Pasīvu darbinieku stimulēšana

Šis raksts lieti noderēs vadītājiem, kuri ir pārāk piekāpīgi, bikli vai viegli samierinās ar darbinieku pasīvu uzvedību. Mēģināsim izprast šīs problēmas būtību un atrast labas metodes darbinieku stimulēšanai.

Definīcija
Pasīvi cilvēki parasti ir ļoti laipni un pat pārāk laipni, ļoti dedzīgi cenšas izvairīties no konfliktiem un izpatikt citiem cilvēkiem. Pasīvs darbinieks parasti ir tendēts izvairīties no sarežģītām situācijām un problēmām, jo baidās sarūgtināt apkārtējos.

Tāds darbinieks parasti uzņemas nesasniedzamus mērķus un neizpildāmus uzdevumus, sakot jā tajos gadījumos, kad vajadzētu teikt nē. Bieži tiek apsolīti galējie termiņi, kuri patiesībā ir neiespējami, piebilstot, ka darbinieks darīs visu kas ir viņa spēkos. Šāds darbinieks problēmas bieži patur pie sevis, un, lai izvairītos no riska, mēģina tās risināt ejot pa drošāko ceļu. Šādi var rasties situācija, kad daudzas problēmas ir palikušas līdz galam neatrisinātas, un var kristies apkārtējo un vadības uzticība pret šo darbinieku. Vadītāja uzdevums ir palīdzēt šādam darbiniekam kļūt pašpārliecinātākam un uzstājīgākam.

Priekšrocības
Ir vairāki iemesli, kāpēc pasīviem darbiniekiem būtu jāpalīdz mainīt viņu uzvedību.
· Darbinieks kļūst pašpārliecinātāks, ceļas viņa pašnovērtējums, un tieši tā pat kā panākumi rada panākumus, izmaiņas šāda darbinieka uzvedībā rada papildus motivāciju vēl drošākai un pārliecinošākai uzvedībai.
· Brīvāka komunikācija nozīmē arī labāku problēmu izklāstu, retāku pēdējo termiņu nokavēšanu, mazina konfliktu iespējamību.
· Pasīvs darbinieks var iemācīties pieņemt lēmumus un risināt problēmas, kuras viņš būtu mēģinājis apiet vai ignorēt.

No kā ir jāuzmanās
Galvenā prasība pasīva darbinieka stimulēšanā ir laiks, laiks un vēlreiz laiks. Pasīvs darbinieks var pēkšņi eksplodēt un radīt smagu konfliktu. Tas ir smalks darbs, kurš no vadītāja prasa lielu pacietību, diplomātiju un sapratni. Bet ir pat vēl lielāki zemūdens akmeņi, ar kuriem nākas rēķināties stimulējot darbinieku.
· Darbinieks var kļūt aizvien mazāk pašpārliecināts.
· Var iestāties garš zema pašvērtējuma cikls, pārstrādāšanās, neiespējamu uzdevumu uzņemšanās, kuri var novest līdz depresijai un slimībai (bieži ar stresu saistītai)
· Var zust kolēģu uzticība un respekts, īpaši, ja pasīvā uzvedība ietekmē viņu darbu.
· Darbinieks var mēģināt risināt problēmas pa vieglāko ceļu vai izvairīties no grūtībām, kas uzņēmumam var izrādīties postoši.

Rīcības plāns

1. Saproti problēmu – kāpēc darbinieks ir pasīvs Noskaidro, kāpēc cilvēks tā uzvedas. Tikai tad tu varēsi nokļūt pie problēmas saknes un palīdzēt pasīvam darbiniekam. Iemesli, kāpēc cilvēki pasīvi uzvedas var būt sekojoši:
· Kļūdains priekšstats, ka ja cilvēks nepiekritīs citiem, viņš nepatiks apkārtējiem un tas, ka citiem vienmēr patīk tie, kuri viņiem visā piekrīt.
· Vēlme izpatikt, ilgtermiņa dzīves realitātes upurēšana īstermiņa saskaņas un vienošanās vārdā.
· Sajūta, ka citi cilvēki viņu nemitīgi apdraud.
· Nespēja saprast, ka katram ir tiesības uz savu personīgo viedokli un idejām.
· Pārliecības trūkums par saviem uzskatiem.
· Pārliecināšanas iemaņu trūkums.
· Nespēja saskatīt sevi tā, kā saskata apkārtējie.

Apzinies, ka lielākajai daļai cilvēku šīs attieksmes ir ļoti dziļi iesakņojušās. Tās nevar mainīt vienas dienas laikā, vienkārši norādot cilvēkam, ka viņam ir jārīkojas drošāk situācija var kļūt vēl sliktāka. Tev ir jāiejūtas personas problēmās, tajā pašā laikā saglabājot vēlmi mainīt viņa pasīvo domāšanu un uzvedību.

2. Saproti, kā pasīvi cilvēki uzvedas.
Pasīvi cilvēki ļoti bieži norobežo sevi no pašpārliecinātas uzvedības ar agresīvu uzvedību, un paši uzskata, ka pašpārliecināta uzvedība ir viņiem nepieņemama un pat neiespējama. Viņi definē pārliecinošu iemeslu savai uzvedībai un pasīvu uzvedību nosauc par pieklājību. Ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību šīm reakcijām un nepieņemt smaidu kā apliecinājumu tam, ka viss ir kārtībā.

3. Pamani problēmu. Atvēli laiku, lai atmaskotu pasīvu uzvedību savā komandā. Pavisam ir trīs galvenās pazīmes, pēc kurām var noteikt pasīvu uzvedību.

Runas veids.
Cilvēki kuriem ir tendence uzvesties pasīvi bieži lieto tādus izteicienus kā, Es atvainojos, ka iztraucēju tevi, bet… vai Iespējams, ka man nav taisnība, bet…

Ķermeņa valoda.
Pasīvas uzvedības pazīmes ir:
· Nespēja uzturēt acu kontaktu.
· Pauze ar nodurtu galvu.
· Uztraukuma pazīmes, tādas kā satraukta pildspalvas virpināšana.
· Pārmērīgi skaļa runa.
· Pārmērīgi bieža ēēē vai mmm lietošana.
· Runājot atkāpjas soli atpakaļ.

Darba rezultāti.
Pasīvi darbinieki parasti nevēlas kolēģiem likt vilties, un tāpēc uzņemas pārāk daudz darba, pārstrādājas un nespēj tikt galā ar darbiem. Uz viņiem bieži ir grūti paļauties, viņi nokavē izpildes termiņus vai par ieradumu ir kļuvis atlikt grūtus lēmumus, vai arī uzticēt tos savam vadītājam.

4. Sāc uzrunāt problēmu.
Vadītāji pārāk bieži atstāj pasīvas uzvedības pazīmes nepamanītas jo tās rada negatīvus rezultātus ilgākā laika posmā. Ir svarīgi sākt rīkoties uzreiz, kolīdz ir pamanītas pirmās pazīmes. Pirmais solis ir komunicēt ar personu, un šajā gadījumā komunikācija nozīmē vairāk klausīties un mazāk runāt.

Izvēlies laiku, kad tu vari bez steigas uzklausīt darbinieku, zem četrām acīm uzdodot jautājumus un nepārtraucot runātāju izzināt pasīvās uzvedības iemeslus. Galvenais mērķis ir mainīt darbinieka uzvedību, kas pakāpeniski aktivizēs viņa rīcības modeli. Jau no paša sākuma nodefinē pasīvu uzvedību kā problēmu, kurai ir nepieciešams pievērst uzmanību, un apsver, kā tu vari šajā situācijā līdzēt.

5. Izskaidro tiesības un atbildību.
Akcentē, ka ikvienam ir savi pienākumi un tiesības:
· Kļūdīties
· Izteikt savas domas un sajūtas
· Noraidīt kādas prasības
· Sacīt, ka tu nezini, nepiekrīti, nesaproti, vai ka tev ir vajadzīga palīdzība
· Norādīt kolēģiem, ka viņu sniegums var tikt uzlabots un norādīt kādā veidā.

6. Izskaidro pašpārliecinātības būtību.
Nevienkāršot lietas un būt pašpārliecinātam nozīmē:
· Atzīt cita cilvēka viedokļa pareizību
· Izteikt savas domas un viedokļus patiesi un atvērti, bez ļaunprātības
· Izvēlēties konstruktīvu situācijas risinājumu
· Aizstāvēt savu viedokli reizēs, kad tas tiek apšaubīts.

7. Izspēlē piemērus
Nodemonstrē ar savu piemēru, cik efektīva var būt pašpārliecināta uzvedība. Ja pasīvs darbinieks redz dzīvē vadītāja pašpārliecināto uzvedību, kā viņš uzklausa problēmas un atrod konstruktīvus risinājumus, neizsakot nevienam pārmetumus, arī viņš pats var tikt iedrošināts sākt rīkoties pašpārliecinātāk.

8. Atbalsti uzdrīkstēšanos
Vienmēr saglabā skaidrību tajā apstāklī, ka darbiniekam nav no kā bīties. Viens no pasīvas uzvedības cēloņiem ir tas, ka darbinieks baidās no nopēluma un nepatikšanām. Skaidri definē, ko tu no darbinieka sagaidi. Ievies skaidrību apstāklī, ka tu atbalsti uzdrīkstēšanos un neatbalsti pasivitāti. Pasīvu darbinieku var iedrošināt precīzi definēti uzvedības modeļi. Piestrādā darba kolektīvā pie mikroklimata tā, lai kliedētu darbiniekos bailes. Liec cilvēkam iztēloties pašu sliktāko, kas var notikt, ja projekts netiks realizēts… un secini, ka viņu par to neviens nenošaus! Darbinieks kurš ir sācis praktizēt pašpārliecinātu uzvedību var sākt uzvesties agresīvi – risini šo situāciju ļoti uzmanīgi, lai neapturētu darbiniekā pirmos centienus mainīties.

9. Radi atbilstošu vidi
Iedrošini uz aktīvu uzvedību:
· Skaidrojot darbiniekiem dažādas metodes un pieejas
· Nodrošinot situāciju, kad darbinieks var celt pašapziņu – piemēram, situāciju, kurā pasīvs darbinieks var izmēģināt sevi kādā netipiskā veidā un gūt panākumus
· Regulāri dodot atgriezenisko saisti darbiniekiem par viņu sasniegumiem un izaugsmi, atalgojot pašpārliecinātu uzvedību

10. Ievies treniņus un darbinieku attīstības projektus
Treniņi ir viens no galvenajiem faktoriem, kuri palīdz pasīviem darbiniekiem mainīt savu uzvedību. Informatīvi semināri ir viena no pieejām, bet, ja darbinieka pasīvā uzvedība ir dziļi iesakņojusies, var būt nepieciešama konsultatīva palīdzība.

Kopsavilkums
Lai stimulētu pasīvu darbinieku
· Atvēli laiku problēmas apzināšanai
· Atceries, ka katrs indivīds ir unikāls
· Izskaidro, ka uzdrīkstēšanās ir vēlama un pieņemama uzvedība
· Strādā pie tā ikdienā
· Neignorē un neceri, ka tas pāries pats no sevis
· Neorientējies uz agresīvajiem komandas locekļiem
· Nekļūsti emocionāls, nedusmojies
· Nerīkojies ar personu nejūtīgi