RSU eksperti: kas jāņem vērā, strādājot attālināti?

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) pašlaik viss studiju process notiek attālināti. Studenti un docētāji veiksmīgi pārorientējas jaunajai situācijai. Lielākā daļa RSU darbinieku strādā attālināti no mājām. Lai šāds darbs nekaitētu veselībai un tiktu ievēroti visi darba drošības nosacījumi, ieteicams ņemt vērā RSU Darba drošības un vides veselības institūta ekspertu izstrādātos ieteikumus.

“Nereti šķiet, ka strādāt mājās ir daudz labāk nekā birojā, jo vide ir pazīstama, ērta un mājīga. Tomēr jāņem vērā, ka vide mājoklī ir vairāk paredzēta atpūtai, nevis ilgstošam darbam pie datora. Darbs mājās var būt tikpat drošs un veselīgs kā birojā, tikai ar nosacījumu, ja tiek ņemti vērā ergonomikas principi un nodrošināts atbilstošs apgaismojums, regulējams krēsls, galds, datora monitora novietojums un vēdinātas telpas,” stāsta RSU Darba drošības un vides veselības institūta vadošā pētniece Jeļena Reste.

Arī institūta direktors asoc. prof. Ivars Vanadziņš uzsver, ka, strādājot mājās, pastāv visi tie paši riski, kuri ir birojā (fiziska pārslodze, stress, redzes sasprindzinājums, nelabvēlīgs mikroklimats, nelaimes gadījumi u. tml.), tāpēc arī uz šīm darba vietām attiecas to iekārtošanas un darba vides riska novērtējuma prasības.

Strādājot attālināti, ļoti būtiski ir nodrošināt pietiekamu komunikāciju ar tiešo vadītāju un kolēģiem, saņemt precīzus darba uzdevumus ar skaidriem izpildes termiņiem, kā arī nodalīt darba un privātās dzīves robežas. Ieteicams arī veidot noteiktu dienas režīmu, plānot atpūtas stundas un ēdienreizes.

Anketa pašnovērtējumam, strādājot attālināti ar datoru>>