draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 21.11.2018
Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 9,400 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 1.5 billion.

Company invites to join their Baltic team

ON-LINE APPLICATIONS SUPPORT SPECIALIST

Your responsibilities and duties:
 • To ensure E-commerce and 3D secure service daily support (24*7) in Latvia and Lithuania, keeping service availability according to clients SLAs and company rules and policies.
 • To Install and maintain new software, releases, patches and updates of software in production environment in timely and planned manner;
 • To create preventive measures and perform system daily monitoring and checking in order to identify and prevent potential service interruption.
 • To provide technical consultations and Help Desk second line support for clients and partners according to company rules and policies;
 • To follow upon VISA/MC/Amex requirements towards authorization systems and initiate changes if necessary;
 • To communicate with suppliers to find the proper solutions for new products, solving Incidents and Problems, remediate noncompliance’s.

  Candidate Requirements:
 • Experience with application support and maintenance for at least 3 years;
 • Basic Knowledge of Linux, Java and WEB software development;
 • English language skills;
 • Experience with online solutions is preferable;
 • Experience with e-commerce and / or 3D authentication solutions would be a great advantage.

  Company Offer:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team.
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team.
 • Competitive salary depending on your qualification and background.
 • Self-development and a pleasant work environment.
 • To be part of our business growth and to work with international projects.
 • Office location: Riga.

  To apply, please send your CV till 20th December, 2018 in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūs tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 9400 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 1,5 miljardus eiro.

  Uzņēmums aicina pievienoties savai Baltijas komandai

  TIEŠSAISTES LIETOTŅU ATBALSTA SPECIĀLISTU/-I

  Jūsu atbildības sfēras un darba pienākumi:
 • Nodrošināt e-komercijas un 3D drošības pakalpojumu ikdienas atbalstu (24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā) Latvijā un Lietuvā, garantējot pakalpojumu pieejamību atbilstoši ES nolīgumam par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmuma noteikumiem un politikai
 • Savlaicīgi un plānotā veidā ražošanas vidē instalēt un uzturēt jaunu programmatūru, programmatūras izlaidumus, ielāpus (patches) un atjauninājumus
 • Izstrādāt profilaktiskus pasākumus un veikt sistēmu ikdienas uzraudzību un pārbaudes, lai identificētu un novērstu potenciālos pakalpojumu pārrāvumus
 • Sniegt tehniskās konsultācijas un palīdzības dienesta otrās līnijas atbalstu klientiem un partneriem atbilstoši uzņēmuma noteikumiem un politikai
 • Sekot līdzi VISA/MC/Amex prasību izpildei attiecībā uz autorizācijas sistēmām un, ja nepieciešams, ierosināt izmaiņas
 • Komunicēt ar piegādātājiem, lai atrastu pareizos risinājumus attiecībā uz jauniem produktiem, risinātu incidentus un problēmas, novērstu neatbilstības

  Prasības kandidātam:
 • Vismaz 3 gadu pieredze lietotņu atbalstā un uzturēšanā
 • Pamatzināšanas par Linux, Java un tīmekļa programmatūras izstrādi
 • Angļu valodas zināšanas
 • Ieteicama pieredze darbā ar tiešsaistes risinājumiem
 • Par būtisku priekšrocību tiks uzskatīta pieredze e-komercijas jomā un / vai darbā ar 3D autentifikācijas risinājumiem

  Uzņēmums piedāvā:
 • Dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu mērķtiecīgā, ļoti profesionālā komandā
 • Konkurētspējīgu darba algu, kas atkarīga no Jūsu kvalifikācijas un darba pieredzes
 • Patīkamu, pašattīstību veicinošu darba vidi
 • Iespēju piedalīties mūsu biznesa izaugsmē un strādāt ar starptautiskiem projektiem
 • Biroja atrašanās vieta – Rīga

  Lai pieteiktos, CV līdz 2018.gada 20.decembrim, lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/worldline-latvia/tiessaistes-lietotnu-atbalsta-specialists-e-application-support-specialist/20592&NoButtons=true&popup=1