draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 09.04.2018
Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 9,400 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 1.5 billion.


PROJECT MANAGER


Essential Background Requirements:
 • Has 2-3 years prior (IT related) project experience with a comprehensive knowledge of relevant development life-cycles;
 • Knowledge and experience of card payments industry is required or will be strong preference;
 • Experience in international assignments/working internationally;
 • Has a proven record of realistic estimation and demonstrates the financial/cost awareness along with the customer facing and behavioral skills to take responsibility for a large projects;
 • Fluent spoken and written English;
 • Presentation skills.


  Focus of Activity:
 • All aspects of project management for a large size/complexity project (incl. risk, change management, planning, tracking etc);
 • Defines, documents and safely executes of one or more small-scale projects, actively participating in all phases of the project;
 • Actively represents the project team, ensuring that effective relationships are built and maintained with the business;
 • Has sufficient understanding of the business case and/or contract relevant, identifying the elements that specifically impacts on the project. Defines critical success factors and plans Project Initiation Document deliverables accordingly;
 • Ensures that own projects are formally closed and, where appropriate, subsequently reviewed. Manages client expectations;
 • Manages project scope where requirements may be ambiguous or variable. Facilitates discussions with key stakeholders to clarify requirements and manages scope accordingly;
 • Manages risk and contingency to mitigate uncertainty;
 • Demonstrates a genuine interest in people. Understands and encourages improvement in the teams behavior where required. Challenges problems, is aware of people motivators (& de-motivators). Stimulates development;
 • Takes a highly organized, committed approach to attainment of agreed targets. Is persistent, despite resistance/setbacks, challenging others on failings/issues (where necessary). Continually measures progress against deadlines/standards.


  We will be happy to provide:
 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team;
 • To be part of our business growth and to work with international projects;
 • Competitive salary depending on your qualification and background;
 • Self-development and a pleasant work environment;
 • Office in the very heart of Riga (Art Nouveau district);
 • Traveling for international client projects (Baltic countries).

  To apply, please send your CV and motivation letter in section "Pieteikties"!
  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reģ.No. 40003793545
  Licences No.18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.  „Worldline” ir neparasts uzņēmums ar gandrīz 45 gadu ilgu vēsturi, kuru veido tā darbinieku motivācija un entuziasms. Mēs, „Worldline”, ik dienu veicam un nodrošinām transakciju darījumus. Strādājot pie visas maksājumu procesa ķēdes, mūsu tehniskie eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās notiek miljoniem ļoti svarīgu darījumu starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Galveno uzmanību mēs pievēršam trijām darbības jomām: tirgotāju pakalpojumiem, mobilajiem un e-darījumu pakalpojumiem un finanšu pakalpojumiem, tostarp equensWorldline. Mūsu uzņēmumā strādā vairāk nekā 9400 cilvēku visā pasaulē, un aprēķinātie gada ieņēmumi ir 1,5 miljardi eiro.


  PROJEKTU VADĪTĀJS/-A


  Svarīgas prasības:
 • 2–3 gadu pieredze (IT jomā) projektu vadībā un plašas zināšanas par attiecīgajiem izstrādes posmiem;
 • Zināšanas un pieredze karšu maksājumu apstrādes nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar starptautiskiem projektiem/darbā starptautiskā vide;
 • iepriekšēji veiksmīgi reālistiskas vērtēšanas rezultāti un zināšanas par finansēm/izmaksām, ka arī pieredze darbā ar klientiem un spēja uzņemties atbildību par lielu projektu īstenošanu;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas runā un rakstos;
 • izcilas prezentēšanas prasmes.


  Darba pienākumi:
 • būt atbildīgam/-ai par visiem liela mēroga/augstas sarežģītības projektu vadības aspektiem (tostarp riska un izmaiņu vadību, plānošanu, sekošanu līdzi projekta īstenošanas gaitai u.c.);
 • definēt, dokumentēt un veiksmīgi īstenot vienu vai vairākus neliela mēroga projektus, aktīvi piedaloties visās projekta fāzēs;
 • aktīvi pārstāvēt projekta komandu, nodrošinot efektīvu attiecību izveidi un uzturēšanu ar attiecīgo uzņēmumu;
 • pietiekami izprast attiecīgo darījumu un/vai līgumu, identificējot elementus, kas ietekmē projektu; noteikt faktorus, kas ir svarīgi veiksmīgai projekta īstenošanai un attiecīgi plānot projekta uzsākšanas dokumenta aspektus;
 • nodrošināt savu projektu oficiālu noslēgšanu un, kad tas nepieciešams, to pārskatīšanu; nodrošināt klientu prasību izpildi;
 • pārvaldīt projekta apjomu grūti izpildāmu vai mainīgu prasību gadījumā; atvieglot apspriedes ar galvenajām iesaistītajām pusēm viņu prasību noskaidrošanai un attiecīgi pārvaldīt projekta apjomu; pārvaldīt riskus un iespējamības neskaidrību mazināšanai;
 • patiesi rūpēties par cilvēkiem; izprast komandu darbu un pēc nepieciešamības iedrošināt komandas uzlabot savu rīcību; risināt problēmas, būt informētam par to, kas motivē (un nemotivē) cilvēkus; veicināt attīstību;
 • ļoti organizēti, entuziastiski virzīties uz iepriekšnoteikto mērķu sasniegšanu; būt neatlaidīgam, neraugoties uz pretestību/šķēršļiem, izaicināt citus novērst kļūmes/problēmas (pēc nepieciešamības); pastāvīgi sekot līdzi paveiktajam, ievērojot termiņus/standartus.


  Mēs priecāsimies piedāvāt:
 • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu komandu;
 • būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
 • konkurētspējīgu darba atalgojumu atkarībā no Jūsu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes;
 • pilnveidošanās iespējas un patīkamu darba vidi;
 • biroju pašā Rīgas centrā (klusajā centrā);
 • ceļošanu darbam ar starptautiskajiem klientu projektiem (Baltijas robežās).

  Lai pieteiktos, CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā "Pieteikties"!
  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ.nr. 40003793545
  Licences nr.18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.


 • Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
  Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


  PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/worldline-latvia/projektu-vaditajs-a/20232&NoButtons=true&popup=1