Pieprasītākās prasmes 2023-2027

Šogad World Economic Forum ir publicējis kārtējo (iepriekšējā bija 2020.gadā) atskaiti par darbu un profesiju nākotni un gaidāmām izmaiņām. Liela daļa no rezultātu pārskata ir veltīta arī prasmēm, kuras no mums sagaida sakarā ar šo lielo amatu un profesiju migrāciju.

Pavisam īsam ieskatam..

Prasmju relatīvā pašreizējā nozīme tika novērtēta, izmantojot jautājumu:

“Kādas ir galvenās prasmes, kas darbiniekiem pašlaik ir vajadzīgas, lai labi veiktu galvenos pienākumus ar stabilu perspektīvu?“

Un rezultāti ir diezgan pārsteidzoši (sk. attēlu).

Kā var redzēt, tad Top 10 pieprasītāko prasmju sarakstā 8 (!) ir tieši starpnozaru (jeb “soft skills”):

2 kognitīvās prasmes: analītiskā un radošā domāšana
4 pašefektivitātes prasmes: noturība, elastība un veiklība; motivācija un pašapziņa; zinātkāre un mūžizglītība; uzticamība un uzmanība uz detaļām
2 prasmes darbā ar citiem: empātija un aktīva klausīšanās; līderība un sociālā ietekme
1 vadības prasme: kvalitātes kontrole
1 tehnoloģiju prasme: tehnoloģiskā pratība

Darba devēji lielāku uzsvaru liek uz starpnozaru prasmju nepieciešamību, jo šīs prasmes ļauj uzņēmumiem reaģēt uz pārmaiņām un ir izturīgi pret automatizāciju!

Pie tam kognitīvo prasmju nozīme pieaug visātrāk, atspoguļojot sarežģītu problēmu risināšanas pieaugošo nozīmi darba vietā (sk.nākamo attēlu).

Tā kā ņemiet šo vērā, izvēloties savus nākamos kursus vai arī plānojot mācību plānu savai komandai vai uzņēmuma darbiniekiem tuvākajos gados! Dati rāda, ka, jo attīstītākas mums būs starpnozaru prasmes (“soft skills”), jo pieprasītāki un veiksmīgāki mēs būsim darba tirgū un jo vieglāk mums visiem būs tikt galā ar gaidāmiem izaicinājumiem!

 

Datu avots: World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2023.

Raksta avots:

https://metacoach.lv/wp-content/uploads/2021/12/logo-color.png