiecināmi vīrietim, aptaujā minēti remontdarbi mājās, avīžu lasīšana, televīzijas skatīšanās un ģimenes materiālā nodrošināšana.

Iedalījums sieviešu un vīriešu profesijas tomēr pastāv. Paliek atklāts tikai jautājums par to, kur atrodas robeža starp pašsaprotamu dzimuma profesiju un darba devēja personīgo iegribu?

Raksts sagatavots izmantojot ziņu aģentūras LETA materiālus.

Jautājumus un ieteikumus priecāšos saņemt pa e-pastu:Maris.Silinieks@WorkingDay.lv