draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 16.07.2019
  A client of WorkingDay Latvia - Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 11000 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 2.3 billion.

  Company invites to join their team

  SALES MANAGER


  Responsibilities and duties:

   • Sales and business development
   • Sales pipeline management
   • Merchant and Partner account and relationship management

  Requirements:

   • Has experience in sales in the field of finance or IT solutions
   • Understands financial technologies
   • Good knowledge of payment card market would be considered as an advantage
   • Understands how business decisions transform into processes and technologies
   • Latvian and English is must, Russian optional
   • Strong individual contributor who know how to achieve set targets.

  Company Offer:

   • Challenging opportunities and professional development
   • Working in an international global company
   • Dynamic and professional team
   • Very competitive salary from EUR 1750 – 2700 gross, depending on your qualification and background & bonus system.

  Why work at Worldline?

   Our success comes from strong skills, new ideas, diverse points of view and the energy of all women and men from Worldline. Not only do they represent our Human Capital, they are also key players in our success. We make managing our talents a major asset in the success of our business. But, at Worldline, we do more than just managing our talents. It is our top priority to involve them, inspire them, and develop them. In line with our guiding principle “Build your career and grow with us”, it is our mission to ensure that their potential can grow and flourish through the numerous development programs and career opportunities we offer.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne:
  Phone: +371 26137153
  E-mail: jolanta.saukane@workingday.lvv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients - Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. "Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūs tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 11000 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 2,3 miljardus eiro."

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai

  PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU


  Jūsu atbildība un pienākumi:

   • pārdošanas un biznesa attīstība;
   • pārdošanas procesu vadība;
   • ilgtermiņa sadarbības uzturēšana ar tirgotājiem un partneriem.

  Ideālam kandidātam/-ei būtu jābūt:

   • pieredze pārdošanas darbā finanšu vai IT risinājumu jomā;
   • izpratne par finanšu tehnoloģijām;
   • zināšanas un pieredze karšu maksājumu apstrādes nozarē tiks uzskatīta kā priekšrocība;
   • izpratne par biznesa lēmumu transformēšanos procesos un tehnoloģijās;
   • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas prasmes;
   • aktīva, patstāvīga un uz rezultātu vērstai personība, kas zina kā sasniegt uzstādītos mērķus.

  Mēs labprāt piedāvāsim:

   • izaicinājumiem bagātu darbu un pilnveidošanās iespējas;
   • darba iespējas starptautiskā globālā kompānijā;
   • dinamisku un profesionālu komandu;
   • konkurētspējīgu darba atalgojumu no EUR 1750 – 2700 bruto, atkarīgu no Jūsu kvalifikācijas un pieredzes & bonusu sistēmu.

  Kādēļ ir vērts pievienoties Worldline komandai?

   Mūsu veiksmes pamatā ir prasmes, jaunas idejas, daudzpusīgs skatījums un enerģija no visiem cilvēkiem, kuri strādā Worldline. Viņi ne tikai pārstāv mūsu Cilvēku Kapitālu, bet ir arī galvenie spēlētāji mūsu panākumos. Mūsu talantu vadībai ir nozīmīga loma mūsu biznesa panākumos.
   Worldline, mēs darām vairāk nekā tikai pārvaldām savus talantus, mūsu galvenā prioritāte ir tos iedvesmot un attīstīt. Kopā ar mūsu pamatprincipu “Veido savu karjeru un audz kopā ar mums”, mūsu misija ir pārliecināties, ka cilvēku potenciāls var augt un uzplaukt, izmantojot daudzas programmas un karjeras iespējas, ko piedāvājam.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jolantu Saukāni:
  Tālrunis: +371 26137153
  E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/worldline-latvia/pardosanas-vaditajs-a/20931&NoButtons=true&popup=1