draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 18.01.2019
Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 9,400 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 1.5 billion.

Company invites to join their team

PROJECT MANAGER

Your responsibilities and duties:
 • All aspects of project management for a large size/complexity project (incl. risk, change management, planning, tracking etc);
 • Defines, documents and safely executes of one or more small-scale projects, actively participating in all phases of the project;
 • Actively represents the project team, ensuring that effective relationships are built and maintained with the business;
 • Has sufficient understanding of the business case and/or contract relevant, identifying the elements that specifically impacts on the project. Defines critical success factors and plans Project Initiation Document deliverables accordingly;
 • Ensures that own projects are formally closed and, where appropriate, subsequently reviewed. Manages client expectations;
 • Manages project scope where requirements may be ambiguous or variable. Facilitates discussions with key stakeholders to clarify requirements and manages scope accordingly;
 • Manages risk and contingency to mitigate uncertainty;
 • Demonstrates a genuine interest in people. Understands and encourages improvement in the teams behavior where required. Challenges problems, is aware of people motivators (& de-motivators). Stimulates development;
 • Takes a highly organized, committed approach to attainment of agreed targets. Is persistent, despite resistance/setbacks, challenging others on failings/issues (where necessary). Continually measures progress against deadlines/standards.

  The ideal candidate would have:
 • Has 2-3 years prior (IT related) project experience with a comprehensive knowledge of relevant development life-cycles;
 • Knowledge and experience of card payments industry is required or will be strong preference;
 • Experience in international assignments/working internationally;
 • Has a proven record of realistic estimation and demonstrates the financial/cost awareness along with the customer facing and behavioral skills to take responsibility for a large projects;
 • Fluent spoken and written English;
 • Presentation skills.

  We will be happy to provide:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team;
 • To be part of our business growth and to work with international projects;
 • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2125 – 2500 gross;
 • Self-development and a pleasant work environment;
 • Office in the very heart of Riga (Art Nouveau district);
 • Traveling for international client projects (Baltic countries).

  Why work at Worldline? Our success comes from strong skills, new ideas, diverse points of view and the energy of all women and men from Worldline. Not only do they represent our Human Capital, they are also key players in our success. We make managing our talents a major asset in the success of our business. But, at Worldline, we do more than just managing our talents. It is our top priority to involve them, inspire them, and develop them. In line with our guiding principle “Build your career and grow with us”, it is our mission to ensure that their potential can grow and flourish through the numerous development programs and career opportunities we offer.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. "Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūs tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 9400 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 1,5 miljardus eiro."

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai

  PROJEKTU VADĪTĀJU


  Jūsu atbildība un pienākumi:
 • Būt atbildīgam/-ai par visiem liela mēroga/augstas sarežģītības projektu vadības aspektiem (tostarp riska un izmaiņu vadību, plānošanu, sekošanu līdzi projekta īstenošanas gaitai u.c.);
 • Definēt, dokumentēt un veiksmīgi īstenot vienu vai vairākus neliela mēroga projektus, aktīvi piedaloties visās projekta fāzēs;
 • Aktīvi pārstāvēt projekta komandu, nodrošinot efektīvu attiecību izveidi un uzturēšanu ar attiecīgo uzņēmumu;
 • Pietiekami izprast attiecīgo darījumu un/vai līgumu, identificējot elementus, kas ietekmē projektu; noteikt faktorus, kas ir svarīgi veiksmīgai projekta īstenošanai un attiecīgi plānot projekta uzsākšanas dokumenta aspektus;
 • Nodrošināt savu projektu oficiālu noslēgšanu un, kad tas nepieciešams, to pārskatīšanu; nodrošināt klientu prasību izpildi;
 • Pārvaldīt projekta apjomu grūti izpildāmu vai mainīgu prasību gadījumā; atvieglot apspriedes ar galvenajām iesaistītajām pusēm viņu prasību noskaidrošanai un attiecīgi pārvaldīt projekta apjomu; pārvaldīt riskus un iespējamības neskaidrību mazināšanai;
 • Patiesi rūpēties par cilvēkiem; izprast komandu darbu un pēc nepieciešamības iedrošināt komandas uzlabot savu rīcību; risināt problēmas, būt informētam par to, kas motivē (un nemotivē) cilvēkus; veicināt attīstību;
 • Ļoti organizēti, entuziastiski virzīties uz iepriekš noteikto mērķu sasniegšanu; būt neatlaidīgam, neraugoties uz pretestību/šķēršļiem, izaicināt citus novērst kļūmes/problēmas (pēc nepieciešamības); pastāvīgi sekot līdzi paveiktajam, ievērojot termiņus/standartus.

  Ideālam kandidātam/-ei būtu jābūt:
 • 2–3 gadu pieredzei (IT jomā) projektu vadībā un plašām zināšanām par attiecīgajiem izstrādes posmiem;
 • Zināšanām un pieredzei karšu maksājumu apstrādes nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Pieredzei darbā ar starptautiskiem projektiem/darbā starptautiskā vidē;
 • Pieredzei lielu, starptautisku projektu īstenošanā un reālistisku termiņu uzstādīšanā projekta ietvaros. Komunikācijā ar klientu spēt uzstādīt un pieturēties pie iepriekš atrunātām projekta izmaksām;
 • Ļoti labām angļu valodas zināšanām runā un rakstos;
 • Izcilām prezentēšanas prasmēm.

  Mēs labprāt piedāvāsim:
 • Dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu komandu;
 • Būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
 • Konkurētspējīgu darba atalgojumu atkarībā no Jūsu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes EUR 2125 – 2500 bruto apmērā;
 • Pilnveidošanās iespējas un patīkamu darba vidi;
 • Biroja atrašanās vieta Rīgas sirdī (Jūgendstila rajonā).
 • Ceļošanu darbam ar starptautiskajiem klientu projektiem (Baltijas robežās).

  Lai pieteiktos lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/worldline-latvia/projektu-vaditajs-a/20668&NoButtons=true&popup=1