draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 06.03.2020
  WorkingDay Latvia invites you to work with Žemaitijos Pienas – one of the largest and most modern milk processing and dairy production companies in Lithuania. An engine of the company is knowledge and skills of their employees. Žemaitijos Pienas believes that each member of their team is an inseparable part of a successfully operating machine. Žemaitijos Pienas always searches for ambitious people, who would like to grow together with them.

  We invite you to join this flexible, constantly-improving and challenge-driven team as a

  KEY ACCOUNT MANAGER


  The goal of the Key Account Manager is to drive sustainable financial growth through boosting sales and developing strong relationships with clients.

  Your tasks will include:

   • To collaborate with retail chains directly
   • To identify new business growth opportunities in line with the sales strategy, building and expanding long-term relationships with new and existing customers
   • To understand the needs of customers and to assist them with company products and brand development
   • To prepare regular reports of progress and forecasts
   • To attend relevant trade shows, conferences, workshops, and sales meetings
   • To promote the company’s products addressing or predicting clients’ objectives
   • To develop a growth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction
   • To keep records of sales, revenue, invoices etc. and to provide trustworthy feedback and after-sales support

  Experience and requirements for this role:

   • Proven working experience at least 2-3 years as a Sales Manager, Key Account Manager or a relevant role in FMCG sector
   • Proven sales track record
   • Market knowledge
   • Strong communication and interpersonal skills with an aptitude in building relationships with professionals on all organizational levels
   • Degree in Marketing, Business, Finance or any other related field
   • Fluent in Latvian, English and Russian
   • Proficient MS Office user
   • Driver‘s license

  Your benefits:

   • The opportunity to join one of the largest and most modern milk processing and dairy production companies and to represent numerous of well-known and rewarded brands across Latvian market
   • Support from a professional team in your daily work
   • A responsible employer that encourages the development of its employees together with the growth of the company
   • All the technical provisions you require for your job (including company car)
   • Gross salary from EUR 2000 to EUR 2500 monthly and performance-related rewards
   • Office location in Riga, Latvia

  If you are the one we are looking for, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Andris Jansons:
  Phone: +371 29237199
  E-mail: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545  WorkingDay Latvia aicina Jūs pārstāvēt uzņēmumu Žemaitijos Pienas - vienu no lielākajiem un modernākajiem piena pārstrādes un ražošanas uzņēmumiem Lietuvā. Uzņēmuma veiksmes pamatā ir darbinieku zināšanas un prasmes. Žemaitijos Pienas uzskata, ka katrs darbinieks ir neatņemama daļa no efektīvas uzņēmuma darbības. Žemaitijos Pienas vienmēr meklē ambiciozus cilvēkus, kuri vēlētos augt kopā ar viņiem.

  Aicinām Jūs pievienoties šai uz pielāgošanos, nepārtrauktiem uzlabojumiem un jauniem sasniegumiem vērstajai komandai kā

  LIELO KLIENTU VADĪTĀJU


  Lielo klientu vadītāja/-as mērķis ir veicināt uzņēmuma finanšu izaugsmi, palielinot pārdošanas apjomus un veidojot ciešas attiecības ar klientiem.

  Jūsu uzdevumos ietilps:

   • sadarboties ar mazumtirdzniecības veikalu ķēdēm;
   • identificēt jaunas biznesa iespējas atbilstoši uzņēmuma noteiktajai pārdošanas stratēģijai, veidojot un paplašinot ilgtermiņa attiecības ar jauniem un esošiem klientiem;
   • izprast klientu vajadzības un palīdzēt viņiem ar uzņēmuma produktiem un zīmola attīstību;
   • sagatavot regulāras atskaites par procesu virzību un prognozēm;
   • apmeklēt tirdzniecības izstādes, konferences, seminārus un ar pārdošanu saistītas sanāksmes;
   • virzīt tirgū uzņēmuma produktus, kas vērsti uz klientu vajadzību noteikšanu vai risināšanu;
   • izstrādāt izaugsmes stratēģiju, kas vērsta gan uz finansiālu ieguvumu, gan klientu apmierinātību;
   • veikt pārdošanas, ieņēmumu, rēķinu u.c. uzskaiti, sniegt atgriezenisko saiti un nodrošināt pēcpārdošanas atbalstu.

  Nepieciešamā pieredze un zināšanas šim amatam:

   • vismaz 2–3 gadu veiksmīga darba pieredze Pārdošanas vadītāja/-as, Lielo klientu vadītāja/-as vai citā līdzīgā amatā FMCG sektorā;
   • sasniegti ievērojami pārdošanas rezultāti;
   • zināšanas par esošo tirgus situāciju;
   • spēcīgas komunikācijas un saskarsmes prasmes ar spēju veidot attiecības ar profesionāļiem visos organizācijas līmeņos;
   • augstākā izglītība mārketingā, biznesā, finansēs vai citā saistītā jomā;
   • ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
   • prasmīgs MS Office lietotājs;
   • auto vadītāja apliecība.

  Jūsu ieguvumi:

   • iespēja pievienoties vienam no lielākajiem un modernākajiem piena pārstrādes un ražošanas uzņēmumiem un pārstāvēt Latvijas tirgū plaši pazīstamus un apbalvotus zīmolus;
   • profesionālas komandas atbalsts Jūsu ikdienas darbā;
   • atbildīgs darba devējs, kas veicina savu darbinieku izaugsmi līdz ar uzņēmuma attīstību;
   • viss tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams Jūsu ikdienas darbam (ieskaitot darba auto);
   • bruto atalgojums EUR 2000 - 2500 mēnesī un uz rezultātiem balstītas piemaksas;
   • darba vieta Rīgā, Latvijā.

  Ja Jūs esat tas/-ā, kuru mēs meklējam, lūdzu, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Andri Jansonu:
  Tālrunis: +371 29237199
  E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/zemaitijos-pienas/lielo-klientu-vaditajs-a/21273&NoButtons=true&popup=1