Mākslīgais intelekts ietekmēs darba tirgu

Pašlaik mākslīgais intelekts ir strauji augošs virziens, kas nākotnē ļaus uzņēmumiem un organizācijām pilnībā mainīt veidu, kādā sadarboties ar klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem. Sagaidāms, ka automatizēti palīgi aizvien vairāk un biežāk iekļausies uzņēmumu un organizāciju ikdienā visās tautsaimniecības jomās.

Protams, ka iedzīvotāju attieksme pret jaunajām iespējām nav vienprātīga. To spilgti parāda jaunākā “Baltic International Bank Latvijas barometra” rezultāti. Kopumā aptuveni trešā daļa jeb 34% aptaujāto atbalsta mēģinājumus panākt, lai mašīnas varētu domāt tāpat kā cilvēks un tām būtu saprātīgas būtnes apziņa. Tiesa, kritiska attieksme pret to pausta biežāk – 52% aptaujāto šādus mēģinājumus neatbalsta. Neskatoties uz iedzīvotāju piesardzību, mākslīgā intelekta tehnoloģijas arvien vairāk ienāk gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu ikdienā.


Mākslīgais intelekts katrā produktā un pakalpojumā

Līdz 2020. gadam mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijas un risinājumi būs iestrādāti teju ikvienā jaunā programmatūras produktā vai pakalpojumā, prognozē tirgus izpētes kompānija Gartner. Lielākā daļa jeb 74% uzņēmumu un organizāciju vadītāju (Accenture tehnoloģiju tendenču pētījumā Technology vision) piekrīt, ka MI paātrinās tehnoloģiju pielietojumu viņu organizācijās.

Jau tagad uzņēmumi un organizācijas mākslīgo intelektu integrē savās produktu un pakalpojumu stratēģijās. Lielais jautājums, kas visus nodarbina, – kā mākslīgais intelekts ietekmēs darba tirgu, jo pašlaik daudzās jomās MI spēj aizstāt cilvēka darbu. Tomēr labākos rezultātus ir iespējams sasniegt, mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanās tehnoloģijas apvienojot ar cilvēku darbu.
Proti, lielāko ieguvumu gūs tie uzņēmumi, kas nevis aizstās darbiniekus ar tehnoloģijām, bet gan atradīs veidu, kā darbinieki var maksimāli izmantot MI savā labā. Patlaban palielinās pieprasījums pēc attiecīgajām iemaņām un prasmēm, jo zinoši cilvēki vienmēr ir bijuši zelta vērtē.

Cilvēku piesardzība un neziņa izskaidro “Baltic International Latvijas baromentra’’ pētījuma rezultātus, jo sākotnēji iedzīvotāji ir piesardzīgi pret jebkurām pārmaiņām un daļai ir negatīva attieksme. Protams, svarīgi mākslīgo intelektu attīstīt pārdomāti, kā arī jāvelta laiks sabiedrības sagatavošanai pārmaiņām.

Mākslīgais intelekts ietekmēs darba tirgu

Darba tirgū parādīsies jaunas profesijas, kurās tiks prasīta spēja un zināšanas sastrādāties ar mākslīgā intelekta risinājumiem. Jāatceras, ka darbinieks var strādāt astoņas stundas ar īsām pauzēm, bet mākslīgais intelekts strādā 24 stundas diennaktī bez jebkādām izmaiņām produktivitātē un mācās visu laiku, kā arī īsā laikā spēj apstrādāt lielu informācijas daudzumu. Uzņēmumiem un organizācijām būs jāizlemj, cik daudz uzdevumu tiks atdoti MI aģentiem, bet cilvēkiem vairāk būs jākoncentrējas uz jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu.

To, ka cilvēki apzinās pārmaiņu tuvumu, parāda arī barometra rezultāti. 68% respondentu atbildēja, ka labprāt apgūtu jaunas tehnoloģijas savā darbavietā. Vienlaikus aptaujas datos redzams, ka cilvēki pārmaiņas vairāk iztēlojas vizuāli kā kino, kad pretī ir robots: to pierāda atbildes uz jautājumu par jomām, kurās roboti varētu aizstāt cilvēku – aptaujātie norādīja vienkāršu fizisku darbu (52%) un sarežģītu fizisku darbu (49%). Jāņem vērā, ka MI palīdzēs samazināt “balto apkaklīšu” darbu.

Uzskatāms piemērs, kur plaši var izmantot MI, ir zvanu centri. Pašlaik MI aģenti spēj sniegt atbildes uz pirmajiem jautājumiem, lai pēc tam sarunu nodotu cilvēkam, tad pakāpeniski MI spēs atbildēt arī uz citiem jautājumiem.

Nav vajadzīga atpūta un nepārtraukti mācās

Turpmākajos gados ieguvumus redzēsim arī finanšu jomā, jo sākotnēji 10-15% no esošā darba apjoma varētu automatizēt. Tehnoloģiju kompānija IPsoft šajā jomā ir radījusi mākslīgā intelekta aģentu Amēlija (Amelia), kura imitē cilvēka inteliģenci, ļauj sazināties ar darbiniekiem un klientiem dabiskā, uz empātiju balstītā veidā. Amēlija spēj atpazīt sarunas biedra noskaņojumu un veidot draudzīgu, taču profesionālu kontaktu 24 h diennaktī vairākās valodās vienlaikus.

Aģents nemitīgi uzkrāj informāciju un mācās, lai, balstoties uz uzkrāto datu analīzi, izpildītu uzdevumus vai atrisinātu jautājumus. Amēlija var veikt daudz dažādu darba pienākumu, piemēram, palīdzēt banku klientiem izveidot bankas kontus, apstrādāt apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus u.c.

Pasaules lielās kompānijas – tādas kā Google, Microsoft u.c. – saprot MI ietekmi nākotnē, tāpēc šajā jomā arī turpmāk būs redzami uzņēmumu pirkšanas un apvienošanās darījumi, kā arī jomas R&D attīstībā tiks investēti aizvien lielāki līdzekļi.