draugiem.lv
     
Publicēšanas datums: 04.07.2019
  A client of WorkingDay Latvia - Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees. At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 11000 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 2.3 billion.

  Company invites to join their team

  JUNIOR DWH-BI DEVELOPER


  Responsibilities and duties:

   • To create and install the software necessary for the Company's business development and operation
   • Develop and maintain the Company's own production application systems according to their users' needs and tasks
   • Participate in the prompt rehabilitation of the malfunctioning of the Company's applications and their systems
   • Analyze the work of supervised software systems, submit proposals to the Head of Department on their use and improvement
   • To consult the Company's employees on issues related to applications
   • Participate in the preparation of tasks related to the upgrade, installation and maintenance of applications
   • Provide regular information to the department manager about ongoing work, results obtained, and problems encountered

  Requirements:

   • Higher education in informatics, software development
   • More than 1 year of development work experience
   • LINUX, Windows knowledge
   • Experience in PL/SQL, SQL programming, Oracle BI, Oracle-APEX
   • Linux and ORACLE technologies, other DBMS experience
   • Practical experience in developing, installing and maintaining software applications;
   • Good English knowledge

  Company Offer:

   • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional team
   • Competitive salary from EUR 1900 – 2100 gross depending on your qualification and background and bonus system
   • Self-development and a pleasant work environment
   • To be part of our business growth and to work with international projects

  Why work at Worldline?

   Our success comes from strong skills, new ideas, diverse points of view and the energy of all women and men from Worldline. Not only do they represent our Human Capital, they are also key players in our success. We make managing our talents a major asset in the success of our business. But, at Worldline, we do more than just managing our talents. It is our top priority to involve them, inspire them, and develop them. In line with our guiding principle “Build your career and grow with us”, it is our mission to ensure that their potential can grow and flourish through the numerous development programs and career opportunities we offer.

  To apply, please send your CV in section Pieteikties!

  You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete:
  Phone: +371 28336170
  E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Terbatas Street 53-10
  Riga, LV-1011
  Reg. No. 40003793545
  Licence No. 18/2009
  Issued: NVA, 02.09.2009.


  WorkingDay Latvia klients - Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste. "Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūs tehnoloģiju eksperti rada un darbina digitālās platformas, kurās tiek veikts miljoniem ļoti svarīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 11000 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 2,3 miljardus eiro."

  Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai

  JAUNĀKO DWH-BI PROGRAMMĒTĀJU


  Jūsu atbildība un pienākumi:

   • izveidot un instalēt nepieciešamo programmatūru uzņēmuma biznesa attīstībai un darbībai;
   • izstrādāt un uzturēt uzņēmuma lietojumsistēmas atbilstoši lietotāju vajadzībām un uzdevumiem;
   • spēt ātri novērst radušās kļūdas uzņēmuma lietotnēs un to sistēmās;
   • analizēt pārraudzībā esošo programmatūru sistēmu darbību, nosūtīt darbības un uzlabojumu ieteikumus departamenta vadībai;
   • konsultēt uzņēmuma darbiniekus par dažādām lietotņu problēmām;
   • piedalīties uzlabojumu, instalācijas un uzturēšanas uzdevumu izveidē;
   • sniegt regulāras atskaites departamenta vadītājam par esošajiem projektiem, sasniegtajiem rezultātiem un aktuālajām problēmām.

  Ideālam kandidātam/-ei būtu jābūt:

   • augstākā izglītība informātikā, programmēšanā;
   • vairāk kā 1 gada pieredzei programmēšanā;
   • zināšanām LINUX, Windows, citām operētājsistēmām;
   • pieredzei ar PL/SQL, SQL programmēšanā, Oracle BI, Oracle-APEX;
   • pieredzei darbā ar ORACLE tehnoloģijām, cita DBMS pieredze;
   • praktiskai pieredzei programmatūras lietojumprogrammu izstrādē, uzstādīšanā un uzturēšanā;
   • labām angļu valodas zināšanām.

  Mēs labprāt piedāvāsim:

   • dinamisku un izaicinājumiem bagātu darbu ar mērķtiecīgu un ļoti profesionālu komandu;
   • konkurētspējīgu darba atalgojumu EUR 1900 – 2100 bruto apmērā, atkarībā no Jūsu kvalifikācijas, izglītības un pieredzes;
   • pilnveidošanās iespējas un patīkamu darba vidi;
   • Būt daļai no mūsu biznesa izaugsmes un strādāt ar starptautiskiem projektiem.

  Kādēļ ir vērts pievienoties Worldline komandai?

   Mūsu veiksmes pamatā ir prasmes, jaunas idejas, daudzpusīgs skatījums un enerģija no visiem cilvēkiem, kuri strādā Worldline. Viņi ne tikai pārstāv mūsu Cilvēku Kapitālu, bet ir arī galvenie spēlētāji mūsu panākumos. Mūsu talantu vadībai ir nozīmīga loma mūsu biznesa panākumos.
   Worldline, mēs darām vairāk nekā tikai pārvaldām savus talantus, mūsu galvenā prioritāte ir tos iedvesmot un attīstīt. Kopā ar mūsu pamatprincipu “Veido savu karjeru un audz kopā ar mums”, mūsu misija ir pārliecināties, ka cilvēku potenciāls var augt un uzplaukt, izmantojot daudzas programmas un karjeras iespējas, ko piedāvājam.

  Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV sadaļā Pieteikties!

  Papildu informāciju varat iegūt, sazinoties ar Ievu Pilskallieti:
  Tālrunis: +371 28336170
  E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

  WorkingDay Latvia
  Tērbatas iela 53-10
  Rīga, LV-1011
  Reģ. nr. 40003793545
  Licences nr. 18/2009
  Izdota: NVA, 02.09.2009.
Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, Jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti TIKAI konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais/ā darbinieks/ce, jeb datu subjekts saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WORKINGDAY LATVIA" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais/a darbinieks/ce var atsaukt rakstveidā.


PieteiktiesPiesakieties šeit, ja esat reģistrēts/a lietotājs/a (CV ir WorkingDay datubāzē)www.workingday.lv/lv/vakances/biz/worldline-latvia/jaunakais-a-dwh-bi-programmetajs-a/20917&NoButtons=true&popup=1